De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof.dr. Robbert Huijsman Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Zorg & Gezondheid Nederlandse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof.dr. Robbert Huijsman Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Zorg & Gezondheid Nederlandse."— Transcript van de presentatie:

1 prof.dr. Robbert Huijsman Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Zorg & Gezondheid Nederlandse aspecten rond inkoop en innovaties van CVA-ketenzorg

2 2 De Triple Aim voor CVA Ketenzorg: hoogste waarde (uitkomsten t.o.v. kosten) met een strakke ketenorganisatie Uitkomsten Keten- organisatie Keten- kosten

3 Langzaam beter… …. maar veel variatie 3

4 Verschillende sterftecijfers, zelfde patroon 15,13-26,2% 13,94-15,13% 12,32-13,94% 10,64-12,32% 7,4 – 10,64% Grote variatie tussen regio’s: 10% tot 25% (90 dagen) Sterfte na 4 dagen, 30/60/90 dagen en 1 jaar hangen sterk samen en geven tezamen een totaalbeeld van acute, revalidatie en chronische fase Na 1 jaar (Achmea, gecorrigeerd; gem=17%) Na 30 dagen (ZN/Vektiz) 4

5 KNCN Benchmarkresultaten 2011 5

6 6

7 Duidelijke verschillen tussen zorginstellingen op kwaliteitsindicatoren voor CVA % trombolyse patiënten STZAcademischAlgemeen Slechtste Beste 7 Door to needle time (min) % Trombolyse patiënten, door to needle time en verpleegduur (omvang bol) Bronnen: ZiZo 2013 (data 2012) ZiZO 2010 (verpleegduur) Let op: geen casemix correctie voor UMC’s

8 8 Enkele CQi-resultaten 2010

9 9 Variatie in CQi-resultaten 2010

10 Uitkomsten Keten- organisatie Keten- kosten Time is brain, waste is cost 10

11 11 OMK-radardiagram voor CVA ketens (N=67) Middelkoop IJ, Vat L, Laar T van de, Dussen L van der, Minkman M, Zicht op CVA-zorgketen met zelfevaluatie, Kwaliteit in Zorg, 2013(5):30-34.

12 OMK-scores variëren naar domeinen en fasen 12

13 Kosten(variatie), nog niet goed in beeld Enkele observaties uit interne berekeningen: -AWBZ-deel is grootste (bijna 45%) -In ziekenhuisdeel kosten verpleegdagen het meeste (80%) -Prijsvariatie is groot, voor ziekenhuizen tussen €11K en ruim € 20K -Geen relatie tussen kosten en trombolyse-percentage -CVA zh-kosten = neuroloog; overig = med.spec.revalidatie 13

14 Uitkomsten Keten- organisatie Keten- kosten Innovatie op meerdere fronten tegelijk (kwaliteit-) registratie 14

15 Waardering: Pluscertificaat Achmea 15 Trombolyse percentage niet significant onder 15% (ZiZo 2013) Mediane DTN time < 25 minuten ( ZiZo 2013) DVCA-levering >90% data, > 90% patiënten (2014 Benchmark 2.0) Akkoord doorlevering ZiZo-data 2013 naar Achmea (“vinkje”) Doorbehandeling oefentherapie in weekend Goede transmurale afstemming, kwaliteitsmonitoring en zorgverbetering in de keten, o.a. met ketencoördinator Triage-instrument van VRA of Verenso (indicatie vervolgzorg) Geborgde ketenafspraken met huisartsen en thuiszorg (met o.a. overdracht, thuisrevalidatie, nazorg, preventie) NB: weging van deze eisen is nog niet bekend

16 Doorontwikkeling kwaliteitsregistratie CVA Keten 16

17 Uitkomsten Keten- organisatie Keten- kosten Innovatie op meerdere fronten tegelijk  spoedzorg (/DTN-logistiek/trombolyse)  revalidatie (intens, kort, weekend)  7x24 teamkracht (CRM, competenties)  individueel zorgplan over keten  nazorg eerste lijn, ook mantelzorg  standaardisatie over de hele keten Monitoren van patiënten:  overleving  kwaliteit van leven  functionele status  depressie/late cognitie  satisfactie patiënt en mantel (zelfde instrumenten, hele keten)  Verpleegdagen reduceren  Ketenkosten optimaliseren  Lean toepassen (‘waste’)  Prijs/kwaliteit-variatie aanpakken ketenregisseur 17

18 Dank voor uw aandacht! Prof.dr. Robbert Huijsman MBA email: huijsman@bmg.eur.nl 18


Download ppt "Prof.dr. Robbert Huijsman Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Zorg & Gezondheid Nederlandse."

Verwante presentaties


Ads door Google