De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Zittenblijven Conferentie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Zittenblijven Conferentie van."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Zittenblijven Conferentie van het Steunpunt SSL 24-25 februari 2011

2 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’  Zittenblijven in het eerste leerjaar: Zinvol of niet?  Mieke Goos, Jan Van Damme, Patrick Onghena & Katja Petry  Hoe gaan andere onderwijssystemen met zwakke leerlingen om? Alternatieven voor zittenblijven  Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos  Hoe een alternatieve aanpak voor zittenblijven implementeren?  Anneloes Vandenbroucke & Goedroen Juchtmans

3 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’  Goos, M., Van Damme, J., Onghena, P., & Petry, K. (2011). First- grade retention: Effects on children's academic and psychosocial growth throughout primary education (SSL-rapport nr. SSL/OD1/2011.33). Leuven: Steunpunt ‘Studie- en Schoolloopbanen‘ (SSL).  Juchtmans, G., Belfi, B., De Fraine, B., Goos, M., Knipprath, H., Vandenbroucke, A., & Verbeeck, B. (2011). Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven. Antwerpen: Garant.

4 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Zittenblijven in het eerste leerjaar: Zinvol of niet? Mieke Goos, Jan Van Damme, Patrick Onghena & Katja Petry

5 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 1. Inleiding  Probleemstelling  Voor heel wat Vlaamse kinderen verloopt de overgang van K3 naar L1 niet zonder slag of stoot. K3L1L2 % zittenblijvers4%7%4%

6 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 1. Inleiding  Onderzoeksvraag  Is zittenblijven in L1 een effectieve onderwijspraktijk of niet?  Meer specifiek: Wat zijn de effecten op  de groei in vaardigheden wiskunde en technisch lezen  de groei in psychosociale vaardigheden van deze leerlingen doorheen de lagere school?

7 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Subjecten: representatieve steekproef van het Vlaamse SiBO-project  3624 leerlingen L1, waarvan er 298 blijven zitten in L1  222 klassen  121 scholen gevolgd tot eind lagere school

8 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Instrumenten  Wiskundevaardigheden: toetsen wiskunde  jaarlijks afgenomen op het einde van het schooljaar (L1 tot L6)  ontwikkeld voor het SiBO-project door Paul Dudal  items over de verschillende leerdomeinen in wiskunde

9 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Instrumenten (vervolg)  Vaardigheden in technisch lezen: Drie-Minuten- Toets  jaarlijks afgenomen op het einde van het schooljaar (L1 tot L3)  3 woordkaarten met woorden van toenemende moeilijkheidsgraad

10 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Instrumenten (vervolg)  Psychosociale vaardigheden: Leerkrachtvragenlijst  jaarlijks ingevuld door de leerkracht  items op een 6-punten-schaal  7 subschalen Sociale vaardigheden Populariteit in de klas Agressief gedrag Hyperactief-afleidbaar gedrag Asociaal gedrag Dynamisch-affectieve attitudes en vaardigheden Zelfstandigheid in de klas Schools welbevinden Zelfvertrouwen

11 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Instrumenten (vervolg)  Controlevariabelen  toetsen  intelligentiemeting  leerkrachtvragenlijst over de leerling  oudervragenlijst  leerkrachtvragenlijst over de klaspraktijk  directievragenlijst 68 leerlingkenmerken 59 klaskenmerken pre zittenblijven in L1 42 schoolkenmerken

12 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  HOE zittenblijvers en normaalvorderende leerlingen vergelijken?  Methode 1: voer een experiment uit  Wat? Laat ouders op het einde van het schooljaar een dobbelsteen gooien: 4, 5 of 6 is overgaan naar het volgende leerjaar, 1, 2 of 3 betekent zittenblijven (‘random assignment’). Vergelijk dan de groepsgemiddelden.  Vergelijkbare groepen  Ethisch onmogelijk! - +

13 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  HOE zittenblijvers en normaalvorderende leerlingen vergelijken? (vervolg)  Methode 2: gebruik longitudinale, observationele data  Wat? Volg de loopbanen van leerlingen: sommige leerlingen blijven zitten en anderen niet. Vergelijk dan de groepsgemiddelden.  Makkelijk, ethisch mogelijk  Niet-vergelijkbare groepen → Om eerlijk te vergelijken moet je vergelijkbare leerlingen selecteren uit beide groepen! Wij hanteren deze strategie - +

14 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Analyses: 6-staps-procedure  identificatie van ‘true’ confounders  leerling-, klas- en schoolkenmerken pre zittenblijven  die samenhangen met zowel de treatment (i.e., blijven zitten in L1) als de outcome (i.e., groei in vaardigheden wiskunde en technisch lezen resp. psychosociale vaardigheden)  prestaties: 55 leerlingkenmerken en 3 klaskenmerken  psychosociaal functioneren: 52 leerlingkenmerken STAP 1

15 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Analyses: 6-staps-procedure (vervolg)  schatting van de propensity score (PS) van elke leerling op basis van deze confounders  PS = kans om te blijven zitten in L1 gegeven deze geobserveerde covariaten  3-niveau logistisch regressiemodel (leerlingen – klassen – scholen) STAP 2

16 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ PS logit 2. Methode Frequentie

17 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Analyses: 6-staps-procedure (vervolg)  selectie van leerlingen voor groeicurveanalyses obv 2 criteria  ‘regelmatige’ schoolloopbaan  L1-L2-L3-L4-L5-L6  L1-L1bis-L2-L3-L4-L5-L6  niet van school veranderen tijdens het lager onderwijs STAP 3

18 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Analyses: 6-staps-procedure (vervolg)  PS deciel stratificatie STAP 4 10 (even grote) groepen of strata van vergelijkbare leerlingen x x

19 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Analyses: 6-staps-procedure (vervolg)  test van de kwaliteit van de PS stratificatie  binnen elk stratum zijn er geen significante verschillen tss zittenblijvers en normaalvorderenden in  PS  tenminste 95% van alle geobserveerde leerling-, klas- en schoolkenmerken → per stratum zijn beide groepen equivalent (binnen steekproeffluctuaties) in termen van risicofactoren voorafgaand aan zittenblijven in L1 STAP 5

20 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode = ≠ ≠

21 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  Analyses: 6-staps-procedure (vervolg)  schatting van gemiddelde effecten van zittenblijven in L1  3-niveau curvilineaire groeicurvemodellen (metingen – leerlingen – scholen)  met PS strata als covariaten STAP 6

22 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  2 vergelijkingsstrategieën  Leerjaarvergelijkingen = vergelijking van zittenblijvers met hun jongere leerjaargenoten (vroegere klasgenoten 1 schooljaar vroeger)  Leeftijdsvergelijkingen = vergelijking van zittenblijvers met hun leeftijdsgenoten (vroegere klasgenoten) die in een hoger leerjaar zitten

23 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode A 2003-2004 (7 jaar) 2004-2005 (8 jaar) 2005-2006 (9 jaar) B 3 e leerjaar C 2 e leerjaar D E 1 e leerjaar Zittenblijven F H G Overgaan Cohorte 1 Cohorte 2 (niet in SiBO-dataset)

24 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ A 2003-2004 (7 jaar) 2004-2005 (8 jaar) 2005-2006 (9 jaar) B 3 e leerjaar C 2 e leerjaar D E 1 e leerjaar Zittenblijven F H G Overgaan Cohorte 1 Cohorte 2 (niet in SiBO-dataset) 2. Methode LEERJAARVERGELIJKING

25 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ A 2003-2004 (7 jaar) 2004-2005 (8 jaar) 2005-2006 (9 jaar) B 3 e leerjaar C 2 e leerjaar D E 1 e leerjaar Zittenblijven F H G Overgaan Cohorte 1 Cohorte 2 (niet in SiBO-dataset) 2. Methode LEEFTIJDSVERGELIJKING

26 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 2. Methode  2 vergelijkingsstrategieën (vervolg)  Waarom? ~ 2 verschillende vragen  Hoe ontwikkelen zittenblijvers zich, ten koste van één extra jaar onderwijs, in vergelijking met leerjaargenoten? LEERJAARVERGELIJKING  Hoe zou de ontwikkeling van zittenblijvers eruit hebben gezien, waren ze toch overgegaan naar het tweede leerjaar? LEEFTIJDSVERGELIJKING  Waarom? elke benadering heeft zijn beperkingen

27 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten  Leerjaarvergelijkingen  Tijdens het bisjaar (KT)  presteren zittenblijvers beter in wiskunde en technisch lezen en functioneren zittenblijvers vergelijkbaar op psychosociaal gebied als hun jongere leerjaargenoten die een vergelijkbare kans hebben om te blijven zitten en toch overgaan  MAAR … doorheen de lagere school (LT)  groeien zittenblijvers trager in wiskunde en technisch lezen (hun achterstand neemt toe met de tijd) en functioneren zittenblijvers - tenminste voor een gedeelte van hun loopbaan in de lagere school - zwakker op psychosociaal vlak  ! Eén uitzondering: populariteit in de klas

28 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

29 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

30 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

31 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

32 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

33 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

34 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

35 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

36 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten ! Uitzondering ! L1 zittenblijvers Leerjaargenoten

37 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten  Leeftijdsvergelijkingen  In het algemeen, tijdens het bisjaar (KT) EN doorheen de lagere school (LT)  hadden zittenblijvers beter gepresteerd in wiskunde en technisch lezen en gelijkaardig of zelfs beter gefunctioneerd op psychosociaal vlak, waren ze toch overgegaan naar het tweede leerjaar

38 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

39 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

40 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

41 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

42 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

43 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

44 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

45 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

46 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 3. Resultaten L1 zittenblijvers Leeftijdsgenoten

47 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 4. Discussie  In het algemeen blijkt dat zittenblijven in L1 mogelijk minder gunstige effecten heeft dan doorgaans wordt gedacht…  doorheen de lagere school groeien L1zittenblijvers trager ivm leerjaargenoten met een gelijkaardige kans om te blijven zitten, waardoor ze op het einde van de lagere school minder goed presteren, minder zelfvertrouwen hebben etc.  terwijl ze beter gepresteerd zouden hebben en op psychosociaal vlak gelijkaardig of zelfs beter gefunctioneerd zouden hebben, waren ze toch overgegaan naar het tweede leerjaar

48 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 4. Discussie  Meer onderzoek blijft nodig …  Representativiteit? (normaalvorderenden = selectieve vergelijkingsgroep)  Andere outcomes?  verdere schoolloopbaan  leerlingpercepties prestaties en psychosociaal functioneren  Moderatoren?  Bv. extra ondersteuning op of buiten school  Andere leeftijden?  Bv. K3

49 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ 4. Discussie  Gevolgen voor het onderwijsbeleid  Zittenblijven in L1 kost de overheid jaarlijks heel wat geld, terwijl het mogelijk minder positieve effecten heeft dan doorgaans wordt gedacht → Misschien moeten we zittenblijven in L1 als onderwijspraktijk in vraag durven stellen en op zoek gaan naar alternatieven…

50 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Bedankt voor uw aandacht! Suggesties? Bedenkingen? mieke.goos@ped.kuleuven.be www.steunpuntloopbanen.be


Download ppt "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Zittenblijven Conferentie van."

Verwante presentaties


Ads door Google