De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

2 Begrippen Voorzieningen (sociale infrastructuur): Voorwaarde én Resultaat van menselijk handelen Leefbaarheid: (subjectieve) beleving van de omgeving (Sociale) Vitaliteit: inspanningen en initiatieven gericht op de omgeving (actief, open, betrokken) Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 2

3 ‘Topdorpen’ Wulvergem Serooskerke Loil 3Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

4 Maatschappelijke ontwikkelingen Economie  Opkomst van de kenniseconomie Demografie  Opleidingsmigratie  Vergrijzing en ontgroening: krimp Beleid  Tussen Rechtvaardigheid en Efficiency Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 4

5 5

6 6

7 7

8 Binnenlandse migratie 50 - 65 jaar (2000-2006) Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 8

9 Binnenlandse migratie 25 – 30 jaar (2000-2006) 9Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

10 De groeiende betekenis van opleidingsmigratie Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 10 Ontwikkeling aantal inwoners 2008-2025 Aandeel hoger opgeleiden

11 Sociaal-culturele veranderingen in dorpen De teloorgang van een boerencultuur Vestiging van nieuwe bewoners om woonredenen Veranderingen van binnenuit: veranderingen in gedrag en houdingen Binding aan het dorp veranderd door schaal- veranderingen: van dorpsbinding naar dorpstrots of lokaal bewustzijn Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

12 De sociale staat van het platteland Thuis op het Platteland: Leefsituatie op het Nederlandse platteland is gunstig:  Gunstige woonsituatie  Toenemende mobiliteit  Grotere betrokkenheid bewoners Het beste van twee werelden: Dorpsgemeenschappen zijn nog steeds hecht maar veranderen (worden losser) Het platteland van alle Nederlanders: Oordeel over platteland positief, maar men is negatief over veel ontwikkelingen Overgebleven Dorpsleven:  Leefbaarheid op het platteland is beter, mede dankzij de sociale samenhang en de bevolkingssamenstelling  Sociale vitaliteit op het platteland is niet beter 12Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

13 Toenemende (auto)mobiliteit Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 13 Vrouwen in dorpen Littenseradiel 1993, 2007

14 Belang van zaken in de woonomgeving wanneer men ouder wordt Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 14 Ouderen in dorpen Kop v N.-Holland, 2001

15 Autonome dorp Oordeel over de voorzieningen in het dorp is belangrijk “We hebben nog een kleine supermarkt en we hebben nog een bakker … Want als je dat niet meer hebt op een dorp … en dat zouden we misschien meer moeten gaan beseffen met z’n allen” Woondorp Oordeel over de eigen woning en de woonomgeving is belangrijk “Eigenlijk hebben we heel doelbewust voor dit dorpje gekozen want het is … de Parel van de Zak. En die Zak sprak ons vreselijk aan … Het landschap trok ons ontzettend” Verschillen tussen bewoners / dorpen 15Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

16 Verschillen tussen bewoners / dorpen Autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader 16Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

17 Leefbaarheid in het autonome dorp: de spiraal omlaag Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 17

18 Leefbaarheid in het woondorp: de spiraal omhoog Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkeling gemeenschaps- initiatieven (voorzieningen) Ontwikkeling woonfunctie binnen de streek Regiovorming Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 18

19 Gemeenschapsinitiatieven (sociale vitaliteit) Leveren voorzieningen op die als resultaat van de leefbaarheid zijn te beschouwen Voorziening gecreëerd door de dorpssamenleving: Vitaliteit van bewoners Voorwaarden : Woonfunctie: ruimtelijke kwaliteit woningen en woonomgeving Ontmoetingsfunctie Sociaal kapitaal: bewoners met grote netwerken Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 19

20 Woonfunctie: kwaliteit woning en woonomgeving Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 20

21 Ontmoetingsfunctie: de rol van het dorpshuis / MFC Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 21

22 Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 22 Sociaal kapitaal: de bewoners

23 Vitaliteit van dorpen 23Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

24 Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies


Download ppt "Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."

Verwante presentaties


Ads door Google