De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES."— Transcript van de presentatie:

1 KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES

2 FLEXIBEL AFSLUITEN KWALITEIT DOOR ONDERWIJS OP MAAT SJEF NILWIK PIET DINGHS

3 HET KAD-PROJECT n HET SCHOOLLOOPBAANONDERZOEK (GION) n HET DOORSTROOMONDERZOEK (DESAN) n HET KWALITEITSSYSTEEM EINDRAPPORT “FLEXIBEL AFSLUITEN”

4 IVO VERENIGING n GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE OP ONDERWIJS, OPVOEDING EN MAATSCHAPPIJ UNICITEIT VAN DE LEERLING ONTWIKKELING VAN “HOOFD, HART EN HANDEN” DIFFERENTIATIE NAAR TEMPO, INHOUD EN BELANGSTELLING INDIVIDUELE PERSOONLIJKHEIDSVORMING

5 VIER FUNDAMENTELE KENMERKEN n PROEVENSYSTEEM n FLEXIBEL TRAJECT n EINDGESPREK n ZORG- EN BEGELEIDINGSSTRUCTUUR

6 DE PRAKTIJK n GEÏNDIVIDUALISEERD ONDERWIJS n FLEXIBELE TOETSING n EXAMINERING: CENTRAAL EXAMEN FLEXIBEL EXAMEN (IVO AFSLUITING)

7 KWALITEITEN VAN LEERLINGEN n COGNITIEF > HOOFD n SOCIAAL-EMOTIONEEL > HART n PRAKTISCH EN CREATIEF > HANDEN n VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

8 KWALITEITSKENMERKEN (I) n LEEROMGEVING CORRECTIESYSTEMEN / ICT-VOORZIENINGEN n PLANNING PERIODE-OPDELING / NORMTEMPO / WERKPLANNERS n LEERLINGVOLGSYSTEEM WERKOVERZICHT / RAPPORTAGEKAART EN -GESPREK

9 KWALITEITSKENMERKEN (II) n KEUZEVRIJHEID KEUZEWERKTIJD / ZELFSTUDIE-UREN / INDIV. ROOSTER n INTERACTIE DOCENT-LEERLING GEVARIEERDE WERKVORMEN / TRAINING VAARDIGHEDEN / ONTWIKKELEN REFLECTIEVE VERMOGENS

10 INSTRUMENTEN EN PROCEDURES n EXAMEN-EN PROEVENREGELEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN PROEVEN EN AFSLUITING n EXAMENDOSSIER EN EINDGESPREKKEN n CONTACTEN VERVOLGONDERWIJS

11 KWALITEITSVERBETERING n ZELFEVALUATIE: KWALITEITSCYCLUS n KWALITEITSBEGELEIDINGSCOMMISSIE n DOORSTROOMONDERZOEK

12 KWALITEITSCYCLUS n QUICKSCAN (NULMETING) n DOELEN STELLEN EN PLANNEN ONTWIKKELEN n PLANNEN UITVOEREN n UITVOERING EVALUEREN n DOELEN BIJSTELLEN OF HERZIEN

13 INITIATIEVEN LANGERE TERMIJN n KWALITEITSKAART IVO VERENIGING n (DIGITALE) TOETSENBANK n ONTWIKKELING COMPETENTIES n DOORLOPENDE LEERLIJN NAAR VERVOLGONDERWIJS n VISITATIE

14 TOT SLOT n VOOR VRAGEN EN / OF OPMERKINGEN: SJEF.NILWIK@HETNET.NL DINGHS@WORLDONLINE.NL

15 VAARDIGHEDEN n ZIJN AAN TE LEREN MANIEREN VAN HANDELEN HET BESEF EEN VAARDIGHEID TE KUNNEN TOEPASSEN VERANDERT DE ATTITUDE VAN DE LEERLING T.O.V. ZIJN WERK EN IS DAARMEE EEN BELANGRIJKE BASIS VOOR HET ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES

16 COMPETENTIES n TONEN DE ONTWIKKELING VAN EEN LEERLING OP EEN SPECIFIEK GEBIED VOORBEELDEN: ZELFSTANDIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID, VERMOGEN TOT ZELFREFLECTIE, TAAKGERICHTHEID EN SAMENWERKEN


Download ppt "KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES."

Verwante presentaties


Ads door Google