De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VBOB-project ‘Wie dan leeft… wie dan zorgt?’ VIB evenement Willem II Stadion Tilburg 28 – 11-2011 Presentatie: Jan Kuipers Riet Hammen, projectleider OpdrachtgeverTrekkerUitvoerder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VBOB-project ‘Wie dan leeft… wie dan zorgt?’ VIB evenement Willem II Stadion Tilburg 28 – 11-2011 Presentatie: Jan Kuipers Riet Hammen, projectleider OpdrachtgeverTrekkerUitvoerder."— Transcript van de presentatie:

1 VBOB-project ‘Wie dan leeft… wie dan zorgt?’ VIB evenement Willem II Stadion Tilburg 28 – 11-2011 Presentatie: Jan Kuipers Riet Hammen, projectleider OpdrachtgeverTrekkerUitvoerder

2 EUROPA: 2010 CRUCIAAL JAAR

3 VERGRIJZING LANDEN in EUROPA 2030 NEDERLAND: 20% van de BEVOLKING = 65+

4 GRIJZE DRUK in NEDERLAND Binnen 10 jaar 25 – 35 vijfenzestigplussers per 100 werkenden (= 20 – 64 jarigen) (bron: RIVM) Aantal oudere migranten groeit. ‘Wie dan leeft… wie dan zorgt?’

5 Een blik in de tijdschriften ‘Familieleden moeten meer doen’ De Volkskrant 10 juni 2010) Krapte dwingt tot werving buitenlands personeel Zorgvisie 5 maart 2010 Versoberde AWBZ: zwaarder beroep op eigen netwerk en geld Zorg+Welzijn: 28 -06 - 2010 Kwart mantelzorgers stopt of mindert met werken Skipr: 07 -06-2010 ‘Inzet technologie noodzaak voor toekomst zorg’ Skipr: 14 - 07 - 2011 ‘Zorg op afstand krijgt vaste plek in de bekostiging’ Skipr: 29 - 08 -2 011 ‘ Het beroep op het PGB neemt een zodanig hoge vlucht dat de Regering het onverantwoord acht deze regeling in de huidige vorm voort te zetten’ Troonrede 2011

6 URGENTIE 2005 Staatssecretaris Ross van Dorp: ‘Ouderen zullen voor ouderen moeten zorgen’ 2010 meer uitstroom /minder instroom zorgprofessionals 22% van beroepsbevolking nodig om de zorgvraag op te vangen (RVZ, 2006). N.B. Alle schoolverlaters uit één jaar: de Zorg in! 2035 Hoogtepunt Zorgvraag! En daarna...?

7 FOCUS op BEWUSTWORDING ‘Burger, u bent allereerst zelf verantwoordelijk voor uw zorg!’ ‘Reken niet meer op de overheid, maar reken op familie en vrienden!’ En als die niet vlakbij wonen? Hoe organiseren we de informele zorg? Wat doet DE BURGER zelf?

8 VERANDERENDE MAATSCHAPPIJ - afstand ouders/kinderen (gemiddeld 40 – 45 km!) - vrouwen op arbeidsmarkt - ééngezins huishoudens - loyaliteit na scheiding? - toename Dementie! - Extramuralisering - veranderende bevolkingssamenstelling -buren kennen elkaar niet altijd - de opbouwwerker van weleer is verdwenen - organisaties concurreren om de vrijwilliger!

9 DOEN WE IETS OF DOEN WE NIETS? - Efficiencyslag in de zorg -BrabantConnect: beeldbellen -Zuidzorg -prosumerisme -E-health -‘zorg-op-afstand’ -‘Zuster Philips’ Technologische oplossingen Maar ook ….. sociale oplossingen? ROBOTS?

10 SOCIAAL KAPITAAL en SOLIDARITEIT Vragen voor ieder: - Kan ik rekenen op steun uit mijn omgeving? - Hoe staat het met mijn ‘Sociaal Kapitaal’? - Zijn vraag en aanbod informele zorg in mijn wijk met elkaar in balans? - Wat kan ik als burger zelf bijdragen aan mijn wijk? - Hoe staat het met mìjn Zorg-Solidariteit?

11 ATTITUDEVERANDERINGEN 1.Noodzaak de zorg eerlijker te (ver-)delen 2. ‘Zorgconsument’ wordt: ‘informele zorgproducent’ 3. Oók hulp aan mensen die ik nog niet ken! 4. Van ‘altruïsme’ naar rationaliteit van ‘zorg- en dienstenruil’ N.B. Inzet eigen competenties: -kòst niet alleen maar energie, -het levert ook energie!

12 WAAROM ZORG- en DIENSTENRUIL? Argumenten: ● ‘wederkerigheid’ is oeroud ● niet ‘in het krijt’ staan ● niet afhankelijk zijn ● ‘vraagverlegenheid’ opheffen door wederkerigheid: -‘Ik doe wat voor jou, dan doe jij wat voor mij! -Tijd voor tijd! ● Ieder zet talenten in voor de maatschappij Ieder draagt bij aan de maatschappij Noodzaak: er is op korte termijn veel méér volume nodig aan informele zorg!

13 PRESENTATIES PROJECT ZORGRUIL BREDA HELMOND LANDERD VOERT UW GEMEENTE AL BELEID t.a.v. INFORMELE ZORG? START EEN INITIATIEFGROEP ZORGRUILbrabant ! INITIATIEVEN en PRESENTATIES ZORGRUILbrabant: RIJEN

14 HOE AAN DE SLAG MET ZORGRUILbrabant wijkraden woningcorporaties Welzijnswerk: ondersteunend Gemeenten : faciliterend Hulpverlening: Humanitas Rode Kruis Zonnebloem Vrijw. Th.zorg St. pt. Inf.zorg SWO’s etc. Burgerinitiatief van Wijkbewoners: jong èn oud arts en wijkzuster fysiotherapeuten Thuis-zorg (signalerende rol) Seniorenorganisaties Seniorenplatforms/WMO-raden

15 DE BUURT AAN ZET! HOE? ● lossen we de vraagverlegenheid op? ● genereren we meer ook niet-familiale informele zorg? ● activeren we het latente aanbod in de buurt? KWESTIE van LOGISTIEK! ● motiveer buurtbewoners ● match vraag en aanbod ● gebruik Caremiles: om juist de zorgvrager uit ‘vraagverlegenheid’ te halen! ● Wilt u geen honorering? schenk dan uw ‘verdiende’ Caremiles weg aan iemand die zorg nodig heeft uit de ZorgRuil-kring! (‘Caremile-fonds’)

16 SAMENVATTEND Situatie 2010 – 2035 ● Vergrijzing? ● Groeiende behoefte aan informele Zorg! ● Inzet Zilveren Kracht ouderen nodig! ● Ouderen voor ouderen en inter-generationeel in de buurt! Effecten inzet ouderen a.Active Ageing b.Intergenerationele Solidariteit c.Sociaal Kapitaal in de wijk d.Competenties in de wijk e.Participatie f.Opheffen eenzaamheid Groter gevoel van welbevinden en geluk! Kortom: INZET IS OOK IN UW EIGEN BELANG!

17 www.zorgruilbrabant.nl UW VRAAG ● denk eens mee! ● wie betrekken we? ● hoe zetten we een project op? ● wat is de meerwaarde van ZorgRuil? ● hoe starten we? ● literatuur? ONS AANBOD ● informatie ● PR-materiaal ● meedenken en coachen ● ZorgRuil-principe incorporeren in bestaande initiatieven ● grens: looptijd project 2012 (afhankelijk van subsidiëring door de Provincie).

18 DOET U MEE? Affiches en folders zijn beschikbaar voor: - initiatiefnemers en - wijkbewoners Per initiatief: - een kleine financiële opstart voor initiatiefnemers Informatie? website:www.zorgruilbrabant.nl e-mail : info@zorgruilbrabant.nl

19 www.zorgruilbrabant.nl info@zorgruilbrabant.nl Tel. 076 5640727

20 Heeft u vragen? OpdrachtgeverTrekkerUitvoerder

21 LANDELIJK BELEID en ZORGPROBLEEM 1 1. ARBEIDSMARKT BELEID - langer doorwerken: óók in de Zorg! - vrouwen (méér uren) aan het werk: óók in de Zorg - ouderen weer aan het werk! - stimuleren instroom arbeidsmigranten als verzorgenden. 2. REDUCTIE ZORGKOSTEN - AWBZ veilig stellen - overdracht verantwoordelijkheid mbt. zorgvraag van Provincie naar Gemeenten.

22 PROVINCIAAL en GEMEENTELIJK BELEID 3. PROVINCIE - Slimme Zorg - Subsidiëring projecten:. Dementie. MWVO. DLB. VOA-project en. Zorgruilbrabant Doelen Provincie 2012 e.v: -zelfredzaamheid -zorginnovatie/-economie -participatie 4. GEMEENTEN - Zorgloketten en Indicatiecriteria - Prestatieveld 4 - ‘Goed Geregeld’ -Mantelzorg van familie of buren als: ‘voorliggende voorziening’ - De Kanteling en -‘Gesprek aan de keukentafel’ - Formele en informele zorg in optimale verhouding! (……?)


Download ppt "VBOB-project ‘Wie dan leeft… wie dan zorgt?’ VIB evenement Willem II Stadion Tilburg 28 – 11-2011 Presentatie: Jan Kuipers Riet Hammen, projectleider OpdrachtgeverTrekkerUitvoerder."

Verwante presentaties


Ads door Google