De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november 2007 tot oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november 2007 tot oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november 2007 tot oktober 2008 Chris BOYEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 TOEPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT aanwezigheidsgraad leden – plaatsvervangers realisatie jaarprogramma ontslagnemende leden/plaatsvervangers naleving deontologie

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AANWEZIGHEIDSGRAAD LEDEN & PLAATSVERVANGERS

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Lichte terugval gemiddelde aanwezigheidsgraad (2007= 26 – 2008= 23)

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen REALISATIEGRAAD JAARPROGRAMMA November 2007-2008

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ONTSLAGNEMENDE LEDEN PLAATSVERVANGERS Sinds de invoegetreding van het KB van 28 juni 2006 houdende aanduiding leden en plaatsvervangers van het RC, werd het KB reeds één keer aangepast. Een tweede aanpassing dringt zich op omdat een aantal leden en plaatsvervangers ontslagnemend zijn. Een ontwerp tot wijziging van vermeld KB werd voorbereid en zal aan Mevrouw de minister worden voorgelegd. De realisatie liet op zich wachten omdat de voordracht/vervanging van de vertegenwoordiger van de Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zich liet wachten.

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen NALEVING REGELS DEONTOLOGIE De deontologische regels werden gerespecteerd, buiten de gebruikelijke aanvaringen in de pers, die door het FAVV werden rechtgezet. Geen bemerkingen bij de toepassing van het huishoudelijk reglement. De lage aanwezigheid tot afwezigheid van bepaalde groepen blijft ongeveer status quo in vergelijking met verleden jaar. In bepaalde gevallen zijn nieuwe vertegenwoordigers aangeduid (BBL). In andere gevallen zijn bepaalde vertegenwoordigers haast nooit aanwezig tot altijd afwezig (verbruikersorganisaties/ in casu 3 van de 8 mandaten).

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen SCHRIFTELIJKE STANDPUNTEN SECTOREN Standpunten worden over ‘t algemeen op de vergadering mondeling toegelicht. Eerder uitzonderlijk wordt een standpunt m.b.t. een door het FAVV geagendeerd agendapunt op voorhand toegestuurd. In de meeste gevallen wordt een schriftelijk standpunt meegedeeld naar aanleiding van een vraag tot agenderen van een variapunt door een sector. Positieve stijgende tendens. In sommige belangrijke dossiers( financiering, nieuwe regelgeving, nieuwe procedures enz.) worden ze naderhand toegestuurd op vraag van de Voorzitter of het secretariaat.

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIEVE MEDEWERKING IN DE VERGADERING Sectoren - een gemiddelde van minimum 5 inhoudelijke tussenkomsten per jaar wordt ruimschoots per organisatie behaald. In de meeste gevallen ligt het % veel hoger bvb. voor Fevia, Febev, Fedis, BCZ-CBL, Belgapom, BB, FWA, Unizo, Ho.Re.Ca. Vlaanderen, Ho.Re.Ca. Wallonie …(zie verslaggeving). Overheden - behalen over ‘t algemeen een lagere score. Tussenkomsten zijn eerder onderwerp/bevoegdheid gerelateerd. Consumenten-organisaties - Een paar consumentenorganisaties behalen de vooropgestelde score in casu TA en GAIA.

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DOORSTROMING INFO FAVV (zie overzichtsdocument) ReactiesVerstrekte infoKanalen Belgapom, FEBEV, UNIZO, BEMEFA, Landsbond der Beenhouwers, FOD Economie, Test-Aankoop, VBT, FEBETRA/SAV, Boerenbond, Horeca Vlaanderen, FWA, Fevia, Bioforum, Fedis gids ACS, heffingen, HACCP, reglementering, financiering, administratieve boetes, hygiënewetgeving, affichering toelating, Smiley, Meldingsplicht, OCI, dieren- en plantengezondheid, dierenziektes (zie overzichtstabel voor meer detail) Vergaderingen, gespecialiseerde vakbladen, website, nieuwsbrief, opleidingen, infoavonden, seminaries, publicaties, vakgroepen, mails (zie overzichtstabel voor meer detail)


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toepassing huishoudelijk reglement en Evaluatie prestatie-indicatoren november 2007 tot oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google