De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 voor BedrijvenNr. 1 XBRL Elektronische financiële verantwoordingsinformatie bij de Rabobank via XBRL Directoraat Bedrijven Productmanagement Guust Jutte,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 voor BedrijvenNr. 1 XBRL Elektronische financiële verantwoordingsinformatie bij de Rabobank via XBRL Directoraat Bedrijven Productmanagement Guust Jutte,"— Transcript van de presentatie:

1 1 voor BedrijvenNr. 1 XBRL Elektronische financiële verantwoordingsinformatie bij de Rabobank via XBRL Directoraat Bedrijven Productmanagement Guust Jutte, oktober 2009

2 2 voor BedrijvenNr. 1 Rabobank Nederland 2 Introductie Financiële rapportages vormen de basis van de rating van onze cliënten; Deze rating bepaald (mede) ons solvabiliteitsbeslag; Verwerken jaarlijks tienduizenden financiële rapportages; Interpretaties en typefouten zorgen voor inconsistentie in de data; Onnauwkeurigheden in de data zorgen voor grotere marges om aan verplichtingen te voldoen.

3 3 voor BedrijvenNr. 1 Rabobank Nederland 3 Financiële rapportages Eind 19 e eeuw nam Friedrich Wilhelm Raiffeisen het voortouw in het onderling verstrekken van financieringen; Mondelinge verantwoording op coöperatievergadering; Schriftelijke verantwoording aan de bankdirecteur; Volledige jaarrapporten. Financiële verslaglegging is in de loop de tijd voor de banken mede een belangrijke basis geworden om financieringsbeslissingen op te nemen

4 4 voor BedrijvenNr. 1 Rabobank Nederland 4 Financiële rapportage aan de bank Operationeel Overig Financieel bank Jaarverslag Intermediair Mail verzame len Interne rapportage Printen In de brievenbus Overtypen

5 5 voor BedrijvenNr. 1 Schematische weergave van het XBRL systeem Klanten leveren gegevens aan bij het intermediair Het Intermediair levert na verwerking jaarcijfers via portaal aan bij deelnemende banken. De verspreiding verloopt via een zogenaamde Hub, die zorg draagt voor autorisatie, authenticatie, validatie en juiste levering De distributie verloopt via de Hub, die overigens geen gegevens opslaat De jaarcijfers (XBRL) gegevens worden intern opgeslagen voor verdere verwerking Beter en efficiëntere dienstverlening aan onze klanten EKD, efficiëntere verwerking, betere gespreksvoorbereiding BIR, meer en betere informatie, snellere verwerking BBS, een efficiënter proces Realtime creditscoring en verbetering scoringsmodellen

6 6 voor BedrijvenNr. 1 1.Aanpak in plateau Plateau 1 1/11 2009 – 1/4 2010 Integrale ketentest Plateau 2 1/4- 1/8 2010 Opschalen & verankeren Plateau 4 2012 ‘Stabiliseren’ Plateau 3 1/8-31/12 2010 2011 Optimaliseren & verbreden Convenantpartijen 1e kwOpschalen Afstemming (proces, inhoud en tempo) met overheid (m.n. Belastingdienst) (denk aan IB &VPB!) 200 grootste Intermediairs en minimaal 80% van natuurlijke en rechtspersonen op 1 april 2012 (lees jaarcyclus 2011) Gecontroleerd & betrouwbare aanlevering Minimale eisen aan aanlevering minimaal 50% van natuurlijke en rechtspersonen op 1 april 2011

7 7 voor BedrijvenNr. 1 Voordelen klant Het is een aanzienlijke verlichting van zijn administratieve lasten. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het aanvraagproces van een financiering versneld waardoor er sneller duidelijkheid is, wat weer gunstig is voor bijvoorbeeld investeringen. De accountant kan zich meer toeleggen op haar controlerende taak i.p.v. administratieve handelingen.

8 8 voor BedrijvenNr. 1 Veranderingen accountant Samenstelpraktijk zal nagenoeg verdwijnen; Meer controle in de keten; Aanpassing van de werkprocessen; Vastleggen bevoegdheden relatie klant- intermediair in autorisatieregisters; Verdergaande integratie met de klant in de vorm van bijvoorbeeld internetboekhouden; Klant zal wellicht andere criteria hanteren bij het kiezen van een intermediair; Andere vormen van nieuwe dienstverlening?

9 9 voor BedrijvenNr. 1 Te ondernemen actie Zorg dat de software XBRL-enabled is; Maak afspraken met de klant ten aanzien van bevoegdheden van informatieuitwisseling; Ontwikkel ondersteunende/vernieuwende ideeën; Kijk voor meer informatie op www.sbr-nl.nlwww.sbr-nl.nl

10 10 voor BedrijvenNr. 1 Op naar een efficiënte en consistente verwerking van financiële verantwoordingsinformatie!


Download ppt "1 voor BedrijvenNr. 1 XBRL Elektronische financiële verantwoordingsinformatie bij de Rabobank via XBRL Directoraat Bedrijven Productmanagement Guust Jutte,"

Verwante presentaties


Ads door Google