De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010

2 www.vilans.nl Inhoud presentatie Inleiding Doel van het traject Werkwijze en structuur Verbetermogelijkheden en resultaten

3 www.vilans.nl Waarom verbetertraject Voorkomen van schade bij cliënten tgv medicatiefouten, door: –het vergroten veiligheidsbewustzijn –bereiken van een blame free cultuur (VIM) –medewerkers bekend en bekwaam maken in het hanteren van de PDSA-cyclus –aansluiting bij werkwijzen CMR en conceptrichtlijn medicatieoverdracht

4 www.vilans.nl Medicatieveiligheid, wat is het Alle activiteiten die zijn gericht op het juist voorschrijven en afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen Bron: IGZ, Staat van de Gezondheidszorg 2004.

5 www.vilans.nl Doelstellingen afname van medicatie-incidenten met 30% inzicht in problematiek eigen locatie –gericht actiehierop ondernemen verbetermethodiek wordt toegepast operationeel en geborgd registratiesysteem incidenten actief bespreken van meldingen –feedback aan de melder

6 www.vilans.nl Hoe ziet verbeterjaar er uit 3 werkconferenties (2 hele, 1 halve dag) 3 projectleiderbijeenkomsten (halve dag) actieperiodes –PDSA cycli begeleiding door kernteam Vilans –maandrapportages planact dostudy

7 www.vilans.nl Kernteam Vilans Marjolein van Vliet, projectleider (Vilans) Kernteamleden –Marijke Wigboldus (Vilans) –Corina Schothorst (Symfora, NVZA) –Guus Verhoef (GGZ Nederland) –….. (IVM)

8 www.vilans.nl Interne organisatie 2 verbeterteams Per verbeterteam: –projectleider + plaatsvervanger –medewerkers verbeterafdeling –cliënt (vertegenwoordiging) –arts, apotheker –evt. leidinggevende –evt. kwaliteitsfunctionaris

9 www.vilans.nl Inhoudelijke voorbereiding kernteam Aanstellen projectleiders P A D S Werk- conferentie Start- conferentie Vervolg P A D S Slot- conferentie Ondersteuning kernteam Vilans Samenstellen verbeterteams Verbeterjaar in schema PDSA = Plan, Do, Study, Act

10 www.vilans.nl Hoe doen we het Gestructureerd Resultaatgericht Kleinschalig Cliëntgericht Onderbouwd Meten Leren van elkaar

11 www.vilans.nl Hoe doen we het (2) Beginsituatie in kaart (analyseren) Doelstellingen formuleren (SMART) Actieplan en communicatieplan maken Doorlopen van PDSA’s Borgen, vasthouden Verspreiden

12 www.vilans.nl Dit betekent… Eigen situatie in kaart brengen Plannen maken Verbeteracties uitvoeren Gebruik maken van voorbeelden Uitzoeken wat werkt Meten Opnieuw beginnen Ideeën uitwisselen met collega deelnemers Communiceren, communiceren,communiceren

13 www.vilans.nl Geeltjesmeting meetinstructie pro ces pil pa tient pro ces pro cess pil pro cess pro ces pro cess pro ces pil pa tient pro ces pa tient pil pro ces

14 www.vilans.nl Verbetermogelijkheden MIP/Fona registratiesysteem Medicatieproces optimaliseren –aftekenen/lijsten –fouten bij uitzetten –fouten bij delen Verhogen deskundigheid Informatie aan cliënten Eigen regie cliënten Overzicht beschikbare documentatie

15 www.vilans.nl Resultaten Zorg voor Beter Daling incidenten met ruim 50 % Meldgedrag omhoog

16 www.vilans.nl Vragen? Dank voor jullie aandacht

17 www.vilans.nl Verbeterteam: The winning Team Multidisciplinair Projectleiding: 6-8 uur per week Deelnemers: 1 uur per week Projectleider Leden Medewerkers Cliënten

18 www.vilans.nl Randvoorwaarden Pilotafdeling Competentie projectleider Commitment management Draagvlak medewerkers Spelen er andere zaken?


Download ppt "Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google