De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De winst van een AIV huisbezoek in de palliatieve fase Irmgard Kimenai – van Elk Oncologieverpleegkundige Verpleegkundig pijnspecialist Thuiszorg Mark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De winst van een AIV huisbezoek in de palliatieve fase Irmgard Kimenai – van Elk Oncologieverpleegkundige Verpleegkundig pijnspecialist Thuiszorg Mark."— Transcript van de presentatie:

1

2 De winst van een AIV huisbezoek in de palliatieve fase Irmgard Kimenai – van Elk Oncologieverpleegkundige Verpleegkundig pijnspecialist Thuiszorg Mark en Maasmond 1 december 2006

3 Het AIV huisbezoek Behoeften van de patiënt in de palliatieve fase Inhoud van het AIV huisbezoek Projecten AIV huisbezoek Programma

4 Het AIV huisbezoek

5 AIV : advies instructie voorlichting Gepland Informeren Adviseren Instrueren Begeleiden Ondersteunen Van cliënt en naasten door een wijkverpleegkundige n.a.v. een specifieke vraag.

6 Verbeteren van de gezondheidssituatie Vergroten van de zelfredzaamheid Vergroten van het zelfmanagement van cliënt en naasten Doel:

7 Zorg richt zich op het verlichten van het lijden in de laatste levensfase: Bestrijding van lichamelijke symptomen Aandacht voor emotionele, sociale en spirituele aspecten Uitgangspunten palliatieve zorg

8 Verlichten van lijden > verlengen levensduur Komt zoveel als mogelijk overeen met de realiseerbare behoeften van de patient. Naasten zijn bij zorgverlening betrokken en strekt zich tot hen uit. Uitgangspunten palliatieve zorg

9 Behoeften van de cliënt in de palliatieve fase

10 Stelling Mensen die in de palliatieve fase komen hebben grote behoefte aan informatie. Zij dreigen in een zwart gat te vallen. Eens Oneens

11 Zorgbehoeften in de palliatieve fase De regie in eigen handen houden / regievoerder Pijn- en symptoombestrijding Emotionele en spirituele ondersteuning Ondersteuning draaglast - draagkracht mantelzorgers

12 Zorgbehoeften in de palliatieve fase Het liefst redt men zichzelf Het liefst sterft men thuis In het ziekenhuis kan zowel de cliënt als de zorgverlener slecht inschatten waar thuis behoefte aan is Goede en eenduidige informatievoorziening

13 Inhoud van het AIV huisbezoek

14 Stelling Al die behoeften overziend is het een uitgelezen taak van een wijkverpleegkundige een AIV huisbezoek te brengen. Eens Oneens

15 Stelling Door het AIV huisbezoek kan mensen in de palliatieve fase veel leed bespaard blijven. Eens Oneens

16 Eerste bezoek Kennismaking Vertellen verhaal Waar liggen de eerste behoeften/knelpunten Dat eerst bespreken: »Advies, instructie, voorlichting »Ondersteuning!! Wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomst Doelen voor de voortgang afspreken Afspraken maken voor de voortgang en contact huisarts

17 Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg Nijmegen: Checklist voor inventarisatie problemen palliatieve zorg. Probleem Actueel Toelichting www.palliatiefconsult.nl

18 Lichamelijke dimensie/symptomen Lichamelijke dimensie - functionele toestand Psychische dimensie Sociale dimensie Spirituele dimensie Checklist

19 Organisatie en coördinatie van zorg Informatie en communicatie Wil en wilsbekwaamheid

20 Ondersteuning mantelzorg Aandacht voor de VPTZ Project in samenwerking met het IKZ regio Breda –Overbelasting mantelzorgers –Onbekendheid VPTZ –AIV – VPTZ

21 Projecten AIV-huisbezoek

22 Thuiszorg wordt gekoppeld aan verpleging en verzorging 50 % stelt bezoek op prijs AIV kan werken als vangnet Verpleegkundigen in het ziekenhuis zijn nauwelijks op de hoogte van het AIV huisbezoek Continuïteit in de palliatieve fase: Het Kruiswerk heeft wat te bieden!

23 Samenwerking met: AmphiaZiekenhuis Thuiszorg Breda Huispitaal AIV huisbezoek Thuiszorg Mark en Maasmond

24 Doelstelling: Mensen die in de palliatieve fase komen krijgen een AIV huisbezoek aangeboden. Door de verpleegkundige in het ziekenhuis Door de huisarts

25 Vastgesteld welke patiëntengroep een AIV huisbezoek krijgt aangeboden. Verpleegkundigen van de betrokken afdelingen zijn geïnformeerd door de verpleegkundig specialist oncologie. Transferverpleegkundigen zijn geïnformeerd Werkwijze vastgesteld. Folder ontworpen. Wat heeft de werkgroep gedaan:

26 Werkwijze Verpleegkundige op de afdeling bespreekt de mogelijkheid van een AIV huisbezoek en geeft de folder. Verpleegkundige meldt belangstelling voor AIV aan transfer. Transfer geeft gegevens patiënt door aan betreffend team. Wijkverpleegkundige neemt binnen 5 werkdagen contact op met cliënt en plant bezoek.

27 Scholing alle wijkverpleegkundigen Uitgangspunt: wijkverpleegkundigen zijn bekwaam in het brengen van een AIV huisbezoek. Werkwijze Gebruik checklist Voorbereiding: o.a. zoeken van informatie Bezoek aan de huisarts, afspraken Bewustwording taak w.v. in palliatieve fase en eigen houding m.b.t. gevoelens van verlies en verdriet. Thuiszorg Mark en Maasmond

28 Huisartsen zijn geïnformeerd door hun contactverpleegkundigen. Bezoek Brief met informatie over het AIV huisbezoek Folders Checklist Aandachtspunten als er geen AIV wordt gebracht door wijkverpleegkundige Afspraken maken over de communicatie rondom het AIV huisbezoek

29 Resultaten Toename van het aantal huisbezoeken Vooral huisbezoeken n.a.v. vraag van de huisarts nemen toe Vraag vanuit het ziekenhuis: een lichte toename

30 Niet alle betrokkenen zijn betrokken geweest. –Verpleegkundigen op de afdelingen. –Specialisten Veel veranderingen in het Amphia Ziekenhuis Borging had beter gekund Evaluatie

31 Project Continuïteit van Zorg Jeroen Bosch Ziekenhuis Doelgroep: Alle mensen met kanker uit JBZ Deelnemende organisaties: Jeroen Bosch Ziekenhuis Vivent Thuiszorg St. Thuiszorg en maatschappelijk Werk Rivierenland Regio Bommelenwaard Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost

32 Organisatie Samenstelling: stuurgroep, projectgroep, aandachtsveldersgroep intramuraal en aandachtsveldersgroep intramuraal Ontwikkeld: draaiboek, basisscholing, folder, stappenplan, aanmeldingsformulier,vragenlijsten

33 Resultaten: Aantal aanmeldingen vervijfvoudigd Aanbod op klinische afdelingen vanzelfsprekend Op sommige poliklinieken moet bekendheid nog verbeteren. Inhoud: Top 3 van klachten: –Vermoeidheid, pijn, verstoorde slaap Interventies: –Advies geven, informatie geven, begeleiding

34 Conclusies Intensief maar zinvol project Samenwerking verbeterd Enorme betrokkenheid Product continuïteitshuisbezoek is zinvol Tevredenheid over het bezoek is groot Continuïteitshuisbezoek is reguliere zorg Inschatting aantallen onjuist

35 Een addertje onder het gras Vergoeding Afspraken verschillende zorgkantoren Wachtlijsten bij instellingen

36 Ervaringen Vertel: Wat zijn je goede ervaringen! Waar loop je tegenaan? Wat moet er gebeuren?

37 Het is dus de moeite waard energie te steken in het AIV huisbezoek (continuïteitshuisbezoek)!

38 Maak je sterk voor de patiënt in de palliatieve fase Verpleegkundigen hebben mensen in de palliatieve fase heel veel te bieden Tot ziens! Bedankt voor uw aandacht! Tot slot:


Download ppt "De winst van een AIV huisbezoek in de palliatieve fase Irmgard Kimenai – van Elk Oncologieverpleegkundige Verpleegkundig pijnspecialist Thuiszorg Mark."

Verwante presentaties


Ads door Google