De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT

3 Imago van de landbouw(er) in Vlaanderen Imagometing 2012 in opdracht van VILT Prof. Gino Verleye – Gauthier Vervaeke - UGent

4 Doelstelling • Wat is het imago van de landbouw in Vlaanderen anno 2012? – Uit welke dimensies bestaat het imago? – Welke invloed hebben dimensies op imago? – Zijn er verschillen te zien binnen de Vlaamse bevolking? – Wat is de evolutie van het imago sinds 2002 en 2007? – Hoe scoort landbouw op actuele thema’s?

5 Methode • We doen beroep op een survey via Likert- attitudeschalen • Kwalitatief: – Analyse van open vragen ‘Wat is het eerste waar de Vlaming aan denkt bij het horen van ‘landbouw(er)’?’ – De onderwerpen die het meest voorkomen worden gebruikt als dimensies

6 Methode • Kwantitatief – Representatief survey-onderzoek (N=809) – Attitudes meten van de Vlaming op Likert items – Items combineren om betrouwbaarheid te verhogen – Analyse & rapportage: Drobots.com – Vergelijking 2002-2007-2012

7 Steekproef

8

9 Achtergrond

10 Imago van de landbouw

11 Imago van de landbouw: drivers

12 Imago van de landbouw: details

13

14

15

16 Imago van de landbouw: conclusie • Globaal heel positief beeld • Imago is vrij stabiel over socio-demografische kenmerken • Uitgesproken relevantie naar ‘Economie’ en het ‘Invullen van levensbehoeften’ • De kernattitude is ‘Respect’ • Lokale productie wordt als ‘Kwalitatief’ en ‘Veilig’ beschouwd: imagodrager

17 Imago van de landbouwer

18

19 Imago van de landbouwer: details

20

21

22

23 Imago van de landbouw: conclusies • Globaal heel positief beeld • Imago is vrij stabiel over socio-demografische kenmerken • Uitgesproken relevantie van ‘Dierenwelzijn’ naar imagovorming • Aandacht voor mogelijke vervreemding: blijven communiceren • Beroep vraagt knowhow op niveau

24 Verschuivingen over de tijd • Aan de hand van statistiek zoeken waar significante verschuivingen zijn • De gemiddelde scores vergelijken van de drie studies = evolutie aantonen • De elementen met het grootste verschil worden hieronder weergegeven – Aantal thema’s pas in 2012 opgenomen, bvb. onderhoud platteland, duurzaamheid

25 Verschuivingen over de tijd

26

27

28

29

30

31

32 Verschuivingen over de tijd: globale score voor landbouw(er)

33 Verschuivingen over de tijd • Conclusie: – Positief: streekgebonden productie & opleiding – Negatief: biologische landbouw – Algemeen: meestal een lichte terugval t.o.v. 2007 maar over het algemeen goede scores – Houding Vlaming t.o.v. landbouw & landbouwer in een positieve stijgende lijn.

34 Actuele thema’s: export

35 Actuele thema’s: duurzaamheid

36 Actuele thema’s: onderhoud platteland

37 Actuele thema’s: voedselverspilling

38 Actuele thema’s: schaalvergroting

39 Actuele thema’s: ondernemerschap

40 Actuele thema’s: prijsvorming

41 Actuele thema’s: NIMBY* *NIMBY = Not In My BackYard

42 Actuele thema’s: conclusies • Vlaming heeft geen probleem met exportgerichte landbouw • Productie wordt steeds duurzamer • Onderhoud platteland is taak van landbouw, extra vergoeding minder vanzelfsprekend • Voedselverspilling is geen optie • Schaalvergroting kan, familiaal karakter moet behouden blijven

43 Actuele thema’s: conclusies • Landbouwer wordt steeds meer gezien als ondernemer • Prijsvorming wordt in vraag gesteld, hulp door overheid moet kunnen • NIMBY-principe blijft gehandhaafd voor mestverwerking, met wonen naast landbouwbedrijf heeft Vlaming minder problemen

44 Algemene conclusies • Imago zit rond het plafond: steeds beter doen is niet mogelijk • Duidelijke aandachtspunten : – Potentieel voor vervreemding – Dierenwelzijn is belangrijk (aandachts)punt – Essentie is dat we een super belangrijke activiteit behandelen die duidelijk respect krijgt

45 Video

46 ‘Er was eens een landbouwer…’ Raf Stevens – Corporate storyteller

47 ‘De landbouw in woelige tijden’ Kris Peeters – Vlaams minister-president

48 Slotwoord Josse De Baerdemaeker – voorzitter VILT

49


Download ppt "Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT."

Verwante presentaties


Ads door Google