De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CVA-Zorg verbeteren: tellen en wegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "CVA-Zorg verbeteren: tellen en wegen"— Transcript van de presentatie:

1 CVA-Zorg verbeteren: tellen en wegen
John Hoenen Adviseur Kwaliteit van Zorg Kenniscentrum Achmea Divisie Zorg en Gezondheid 1

2 Opzet Voorstellen, kennismaken: baas = 10, voetveeg = 0
CVA zorg kan beter in elke fase Essentie van kwaliteitsbeleid Hoe je het doet: gegevens nodig Gegevens met een verhaal Jouw rol bij het zorgen voor meer en betere gegevens? Jouw rol bij het gebruiken van resultaten en vergelijkingen? 2

3 CVA zorg kan beter in elke fase
Wat ben jij aan het verbeteren? Acuut Revalidatie Chronisch 3

4 Kwaliteit verbeteren Hoe je het doet Hoe het moet En de spanning daartussen 4

5 Hoe laat je zien hoe je het doet?
Kwaliteitsgegevens Structuur, proces, uitkomst Veiligheid Effectiviteit Patiëntgerichtheid Tijdigheid Doelmatigheid Gelijke toegang 5

6 Drie cijfers vertellen een verhaal
Eén cijfer zwijgt Twee cijfers spreken Drie cijfers vertellen een verhaal 6

7 Doelen van de benchmark
Zorg inkopen Zorg verbeteren Zorg sturen Inkopen obv kwaliteitsgegevens Inkoop consequenties (volume / prijs?) Kwaliteits-, verbeterafspraken Identificeren best practices´ Benoemen kwaliteitsziekenhuizen Verzekerden informeren over kwaliteitsziekenhuis/ voorkeursaanbieder: door Achmea zorgbemiddeling door De Agis Zorgcoach, de Zorgzoeker met websites voor verzekerden via huisartsen, excellent verwijzen 7

8 Achmea kwaliteitsziekenhuizen beroerte
Waarom? Forse variatie en forse kloof met streefnormen Trombolyse kan vaker: 12% in 2009, 9% in 2008, norm: 20% Dtn time kan korter: 52,5 m 2009, 52,8 m 2008, best practise 30 m Onvoldoende fysio vooral weekend: 57% 2009 Opnameduur kan korter: 9,4 d 2009. Wachttijd carotischir. kan korter: 79% < 2 w 2009, norm < 2 tot 3 w TIA-diagnostiek afgerond 92% < 72 uur en 66% < 24 uur Registeren van prestatie-indicatoren kan beter. Predicaat kwaliteitsziekenhuis CVA als stimulans voor verbetering Prikkelt tot betere ketenzorg (speerpunt Achmea) Concentratie trombolyse op termijn? 8

9 Selectie kwaliteitsziekenhuizen: hoe?
Indicatoren: groot deel zelfde als vorig jaar (nog steeds verbeterpotentieel) nieuw: afspraken ketenzorg (tariefsopslag DBC) uit Vektis data (spiegelinformatie) : percentage trombolyse (meetjaar 2009) praktijkvariatie carotis chirurgie sterfte < 30 dagen Uitvraag dit jaar grotendeels uit ZN uitvraag, lage respons 9

10 Voorbeeld resultaat 2011 Ziekenhuis Zorginhoud Toegankelijkheid
Patiëntgerichtheid A B C D E 10

11 Criteria Achmea kwaliteitsziekenhuis beroerte
Uitvoeren trombolyse Overeenkomst met Achmea over ketenzorg In 2010 minimaal de volgende resultaten behaald: Door-to-needle time (DTN) < 45 minuten Trombolyse percentage > 12,3 % Percentage acute pt’en niet op stroke unit < 5 % Voor 2012 bereidheid garantieafspraken te maken over: Opnamegarantie acute opnames op stroke unit Wekelijks MDO, incl. revalidatiearts en verpleeghuisarts Wachttijd voor carotis chirurgie < 14 dagen na indicatie stelling Afronden TIA-diagnostiek < 72 uur na verwijzing. 11

12 Vragen CQ index CVA 2010 11 thema’s: Acute zorg; 2 vragen
Bejegening door de verpleegkundigen; 4 vragen Bejegening door de specialisten; 4 vragen Communicatie met de specialisten; 6 vragen Behandelplan; 4 vragen Adviezen; 2 vragen Betrokkenheid mantelzorger; 3 vragen Controles; 3 vragen Samenwerking van zorgverleners; 3 vragen Informatie en ondersteuning; 4 vragen Begeleiding; 2 vragen 34 overige vragen: 18 overige ervaringsvragen die onder een aantal thema’s vallen 16 overige feitvragen 2 waarderingsvragen; 1 aanbevelingsvraag 6 vragen over kenmerken respondenten; 7 ondersteunende vragen

13 Themagemiddelden

14 vr028 Is er in het ziekenhuis gesproken over de zorg in de thuissituatie of in een andere zorginstelling? (bijvoorbeeld revalidatie, fysiotherapie, thuiszorg en vervolggesprekken)

15 Themagemiddelde Acute Zorg
vr007 Handelde de huisarts of huisartsenpost snel bij uw CVA? vr008 Was de tijdsduur tussen het inschakelen van hulp en het krijgen van hulp een probleem?

16 vr007 Handelde de huisarts of huisartsenpost snel bij uw CVA?

17 Themagemiddelde informatie en ondersteuning
vr067 Kreeg u informatie over patiënten-/belangenverenigingen? vr069 Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor verdere ondersteuning en begeleiding? vr070 Kreeg u informatie over mogelijkheden voor ondersteuning van uw naasten (partner/familie)? vr074 Had u in de afgelopen 12 maanden een vaste contactpersoon voor vragen over uw CVA?

18 vr069 Kreeg u informatie over de de mogelijkheden voor verdere ondersteuning en begeleiding? (bijvoorbeeld door maatschappelijk werk, een psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige)

19 Vr074 Had u in de afgelopen 12 maanden een vaste contactpersoon voor vragen over uw CVA?

20 vr066 Kreeg u informatie over hoe u een CVA kunt voorkomen en het verbeteren van uw gezondheid? (bijvoorbeeld adviezen over leefstijl, voeding, bewegen/sport en roken)

21 Thema Samenwerking van Zorgverleners

22 vr061 Waren de verschillende zorgverleners op de hoogte van uw situatie?

23 vr062 Werkten de verschillende zorgverleners goed met elkaar samen?

24 Transparantiescore Uw Ziekenhuis Gem. NL Totale transparantiescore
100% 90% Transparantie zorginhoud 80% Transparantie toegankelijkheid 75% Transparantie patiëntgerichtheid Transparantie spiegelindicatoren 24

25 Norm kwaliteitsziekenhuis
Score zorginhoud Somscore op zorginhoud Norm kwaliteitsziekenhuis 25

26 Tabel beschrijvende statistiek
Let op: dit is een fictief voorbeeld voor zorginhoud. Deze tabellen worden ook gemaakt voor de andere thema’s Nr Naam Waarde Gem St. dev Min Max # zkh Voldoet aan criterium Criterium Z1 % wondinfecties 0,3 % 1,2 % 0,8 0 % 5 % 80 Ja Niet significant hoger dan gemiddeld Z2 Ketenafspraken aanwezig 0,02 Nee 97 Z3 Inzage patiëntdossier 0,9 0,01 50 Kleuren: uitbijter,onwaarschijnlijke waarde voldoet aan criterium ja/nee 26

27 Staafdiagrammen 27

28 Rapportage: Praktijkvariatie Aantal carotisinterventies per 100
Rapportage: Praktijkvariatie Aantal carotisinterventies per verzekerden per gemeente 28


Download ppt "CVA-Zorg verbeteren: tellen en wegen"

Verwante presentaties


Ads door Google