De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College Management van complexe IT projectem Robert de Hoog 16 mei 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College Management van complexe IT projectem Robert de Hoog 16 mei 2003."— Transcript van de presentatie:

1 College Management van complexe IT projectem Robert de Hoog 16 mei 2003

2 Mgt complexe IT projecten 16 mei Onderwerpen Royce, Hoofdstuk 5 t/m 9 1.Fasen 2.Producten 3.Processen 4.Controle

3 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen Stadia in de “levens cyclus” van een project Elk stadium omvat dezelfde verzameling activiteiten, maar met verschillende accenten Een stadium/fase is een toestand (“state”) Hoofdonderscheid: –Engineering fase: ontwerp en analyse –Productie fase: bouwen, testen en invoeren

4 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Onderscheid tussen de twee hoofdfasen

5 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Inertia: tijd nodig om te reageren op grote veranderingen Boehm’s spiraal

6 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Elke fase heeft: –Doelstellingen –Essentiele activiteiten (worden behandeld bij processen) –Evaluatie (kwaliteitscriteria) –Producten

7 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Begin (“inception”) fase Overeenstemming tussen de belanghebbenden over de algemene doelstellingen van het project –Scope –Use cases –Demo van een kandidaat architectuur –Schatten! –Risico analyse

8 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Uitwerkings (“elaboration”) fase Overgang naar een “fixed-price” contract mogelijk –Baselining architectuur –Baseline visie –Baseline plan voor volgende fase –Tonen dat architectuur visie ondersteunt binnen acceptabele kosten en tijd

9 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Bouw (“construction”) fase Maken van het software product, integratie van componenten –Minimaliseren van ontwikkelkosten –Zo snel mogelijk vereiste kwaliteit bereiken –Snelle versie productie –Gericht op de “user community”

10 Mgt complexe IT projecten 16 mei Fasen (vervolg) Overgangs (“transition”) fase Invoeren van de base line in de gebruikersomgeving –Bereiken dat de gebruiker zelf overweg kan met het systeem –Overeenstemming met belanghebbenden tav baseline – criteria –Bereiken van de definitieve base line

11 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten Fasen bewerken producten die mee groeien over de levens cyclus van het project Parallelliteit Georganiseerd in “artifact sets” Een set bestrijkt/deelt: –compleet aspect van het systeem –de representatie taal

12 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten (vervolg) Werk Management

13 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten (vervolg) Scheiding source code – executable code Source code: focus op wat de software moet doen Executable: focus op operationele omgeving –Dynamische parameters –Eigenschappen van de virtuele machine –Concurrency issues –Platfom specifieke verschillen –Centraal of gedistribueerd

14 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten (vervolg)

15 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten (vervolg) Altijd positieve incrementen? Af?

16 Mgt complexe IT projecten 16 mei Artifact evolutie over de levenscyclus Producten (vervolg)

17 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten (vervolg) Papier, papier ……… Reviewers moeten de “taal” begrijpen Notatie: strikt, volledig, consistent, zelf- documenterend Documentatie = gebruik –“Software is the primary product; documentation is merely support material” (p.107)

18 Mgt complexe IT projecten 16 mei Producten (vervolg) Cruciaal ontwerp product is de architectuur –Architectuur: ontwerp van het systeem als geheel (“bill of materials”) –Architectuur baseline: een doorsnede door de “werk” artifact set waarmee belanghebbenden kunnen bepalen of visie en business case bij elkaar aansluiten –Architectuur becshrijving: hoe de “abstracte” architectuur wordt belichaamd in tastbare artefacten

19 Mgt complexe IT projecten 16 mei UML class object UML activiteiten toestand sequentie UML component UML deployment Producten (vervolg) Modellen en representaties

20 Mgt complexe IT projecten 16 mei Services Tools DB LEARN Training material Handouts Lessons Manuals Technical schemas Training needs and scenarios IMAT ACTORS Training Material USERS SIGNALGAIN COPE WITH PREPARE/ RE-USE HAVEEXPLOITRE-USE Experiences Mistakes Feedback USE

21 Mgt complexe IT projecten 16 mei Resources Knowledge Model Domain Specific Authoring Environment Interface On-the-shelf Authoring Tools New Training Material Task Specific Material Architectuur Electronic or Paper-based Manuals Scenarios and Guidelines Org. Memory and Feedback Instructional Indexing Document Analysis and Indexing OntologyOntology Basic Services R O L E S W I T C H E R Jasmine DB Any Visual Basic Prolog COTS Jasmine DB Visual Basic Jasmine DB PROLOGCMlPROLOGCMl XML Clipboard Files PDF ODQL

22 Mgt complexe IT projecten 16 mei Processen Nadere detaillering van de fasen Eigenlijk een globale “workbreakdown structuur” van het project Royce geeft ook een schatting van de “load” van elk proces over de fasen van de levenscyclus

23 Mgt complexe IT projecten 16 mei WBS Inception Elaboration Construction Transition Combineer met kernactiviteiten per fase uit Hoofdstuk 5

24 Mgt complexe IT projecten 16 mei Processen (vervolg)

25 Mgt complexe IT projecten 16 mei Processen (vervolg) Iteratie: de toestand van van de overall architectuur van het systeem Increment: huidige werk dat samen met de vorige iteratie de volgende iteratie vormt

26 Mgt complexe IT projecten 16 mei Controle Controle van voortgang “What you can’t measure you can’t control” Major milestones: meestal aan het einde van elke fase Minor milestones: gebonden aan activiteiten in een iteratie Status assessments: vaste momenten in de tijd enigszins onafhankelijk van fase en activiteiten (“periodic progress reports”)

27 Mgt complexe IT projecten 16 mei Controle (vervolg) Nodig: metrieken (hoofdstuk 13) Perspectieven van belanghebbenden –Klanten –Gebruikers –Ontwikkelaars –Onderhoudspersoneel –“Anderen”

28 Mgt complexe IT projecten 16 mei Controle (vervolg)

29 Mgt complexe IT projecten 16 mei Controle (vervolg)

30 Mgt complexe IT projecten 16 mei Controle (vervolg)


Download ppt "College Management van complexe IT projectem Robert de Hoog 16 mei 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google