De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem Rombaut & Joke Thirion.  Vroeger: › Geen werk  nabijgelegen boerderij  Handenwerk = voldoende  Technische vaardigheden = lagen niet hoog ›

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem Rombaut & Joke Thirion.  Vroeger: › Geen werk  nabijgelegen boerderij  Handenwerk = voldoende  Technische vaardigheden = lagen niet hoog ›"— Transcript van de presentatie:

1 Willem Rombaut & Joke Thirion

2  Vroeger: › Geen werk  nabijgelegen boerderij  Handenwerk = voldoende  Technische vaardigheden = lagen niet hoog › Zwakkere arbeidskrachten = meestal geboren op platteland. › Spontane zorg verdween door:  professionele zorgsector  Herschikking bedrijfsstructuur  eenmansbedrijven › Mensen met handicap kregen rechten:  Aangepast onderwijs  Betere ontplooiingskansen

3  Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland van Boerenbond (2002).  = Alle mogelijke activiteiten voor de brede waaier aan kwetsbare groepen waarbij, onder begeleiding, een groene omgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding van een arbeidstraject.

4  Functies verruimen: › Klassieke functie:  Voedselproducent › Nieuwe functies:  Activiteiten in aanverwante sectoren (Vb. Toerisme, landschapsonderhoud, educatie en zorg)  Verruimen van aanbod aan zorg en hulpverlening.  Kwaliteiten van zorgboerderij: › Rust, zelf zorg dragen voor planten en dieren, niet medische sfeer, veiligheid en geborgenheid van familiale omgeving, structuur, vaste leefritme.

5  Een verscheidenheid aan cliënten: › Residentiële voorzieningen:  Personen met een beperking  Bijzondere jeugdzorg  Geestelijke gezondheidszorg › Ambulante voorzieningen:  Eerstelijnsdienst – gespecialiseerde tweedelijnsdienst  Een veelkleurig aanbod: › Veelteelt, groenteteelt en sierteelt

6  De zorgboerderijovereenkomst: › Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALF) › Overeenkomst tussen welzijnsvoorziening en landbouwbedrijf. › Erkend juridisch kader  samenwerken.  Koppeling vraag en aanbod: › Zoeken naar landbouwbedrijven. › Financiële steun Vlaamse Provinciebesturen › Landbouwer screenen (ambities, kwaliteiten,…)

7  De dienstverlening van steunpunt Groene zorg: › Drempelverlagend › Taak: begeleiding van clienten op zich nemen  Kenniscentrum › Samenwerking landbouw en hulpverlening.

8  Nederland, Noorwegen en Vlaanderen.  Uniek karakter  Drempelverlagend  ambulante diensten vinden de weg.  Hindernissen aanwezig!  Financiering op Vlaams niveau.  Minister van Welzijn  akkoord gaan.

9 http://www.youtube.com/watch?v=CwnG0PSpMCE

10  Foto dia 1: › www.medicalfacts.nl/  Foto dia 2: › www.historietilburg.nl  Foto dia 3 › www.landelijkegilden.be  Foto’s dia 5 › www.westlandbus.nl › www.vlaswinkel.org › www.mushroomkingdom.nl  Film › www.youtube.be


Download ppt "Willem Rombaut & Joke Thirion.  Vroeger: › Geen werk  nabijgelegen boerderij  Handenwerk = voldoende  Technische vaardigheden = lagen niet hoog ›"

Verwante presentaties


Ads door Google