De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Novermber 2011 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Novermber 2011 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven Novermber 2011

3 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13

4 Jezus is net uit de tempel gekomen. Vol trots wijzen zijn leerlingen Hem op de pracht van dat gebouw.

5 Jezus zegt: “Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken” (Mt. 24,2).

6 Daarna gaat Hij de Olijfberg op, gaat zitten en kijkt neer over Jeruzalem dat voor Hem ligt.

7 Dan begint Hij te spreken over de verwoesting van de stad en het einde van de wereld.

8 Hoe zal dat einde van de wereld zijn, vragen zijn leerlingen, en wanneer zal dat gebeuren? Het is een vraag van christenen van alle tijden, een vraag die bij elke mens leeft.

9 Want de toekomst is onbekend en maakt soms bang. Nog steeds zijn er mensen die waarzeggers raadplegen of een horoscoop lezen in de hoop iets van de toekomst te vernemen.

10 Het antwoord van Jezus is glashelder: het einde der tijden zal samenvallen met zijn komst. Hij, de Heer van de geschiedenis, zal terugkeren. Hij is het lichtpunt van onze geschiedenis.

11 En wanneer zal die ontmoeting zijn? Niemand die het weet. Dat kan ieder moment gebeuren, want ons leven ligt in zijn hand.

12 Hij heeft het ons gegeven, en Hij kan het weer terugnemen, ook op een onverwacht moment, zonder waarschuwing vooraf. Maar Hij zegt wel dat we ons op dat moment kunnen voorbereiden door waakzaam te zijn

13 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13

14 Met deze woorden maakt Jezus duidelijk dat Hij terug zal komen en dat er na ons leven hier op aarde een nieuw leven begint dat geen einde meer kent. Het spreken over de dood is in onze tijd bijna een taboe.

15 We doen van alles om er maar niet aan te hoeven denken. En we gaan zo totaal op in onze dagelijkse bezigheden dat we geen tijd meer hebben voor Degene die ons het leven schonk. Maar Hij zal het van ons terugvragen juist om ons binnen te kunnen leiden in de volheid van het leven, in de gemeenschap met zijn Vader in het paradijs

16 Zullen we dan klaar zijn om Hem te ontmoeten? Zal onze lamp branden, zoals die van de verstandige meisjes die op de bruidegom wachtten? Met andere woorden: zullen we in de liefde zijn?

17 Of is onze lamp uitgedoofd omdat we zo volledig in beslag worden genomen door alles wat we moeten doen, door kortstondige geneugten of het bezit van materiële goederen, waardoor we dat ene vergeten waar het op aankomt: liefhebben?

18 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13

19 Hoe kun je waakzaam zijn? Waakzaam ben je als je liefhebt. Dat weet iedereen die verliefd is en ernaar verlangt zijn of haar geliefde weer te ontmoeten.

20 Waakzaam is ook een moeder die zich zorgen maakt over haar zoon die maar niet thuiskomt. Wie liefheeft kan wachten, ook al komt de ander laat terug.

21 Je wacht op Jezus als je Hem liefhebt en er echt naar verlangt om Hem te ontmoeten.

22 En wachten op Hem betekent concreet liefhebben, door Hem te dienen in de medemens naast je. Het betekent ook dat je je inzet voor een rechtvaardiger samenleving.

23 Jezus zelf nodigt je uit om zo te leven. Hij vertelt bijvoorbeeld de parabel van de trouwe dienaar die wacht op zijn heer en intussen zorg draagt voor de bedienden en alle huiselijke zaken. Jezus vertelt ook de parabel van de dienaren die in afwachting van de terugkeer van hun heer hun talenten goed benutten.

24 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13

25 We kennen noch de dag noch het uur waarop Hij terugkomt. Daarom doen we er goed aan ons helemaal te concentreren op de dag die ons nu gegeven is en op het moment dat de Voorzienigheid ons nu geeft.

26 We kunnen met het volgende gebed Jezus vragen ons hierbij te helpen:

27 “Jezus, geef dat ik altijd zo spreek alsof het de laatste woorden zijn die ik zeg. Geef dat ik alles zo doe alsof het de laatste daad is die ik verricht. Geef dat ik het lijden zo opneem alsof dit het laatste is dat ik U aan kan bieden. Geef dat ik altijd zo bid alsof het de laatste keer is dat ik hier op aarde met U in gesprek ben.”

28 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Eerder verschenen als wooord van leven in november 2002 informatie www.focolare.nl Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni www.focolare.org Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org (da dove si può scaricare)


Download ppt "Woord van Leven Novermber 2011 “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Matteüs 25,13."

Verwante presentaties


Ads door Google