De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse aspecten rond inkoop en innovaties van CVA-ketenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse aspecten rond inkoop en innovaties van CVA-ketenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse aspecten rond inkoop en innovaties van CVA-ketenzorg
prof.dr. Robbert Huijsman Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Zorg & Gezondheid

2 De Triple Aim voor CVA Ketenzorg: hoogste waarde (uitkomsten t. o. v
De Triple Aim voor CVA Ketenzorg: hoogste waarde (uitkomsten t.o.v. kosten) met een strakke ketenorganisatie Uitkomsten Keten-organisatie Keten-kosten

3 Langzaam beter… …. maar veel variatie

4 Verschillende sterftecijfers, zelfde patroon
Na 30 dagen (ZN/Vektiz) Na 1 jaar (Achmea, gecorrigeerd; gem=17%) Grote variatie tussen regio’s: 10% tot 25% (90 dagen) Sterfte na 4 dagen, 30/60/90 dagen en 1 jaar hangen sterk samen en geven tezamen een totaalbeeld van acute, revalidatie en chronische fase 15,13-26,2% 13,94-15,13% 12,32-13,94% 10,64-12,32% 7,4 – 10,64%

5 KNCN Benchmarkresultaten 2011

6 KNCN Benchmarkresultaten 2011

7 Door to needle time (min)
Duidelijke verschillen tussen zorginstellingen op kwaliteitsindicatoren voor CVA % Trombolyse patiënten, door to needle time en verpleegduur (omvang bol) Door to needle time (min) Slechtste Beste % trombolyse patiënten Let op: geen casemix correctie voor UMC’s Algemeen STZ Academisch Bronnen: ZiZo 2013 (data 2012) ZiZO 2010 (verpleegduur)

8 Enkele CQi-resultaten 2010

9 Variatie in CQi-resultaten 2010

10 Time is brain, waste is cost
Uitkomsten Keten-organisatie Keten-kosten Time is brain, waste is cost

11 OMK-radardiagram voor CVA ketens (N=67)
Middelkoop IJ, Vat L, Laar T van de, Dussen L van der, Minkman M, Zicht op CVA-zorgketen met zelfevaluatie, Kwaliteit in Zorg, 2013(5):30-34.

12 OMK-scores variëren naar domeinen en fasen

13 Kosten(variatie), nog niet goed in beeld
Enkele observaties uit interne berekeningen: AWBZ-deel is grootste (bijna 45%) In ziekenhuisdeel kosten verpleegdagen het meeste (80%) Prijsvariatie is groot, voor ziekenhuizen tussen €11K en ruim € 20K Geen relatie tussen kosten en trombolyse-percentage CVA zh-kosten = neuroloog; overig = med.spec.revalidatie

14 Innovatie op meerdere fronten tegelijk
Uitkomsten (kwaliteit-) registratie Keten-organisatie Keten-kosten

15 Waardering: Pluscertificaat Achmea
Trombolyse percentage niet significant onder 15% (ZiZo 2013) Mediane DTN time < 25 minuten (ZiZo 2013) DVCA-levering >90% data, > 90% patiënten (2014 Benchmark 2.0) Akkoord doorlevering ZiZo-data 2013 naar Achmea (“vinkje”) Doorbehandeling oefentherapie in weekend Goede transmurale afstemming, kwaliteitsmonitoring en zorgverbetering in de keten, o.a. met ketencoördinator Triage-instrument van VRA of Verenso (indicatie vervolgzorg) Geborgde ketenafspraken met huisartsen en thuiszorg (met o.a. overdracht, thuisrevalidatie, nazorg, preventie) NB: weging van deze eisen is nog niet bekend

16 Doorontwikkeling kwaliteitsregistratie CVA Keten

17 Innovatie op meerdere fronten tegelijk
Monitoren van patiënten: overleving kwaliteit van leven functionele status depressie/late cognitie satisfactie patiënt en mantel (zelfde instrumenten, hele keten) Uitkomsten ketenregisseur Keten-organisatie Keten-kosten spoedzorg (/DTN-logistiek/trombolyse) revalidatie (intens, kort, weekend) 7x24 teamkracht (CRM, competenties) individueel zorgplan over keten nazorg eerste lijn, ook mantelzorg standaardisatie over de hele keten Verpleegdagen reduceren Ketenkosten optimaliseren Lean toepassen (‘waste’) Prijs/kwaliteit-variatie aanpakken

18 Dank voor uw aandacht! Prof.dr. Robbert Huijsman MBA


Download ppt "Nederlandse aspecten rond inkoop en innovaties van CVA-ketenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google