De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportering door ontvangers Toelichting van de bevindingen uit het survey- onderzoek ‘Management & Innovatie in Lokale Besturen’ Prof. dr. Geert Bouckaert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportering door ontvangers Toelichting van de bevindingen uit het survey- onderzoek ‘Management & Innovatie in Lokale Besturen’ Prof. dr. Geert Bouckaert."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportering door ontvangers Toelichting van de bevindingen uit het survey- onderzoek ‘Management & Innovatie in Lokale Besturen’ Prof. dr. Geert Bouckaert Katrien Weets

2 2 Context: uitbreiding van de cycli

3 3

4 4

5 5 Resultaatgericht financieel management vereist dat het financiële systeem wordt aangepast:  Introductie van resultaatgerichte begrotingstechnieken (bv. prestatiebegroting)  Introductie van ‘accrual accounting’ en kostenanalytische boekhoudsystemen met kostencalculatiefuncties ondersteund door prestatiemeetsystemen  Uitbreiding en verbreding van de bestaande audit- en controlestructuren (bv. prestatie-auditfunctie) → New Public Financial Management (Guthrie et al., 1999)

6 6 Context: uitbreiding van de cycli Resultaatgericht financieel management vergt een antwoord op de vraagstelling:  Naar de vereiste functies van het financiële systeem  Naar de vereiste informatiewaarde van ‘financiële documenten’  Naar de vereiste formaten/structuren van de verschillende componenten van de financiële cyclus (begroting, boekhouding, audit)  Naar de betrokken actoren en hun rol in het moderniseringsproces (in het bijzonder naar de rol van de ontvanger)

7 7 Context: uitbreiding van de cycli Spanningsvelden :  Tussen de verschillende functies van het financiële systeem  Geconsolideerde vs. niet-geconsolideerde informatie  Financiële vs. niet-financiële informatie

8 8 Inhoud van de rapportering Resultaatgericht financieel management vergt een antwoord op de vraagstelling:  Naar het vereiste formaat / de vereiste structuur van rapporteringsdocumenten:

9 9 Inhoud van de rapportering Resultaatgericht financieel management vergt een antwoord op de vraagstelling:  Naar het vereiste model van rapportering: bv. management by exception, op basis van een risico-analyse, op basis van de behoeften van de gebruikers? → Spanningsveld: uniformiteit vs. individuele informatiebehoeften?

10 10 Feitelijkheden Stand van zaken omtrent rapportering door Vlaamse gemeenteontvangers → Bron: Survey ‘Management & Innovatie in Lokale Besturen’ (80%-73% (n=246-225)) Vraagstelling: In welke mate sluit de rapportering door de Vlaamse GOs aan op de bredere tendens naar een resultaatgericht financieel management?

11 11 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten (‘accountability’)?  V: Welke informatiebron is de voornaamste basis voor uw rapportering als ontvanger? Er is slechts één antwoord mogelijk. oDe kastoestand oDe budgettaire boekhouding oDe algemene boekhouding oDe beleidsdoelstellingen van uw bestuur oAndere:

12 12 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten (‘accountability’)?  Voornaamste informatiebron voor de rapportering (in %):

13 13 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten van beleid (‘accountability’)?  Beheerscontrole in de kwartaalrapportering?

14 14 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten van beleid (‘accountability’)?  V: Over welke aangelegenheden rapporteert u in uw rapportering over de beheerscontrole? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

15 15 Feitelijkheden

16 16 Feitelijkheden

17 17 Feitelijkheden

18 18 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten van beleid (‘accountability’)?  Beheerscontrole?  Beheerscontrole in enge zin: Producten/diensten/outputs die mijn bestuur realiseert Het al dan niet bereiken van de door mijn bestuur vooropgestelde beleids- en beheersdoelstellingen Het al dan niet bereiken van de door mijn bestuur vooropgestelde financiële doelstellingen  Percentage GOs die een van de bovenstaande categorieën (‘beheerscontrole in enge zin’) hebben aangekruist, bedraagt 39% (t.a.v. totaal van GOs die stelde over beheerscontrole te rapporteren (31% van de respondenten)).

19 19 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten van beleid (‘accountability’)?  Slechts een derde van de GOs stelt te rapporteren over de beheerscontrole  Slechts een derde van deze groep stelt te rapporteren over de facto beheerscontrole  Grote verscheidenheid naar invulling van ‘beheerscontrole’

20 20 Feitelijkheden In welke mate ervaart u als ontvanger moeilijkheden bij het rapporteren over de volgende onderwerpen?

21 21 Feitelijkheden Van focus op middelen en processen naar focus op resultaten van beleid (‘accountability’)?  V: Welk antwoord sluit het best aan bij uw wijze van rapporteren? Er is slechts één antwoord mogelijk.

22 22 Feitelijkheden

23 23 Conclusie: consistentie van de hervormingen Resultaatgericht rapporteren vereist:  Resultaatgerichte begrotings- en planningsprocessen binnen de lokale besturen (cfr. gemeentedecreet);  Een modernisering van het boekhoudsysteem;  De instelling van een externe (prestatie-)auditfunctie. Immers: “De financiële cyclus kan maar zo sterk zijn als de zwakste schakel die erin voorkomt”

24 24 Meer info Instituut voor de Overheid Parkstraat 45 bus 3609 3000 Leuven www.instituutvoordeoverheid.be www.instituutvoordeoverheid.be io@soc.kuleuven.be


Download ppt "Rapportering door ontvangers Toelichting van de bevindingen uit het survey- onderzoek ‘Management & Innovatie in Lokale Besturen’ Prof. dr. Geert Bouckaert."

Verwante presentaties


Ads door Google