De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achmea/Agis en CVA ketenzorg Roelinde Bakker 21 april 2011 Ketencoördinatie en benchmark vergoeden via B DBC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achmea/Agis en CVA ketenzorg Roelinde Bakker 21 april 2011 Ketencoördinatie en benchmark vergoeden via B DBC."— Transcript van de presentatie:

1 Achmea/Agis en CVA ketenzorg Roelinde Bakker 21 april 2011 Ketencoördinatie en benchmark vergoeden via B DBC

2 Doelen pijlers ZorgInkoop Zorgkosten Ketenzorg Kwaliteit Randvoorwaarden scheppen om in control te zijn op de zorgkosten Pro-actief sturen op de zorgkosten Reële zorgkosten lager aan de gemiddelde zorgkosten van de concurrenten Kwaliteitsinformatie beschikbaar Klant kan kwaliteitsinformatie op de Achmea/Agis website raadplegen Onderscheidende kwaliteit, acceptabele kwaliteit en onacceptabele kwaliteit Kwaliteitsinformatie wordt gebruikt in de onderhandelingen Kwaliteitsinformatie beschikbaar Klant kan kwaliteitsinformatie op de Achmea/Agis website raadplegen Onderscheidende kwaliteit, acceptabele kwaliteit en onacceptabele kwaliteit Kwaliteitsinformatie wordt gebruikt in de onderhandelingen Inzicht zorggebruik en de zorgbehoefte Best practices/zorgpaden Oplossingen voor de huidige barrières bij de contractering van integrale zorg Inzicht zorggebruik en de zorgbehoefte Best practices/zorgpaden Oplossingen voor de huidige barrières bij de contractering van integrale zorg

3 Aanleiding Infrastructuur voor CVA Zorg is gevormd (bestaande ketens) CVA in B-segment Ketenzorg wordt gefaciliteerd door ketencoördinator Kennisnetwerk van belang voor benchmark/spiegelen CVA in lijst van aandoeningen met meeste impact (bron: RIVM)

4 Overeenkomst kernregio ziekenhuizen Ten behoeve van het functioneren van de CVA keten waar het ziekenhuis deel van uitmaakt geldt de volgende afspraak: Per gedeclareerde DBC met declaratiecode: 153124, 153136, 153160, 153163 wordt het overeengekomen marktconforme tarief (kostendeel ziekenhuis) opgehoogd met EUR 82,50 (waarvan EUR 20,- voor het Kennisnetwerk CVA NL). Het bedrag is voor ketencoördinatie en benchmark/spiegelinformatie.

5 Voorwaarden toeslag CVA ketenzorg Aansluiting bij het Kennisnetwerk CVA Nederland. De keten geeft aan Achmea/Agis door onder welk ketennummer zij bij het Kennisnetwerk CVA NL staat geregistreerd. De keten heeft procedure afspraken in de keten vastgelegd en kan deze overleggen. De keten wordt gecoördineerd door een ketencoördinator volgens de taakbeschrijving van het Kennisnetwerk. De CVA keten levert via de ketencoördinator alle door het Kennisnetwerk gevraagde indicatoren aan bij het Kennisnetwerk. In 2011: toezegging dat alle indicatoren 2011 worden aangeleverd.

6 De overeenkomst betreft de ziekenhuizen: ACHMEA (2010 en 2011) Kennemer Gasthuis Maasstad ziekenhuis Zorgcombinatie Noorderboog Erasmus Medisch Centrum Zaans Medisch Centrum St. Franciscus Gasthuis Waterlandziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Leveste Wilhelmina Ziekenhuis Assen Rode Kruis Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis IJsselmeer ziekenhuizen St Jansdal Havenziekenhuis Saxenburgh groep Ziekenhuis Bethesda Ruwaard van Putten Ziekenhuis Spaarne Ziekenhuis Isala klinieken AGIS (let op: voorgenomen contractanten 2011) Academisch Medisch Centrum (AMC) BovenIJ ziekenhuis Diakonessenhuis/Lorentz Flevoziekenhuis Gelre ziekenhuizen Meander Medisch Centrum Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Sint Antonius ziekenhuis Slotervaartziekenhuis St. Lucas Andreas ziekenhuis TerGooi ziekenhuizen UMC Utrecht VU Medisch Centrum

7 Ontwikkelingen m.b.t Geriatrische revalidatie Wat omvat geriatrische revalidatie? Gericht op herstel gerichte zorg Uitgevoerd in de verpleeghuissector (vrijwel altijd sprake van opname) 60% van de populatie betreft CVA zorg Kwaliteit en transparantie niet helder voor de populatie Essentieel zijn de afspraken in het netwerk

8 Overheveling Geriatrische Revalidatiezorg naar verwachting per 2012 Van belang hierbij is dat de randvoorwaarden gerealiseerd worden voor een goede overheveling Verwacht wordt een overgangsregime (tot 2013) Het gaat vooral om overheveling van de ZZP 9 Hiervoor geldt dat de benodigde kwaliteitsslag niet 'betaalbaar' is voor de verpleeghuizen De eventueel toe te kennen transitietoeslagen dragen hieraan bij De ontwikkeling van DBC's is gestart De geselecteerde Proeftuinen lopen door in 2011

9 Toekomstperspectief Aandacht voor acute zorg optimalisatie Ketenindicatoren verbreden naar acute zorg, eerstelijn, revalidatie, verpleging & verzorging en thuiszorg Patiëntervaringen (CQI CVA) Kwaliteit van zorg in beeld


Download ppt "Achmea/Agis en CVA ketenzorg Roelinde Bakker 21 april 2011 Ketencoördinatie en benchmark vergoeden via B DBC."

Verwante presentaties


Ads door Google