De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van ondernemerschap Door: Henk Westeneng Sectormanager Grondgebonden Landbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van ondernemerschap Door: Henk Westeneng Sectormanager Grondgebonden Landbouw."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van ondernemerschap Door: Henk Westeneng Sectormanager Grondgebonden Landbouw

2 Inhoud  De akkerbouwsector  Succesfactoren aardappelteelt  Groeiscenario’s / ontwikkelrichtingen  Specialiseren of groter worden

3 Bedrijfsgrootte in NL: veel verschillen

4 Alleen groep groter dan 100 ha groeit 40% van de bedrijven heeft geen opvolger!

5 Maar  “Minder grond in handen van boer” –AGD o.b.v. land– en tuinbouwcijfers

6 Niet het areaal maar de omzet bepaalt het resultaat! Stelling:

7  Liberalisering van de wereldhandel  Globalisering  Schaalvergroting  Relatief veel oudere ondernemers  Terugtrekkende overheid Trends / feiten in de akkerbouw

8 Wat speelt er verder  Grondmarkt –Grondprijzen in drie jaar met …% gestegen! Betere ondernemers bepalen de prijs, of het sentiment in de markt??  Beperkte beschikbaarheid grondstoffen –Brandstof –Meststoffen  Klimaat - meer extremen

9  Klimaat - Fytosanitaire omstandigheden minder  Vakmanschap - Kwaliteit bepalend voor resultaat  Innovatie - Ontwikkeling nieuwe rassen speerpunt  Keten - Samenwerking wint aan belang De pootgoedteelt

10 Saldo fluctueert sterk

11 Schaalvergroting zet door, maar KWALITEIT lees vakmanschap blijft de basis! Stelling:

12 Economie en vakmanschap blijven belangrijk!

13  Specialisatie en belang kwaliteit neemt toe –In breedte = %-bouwplan –In diepte = toegevoegde waarde (wassen, sorteren, verpakken).  Groei aardappelverwerkende industrie stagneert  Meeste aardappelen worden in de regio afgezet –Food miles  Sterke prijsschommeling consumptieaardappelen Consumptieteelt

14 Relatie aanbod en prijsvorming

15 Ontwikkelingsrichtingen  Standaardproductie met lage kostprijs  Groeien met traditioneel bouwplan  Specialisatie in teelt(en)  Samenwerking als smeerolie

16 Uw richting bepalen … Specialiseren of groter worden?

17 Uitgangssituatie GewasOpbrengstPrijsArealen (ha) Consumptie55 ton€ 0,1025 Suikerbieten70 ton€ 0,0315 Zaaiuien60 ton€ 0,0912,5 Wintertarwe10 ton€ 0,1622,5 TOTAAL75

18 Bestaande situatie Uitgangssituatie Bedrijfssaldo Overige opbrengsten (+/+) Totaal saldo (incl. ov. opbrengst) Vaste kosten (excl. Afschrijving / incl. rente) (-/-) Cash flow (-/-) Privé (-/-) Vervangingsinvesteringen (-/-) Beschikbaar voor aflossing Totale financiering Aflossingstermijn (in jaren)25

19 Alternatieven  Grondaankoop –20 hectare à € per hectare –Totale financiering € /m –Bestaand bouwplan op groter areaal  Bewaring / Intensivering –600 ton à € 400,- per ton –Totale financiering € 990 /m –10 hectare consumptieaardappelen extra op basis van losse pacht à EUR /ha

20 Uitgangssituatie en alternatieven GewasOpbrengstPrijsArealen (ha) UitgangssituatieGrond- aankoop Bewaring Consumptie55 ton€ 0,102531,6735 Suikerbieten70 ton€ 0,0315 Zaaiuien60 ton€ 0,0912,515,8312,5 Wintertarwe10 ton€ 0,1622,532,522,5 TOTAAL759585

21 De cijfers op een rij GrondaankoopIntensivering Bedrijfssaldo Overige opbrengsten (+/+) Totaal saldo (incl. ov. opbrengst) Vaste kosten (excl. Afschrijving / incl. rente) (-/-) Cash flow (-/-) Privé (-/-) Vervangingsinvesteringen (-/-) Beschikbaar voor aflossing Totale financiering Aflossingstermijn (in jaren)HEEL Lang25

22 Grondaankoop: een belegging waar je aan toe moet zijn!  Exploitatie onder druk –Korte termijn: te weinig ruimte voor tegenvallers in exploitatie –Lange termijn: continuïteit?  Grondaankoop alleen haalbaar, mits –Uitstekende technische resultaten de basis vormen! –Het bedrijf een gezonde basis heeft!

23 Niet kunnen aflossen is het begin van het einde …! Stelling:

24 Niet kunnen aflossen is het begin van het einde, er moet altijd ruimte zijn om te kunnen aflossen! Stelling:

25 Bewaring en uitbreiding aardappelteelt schept basis voor ontwikkeling  Grotere geldstroom –Korte termijn: meer ruimte voor aflossingen –Lange termijn: klaar voor grondaankoop?  Zonder bewaring blijft geldstroom gelijk, maar is risico groter

26 Maar, betere ondernemers bepalen de markt! Hoe ziet het plaatje eruit als u jaarlijks 5 ton meer rooit?

27 Heel anders! GrondaankoopIntensivering Bedrijfssaldo Overige opbrengsten (+/+) Totaal saldo (incl. ov. opbrengst) Vaste kosten (excl. Afschrijving / incl. rente) (-/-) Cash flow (-/-) Privé (-/-) Vervangingsinvesteringen (-/-) Beschikbaar voor aflossing Totale financiering Aflossingstermijn (in jaren)4818

28 Kortom  De sector blijft in beweging  Perspectieven zijn goed  Uitbreiden blijft duur, maar ….  blijft haalbaar voor betere ondernemers

29 Een gevarieerde sector met toekomst! Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "De kracht van ondernemerschap Door: Henk Westeneng Sectormanager Grondgebonden Landbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google