De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene zorg op kaart gezet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene zorg op kaart gezet."— Transcript van de presentatie:

1 Groene zorg op kaart gezet.
Willem Rombaut & Joke Thirion

2 Geschiedenis Vroeger: Geen werk  nabijgelegen boerderij
Handenwerk = voldoende Technische vaardigheden = lagen niet hoog Zwakkere arbeidskrachten = meestal geboren op platteland. Spontane zorg verdween door: professionele zorgsector Herschikking bedrijfsstructuur  eenmansbedrijven Mensen met handicap kregen rechten: Aangepast onderwijs Betere ontplooiingskansen

3 Groene zorg, een begripomschrijving
Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland van Boerenbond (2002). = Alle mogelijke activiteiten voor de brede waaier aan kwetsbare groepen waarbij, onder begeleiding, een groene omgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding van een arbeidstraject.

4 Groene zorg op het landbouwbedrijf, de zorgboerderij
Functies verruimen: Klassieke functie: Voedselproducent Nieuwe functies: Activiteiten in aanverwante sectoren (Vb. Toerisme, landschapsonderhoud, educatie en zorg) Verruimen van aanbod aan zorg en hulpverlening. Kwaliteiten van zorgboerderij: Rust, zelf zorg dragen voor planten en dieren, niet medische sfeer, veiligheid en geborgenheid van familiale omgeving, structuur, vaste leefritme.

5 Zorgboerderijen in Vlaanderen (2009)
Een verscheidenheid aan cliënten: Residentiële voorzieningen: Personen met een beperking Bijzondere jeugdzorg Geestelijke gezondheidszorg Ambulante voorzieningen: Eerstelijnsdienst – gespecialiseerde tweedelijnsdienst Een veelkleurig aanbod: Veelteelt, groenteteelt en sierteelt

6 Het steunpunt Groene zorg als aandrijvende kracht.
De zorgboerderijovereenkomst: Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALF) Overeenkomst tussen welzijnsvoorziening en landbouwbedrijf. Erkend juridisch kader  samenwerken. Koppeling vraag en aanbod: Zoeken naar landbouwbedrijven. Financiële steun Vlaamse Provinciebesturen Landbouwer screenen (ambities, kwaliteiten,…)

7 De dienstverlening van steunpunt Groene zorg:
Drempelverlagend Taak: begeleiding van clienten op zich nemen Kenniscentrum Samenwerking landbouw en hulpverlening.

8 Conclusie Nederland, Noorwegen en Vlaanderen. Uniek karakter
Drempelverlagend  ambulante diensten vinden de weg. Hindernissen aanwezig! Financiering op Vlaams niveau. Minister van Welzijn  akkoord gaan.

9 Film

10 Bronnenlijst Foto dia 1: www.medicalfacts.nl/ Foto dia 2:
Foto dia 3 Foto’s dia 5 Film


Download ppt "Groene zorg op kaart gezet."

Verwante presentaties


Ads door Google