De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES."— Transcript van de presentatie:

1 KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES

2 FLEXIBEL AFSLUITEN KWALITEIT DOOR ONDERWIJS OP MAAT
SJEF NILWIK PIET DINGHS

3 HET KAD-PROJECT HET SCHOOLLOOPBAANONDERZOEK (GION)
HET DOORSTROOMONDERZOEK (DESAN) HET KWALITEITSSYSTEEM EINDRAPPORT “FLEXIBEL AFSLUITEN”

4 IVO VERENIGING GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE OP ONDERWIJS, OPVOEDING EN MAATSCHAPPIJ • UNICITEIT VAN DE LEERLING • ONTWIKKELING VAN “HOOFD, HART EN HANDEN” • DIFFERENTIATIE NAAR TEMPO, INHOUD EN BELANGSTELLING • INDIVIDUELE PERSOONLIJKHEIDSVORMING

5 VIER FUNDAMENTELE KENMERKEN
PROEVENSYSTEEM FLEXIBEL TRAJECT EINDGESPREK ZORG- EN BEGELEIDINGSSTRUCTUUR

6 DE PRAKTIJK GEÏNDIVIDUALISEERD ONDERWIJS FLEXIBELE TOETSING
EXAMINERING: • CENTRAAL EXAMEN • FLEXIBEL EXAMEN (IVO AFSLUITING)

7 KWALITEITEN VAN LEERLINGEN
COGNITIEF > HOOFD SOCIAAL-EMOTIONEEL > HART PRAKTISCH EN CREATIEF > HANDEN VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

8 KWALITEITSKENMERKEN (I)
LEEROMGEVING CORRECTIESYSTEMEN / ICT-VOORZIENINGEN PLANNING PERIODE-OPDELING / NORMTEMPO / WERKPLANNERS LEERLINGVOLGSYSTEEM WERKOVERZICHT / RAPPORTAGEKAART EN -GESPREK

9 KWALITEITSKENMERKEN (II)
KEUZEVRIJHEID KEUZEWERKTIJD / ZELFSTUDIE-UREN / INDIV. ROOSTER INTERACTIE DOCENT-LEERLING GEVARIEERDE WERKVORMEN / TRAINING VAARDIGHEDEN / ONTWIKKELEN REFLECTIEVE VERMOGENS

10 INSTRUMENTEN EN PROCEDURES
EXAMEN-EN PROEVENREGELEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN PROEVEN EN AFSLUITING EXAMENDOSSIER EN EINDGESPREKKEN CONTACTEN VERVOLGONDERWIJS

11 KWALITEITSVERBETERING
ZELFEVALUATIE: KWALITEITSCYCLUS KWALITEITSBEGELEIDINGSCOMMISSIE DOORSTROOMONDERZOEK

12 KWALITEITSCYCLUS QUICKSCAN (NULMETING)
DOELEN STELLEN EN PLANNEN ONTWIKKELEN PLANNEN UITVOEREN UITVOERING EVALUEREN DOELEN BIJSTELLEN OF HERZIEN

13 INITIATIEVEN LANGERE TERMIJN
KWALITEITSKAART IVO VERENIGING (DIGITALE) TOETSENBANK ONTWIKKELING COMPETENTIES DOORLOPENDE LEERLIJN NAAR VERVOLGONDERWIJS VISITATIE

14 TOT SLOT VOOR VRAGEN EN / OF OPMERKINGEN: SJEF.NILWIK@HETNET.NL

15 VAARDIGHEDEN ZIJN AAN TE LEREN MANIEREN VAN HANDELEN
HET BESEF EEN VAARDIGHEID TE KUNNEN TOEPASSEN VERANDERT DE ATTITUDE VAN DE LEERLING T.O.V. ZIJN WERK EN IS DAARMEE EEN BELANGRIJKE BASIS VOOR HET ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES

16 COMPETENTIES TONEN DE ONTWIKKELING VAN EEN LEERLING OP EEN SPECIFIEK GEBIED VOORBEELDEN: ZELFSTANDIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID, VERMOGEN TOT ZELFREFLECTIE, TAAKGERICHTHEID EN SAMENWERKEN


Download ppt "KAD-PROJECT KWALITEIT AFSLUITING & DOORSTROOMSUCCES."

Verwante presentaties


Ads door Google