De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewust toetsen met Groen Proeven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewust toetsen met Groen Proeven"— Transcript van de presentatie:

1 Bewust toetsen met Groen Proeven
Corry van den Berg (Groen Proeven expert, Nordwin College) Wilma Bredewold (Projectleiding Groen Proeven)

2 Even voorstellen U heeft gekozen voor onze kennisworkshop, maar… waar bent u benieuwd naar?

3 Wat gaan we samen doen? 45 minuten! Waarom Groen Proeven??
Groen Proeven en de piramide van Miller (bewust kiezen voor toetsvormen; eerst ‘waarom en wat’ en dan ‘hoe’) Groen Proeven in het PTA (hoe werkt dit in de praktijk?) Waar staan we met Groen Proeven? (zie ook de informatiemarkt)

4 Waarom Groen Proeven? Stel jezelf eerst de waarom-vraag, daarna komt het ‘wat en hoe’! Om het positieve effect van Groen Proeven op het niveau van de school, de docent, maar vooral de leerling!

5 School Docent Leerling Onderwijsvisie; in samenhang en betekenisvol
Kwaliteitsborging examinering en OGW Doorlopende leerling mbo Positie van het beroepsgerichte vak Relatie school en omgeving Docent Professioneel beoordelaar Verwachtingen van leerlingen Van docent naar begeleider Leerling Motivatie door de échte situatie Leren naar zichzelf te kijken en initiatief te nemen Bewustwording: waar sta ik? Voelen zich serieus genomen Relatie mbo en arbeidsmarkt geeft betekenis

6 Toetsen = kijken door een programmabril
2. Hoe? Met welke toetsvormen? Waarom en wat wil je toetsen? Welke leerdoelen?

7 De Groen Proeven piramide van Miller
Weten Vakkennis en algemene kennis opdoen Toepassen Toepassen van kennis in theoretisch probleem of praktische vaardigheid Laten zien Laten zien van competent gedrag in realistische, maar voorspelbare situatie Doen Laten zien van competent gedrag in de complexe (beroeps)praktijk Authenticiteit / complexiteit Lagen vertaald naar leerling, docent, omgeving en toetsvorm

8 Elke laag vraagt een andere beoordelingsvorm
Weten Kennistoetsen Toepassen Praktijktoetsen, werkstuk Laten zien Beoordeling in realistische, voorspelbare situatie: portfoliogesprek, werkpleksimulatie Doen Beoordeling in complexe praktijksituatie; stage, PvB Authenticiteit / complexiteit

9 Levenslang leren: vaardigheden om zich steeds verder te ontwikkelen
Nieuwe generatie vraagt nieuwe leerdoelen en ‘nieuwe’ toetsvormen (‘wat en hoe’) Levenslang leren: vaardigheden om zich steeds verder te ontwikkelen Duurzame kennis: kunnen omgaan met toenemende hoeveelheid informatie in kennismaatschappij Reflectie: kunnen anticiperen op nieuwe situaties door terug te kijken op eerdere situaties Transfer: flexibel kunnen laten zien van bekwaam gedrag in onverwachte situaties Integreren van kennis met vaardigheden en houdingen in bekwaam gedrag in beroepssituatie

10 Essentie van de Groen Proeven PvB
In een realistische praktische context competent gedrag ‘uitlokken’. De leerling moet laten zien dat hij - kan plannen - keuzes kan maken - kan inspelen op onverwachte situaties - eigen verantwoordelijkheid en initiatief kan nemen - kan omgaan met dilemma’s - kan reflecteren en keuzes kan verantwoorden Op basis van gestandaardiseerde PvB’s en beoordelingsprocedures voorwaardelijke kennis en vaardigheden PvB als summatieve toets die ook formatief ingezet wordt (voor leerling én docent)

11 Bewust toetsen met Groen Proeven
Gaat uit van een PTA op basis van: Een holistische benadering (stip op de horizon) Niet afvinken van enkelvoudige handelingen Combinatie van toetsen die elkaar versterken, zowel qua inhoud als vorm Inhoud: dekking examenprogramma Vorm: op alle niveaus van de piramide Kwaliteit van schoolexaminering

12 PTA: een evenwichtig geheel
Zitten alle eindtermen in totale PTA? Programma = bewuste, beargumenteerde combinatie van toetsvormen. Passen deze toetsen bij het Waarom en WAT? LB/K/2 LB/K/3 LB/K/16 Enzovoort .. Handelingstoets

13 Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Een voorbeeld PTA; herkenbaar of verrassend? Onze weg er naar toe Wat heeft het mij, mijn leerlingen en onze school gebracht? Wat willen wij nog meer? Corry van den Berg, Nordwin College

14 Tot slot, wist u dat Groen Proeven dit jaar…
Een leergang uitvoert voor > 130 docenten en hun teamleiders? Nieuwe templates heeft waarmee uw docenten zelf gestandaardiseerde PvB’s kunnen ontwikkelen? Samenwerkt met het Ontwikkelcentrum aan GP arrangementen? Minimaal 35 sets goedgekeurde PvB’s oplevert in de PvB bank? Met zijn experts op locatie de invoering van GP ondersteunt? Structureel gebruikt wordt op 11 AOC’s én bij de VBG scholen? Werkt aan de borging van zijn producten en diensten na ‘13? Nog steeds door veel leerlingen én hun docenten als een ‘feestje’ wordt ervaren? Het Groen Proeven team dit feestje graag samen met u viert op onze slotconferentie op 30 mei ’13!

15 Tot ziens bij Onze Groen Proeven experts staan u graag te woord op de informatiemarkt!

16 Achtergrond dia’s

17 Veranderingen in beoordelingsvormen
Voornamelijk schriftelijk Steeds meer gericht op gedrag Alleen product Product en proces / onderbouwing Docent beoordeelt Leerlingen en beroepspraktijk beoordelen mee Weinig variatie in toetsmethoden Veel variatie en combinatie van toetsmethoden Contextloos en enkelvoudig In echte situaties en complex (authentiek) Docent bepaalt Meer verantwoordelijkheid bij de leerling

18 Welke van deze vaardigheden is in de afgelopen 40 jaar het meest belangrijk geworden op de werkplek?
Routinematige handmatige vaardigheden Niet-routinematige handmatige vaardigheden Routinematige cognitieve vaardigheden Complexe communicatievaardigheden Probleemoplossende vaardigheden

19 (Levy & Murnane, 2003)

20 Competenties, competentiegericht?
Competent zijn: ‘Ik kan iets en ik weet waarom’ Competentiegericht onderwijs (CGO): de leerling leert in samenhang krijgt eigen verantwoordelijkheid, leert te reflecteren leert actief en vanuit de praktijk laat zien wat hij kan! Competentiegerichte examenprogramma’s groen Professionele vaardigheden vervangen door 18 SHL competenties Competent zijn: Bewust handelen en keuzes verantwoorden


Download ppt "Bewust toetsen met Groen Proeven"

Verwante presentaties


Ads door Google