De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asfalt in de waterbouw Hessel Voortman Arcadis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asfalt in de waterbouw Hessel Voortman Arcadis."— Transcript van de presentatie:

1 Asfalt in de waterbouw Hessel Voortman Arcadis

2 Programma Dijkontwerp en de zin van bekledingen Eisen aan bekledingen
Bekledingen in soorten en maten Waarom wel asfalt? Waarom geen asfalt? Overslagdijken; Pettemer Zeewering en Afsluitdijk

3 Dijk - Duin En als het dan klaar is, ziet het er bij storm zo uit. Het achterland veilig achter een dijk die goed is ontworpen en gebouwd. Daar mogen we met z’n allen heel trots op zijn! 3

4 Belastingzones > MHW: golfoploop Binnenzijde: overslag
GHW - MHW: zware golfaanval GLW - GHW: dagelijks “nat”, dagelijks lichte golfaanval < GLW: permanent onder water

5 Eisen aan bekledingen Bestand tegen optredende belastingen Berijdbaar
Bestand tegen zettingsverschillen Inspecteerbaar (zichtbaar faalgedrag) Technisch duurzaam Milieutechnisch duurzaam “Toetsbaar”

6 Toetsbaar

7 Bekledingen in soorten en maten

8 Dijkbekledingen Gepenetreerde breuksteen 8
Is bestand tegen zwaardere golfaanval dan steenzetting en kan worden toegepast als: Voor losse stortsteen zeer zware steen nodig is. Toepassing van afgieten zorgt dan voor het lichter houden van de stenen en daardoor een betere uitvoerbaarheid De golfaanval een zware constructie rechtvaardigt, maar de ligging onder GHW is, waar WBA niet kan worden toegepast Schelphoek 2005 8

9 Dijkbekledingen Asfalt 9
Waterbouwasfalt en open steenasfalt worden beide in de regel toegepast boven Gemiddeld Hoog Water. Vooral waterbouwasfalt is een sterk materiaal dat in relatief kleine laagdiktes (decimeters) een sterke bekleding geeft Open Steenasfalt is wat zwakker en wordt vooral toegepast hoger op het talud als de aanval te zwaar is voor gras (Ellewoutsdijk, overslagdijken) Nadat de bekleding is gekozen gaan ontwerpers rekenen. Bepaal hoe de zee eruit ziet bij een storm die klopt met de “dobbelsteen” (dat hebben ook de Zeeuwen onder ons nog nooit gezien; is erger dan 1953….); golfhoogte, waterstand Daarna: Keuze betonzuilen: uitrekenen hoe hoog de betonzuilen moeten zijn om te zorgen dat ze blijven liggen bij de ontwerpstorm Keuze asfaltbekleding: uitrekenen dikte Keuze stortsteen: uitrekenen steensortering kg, kg Etc En hoe berekenen ontwerpers hoe dik de bekleding moet zijn? Dat doen we met modellen Neeltje Jans Design and Construct 2005 9

10 Deltawerken Rechtsboven asfaltschip Jan Heijmans. (Van Bitumarin dochterbedrijf) 10

11 Waarom asfalt? Vaak kostenvoordeel tov andere harde bekledingen
Flexibel (volgen ongelijke zettingen) Regenererend vermogen na storm

12 Waarom geen asfalt? Indien mogelijk heeft gras op klei voorkeur
Aanzicht, landschappelijke inpassing Beheerdersvoorkeuren (mogelijkheden voor herstel van stormschade; eerdere ervaringen) Slechte score op duurzaamheid; nieuwe materialen winnen vaak juist op dat punt

13 Waar evt. asfalt? Steunberm; patroongepenetreerde breuksteen
Onder GHW; vol-en-zat gepenetreerde breuksteen Tussen GHW tot iets boven MHW; waterbouwasfaltbeton Kruin en binnentalud. Als de ruimte er is dan liever gras

14 Overslagdijken

15 Overslagdijken Teveel golfoverslag vreet het binnentalud aan en leidt zo bezwijken in Traditioneel opgelost door beperken overslagdebiet door kruinverhoging Twee drijfveren voor overslagdijken: Kruinverhoging vergt ruimtebeslag Beperken overslagdebiet niet altijd noodzakelijk

16 Overslagdijk Pettemer

17 Overslagdijk Pettemer
Eén van de varianten in het MER (afgevallen) Voordeel: beperking ruimtebeslag van de versterking Afgevallen vanwege: Beeldvorming in de omgeving (wateroverlast door overslag) Zorg over het aanzicht van de dijk

18 Versterking Afsluitdijk

19 Verhogen of overslagbestendig?
Verhoogde dijk (ontwerp RWS) Overslagbestendige dijk (ARCADIS, Dredging International, Nuon, H+N+S architecten)

20 Drijfveren voor overslagdijk
Laagste kosten; geen aanpassing Rijksweg en minder materiaal Respect voor de cultuurhistorie (“Lely’s dijk”) Overslag is toelaatbaar vanwege de omvang van het IJsselmeerbekken Toepassen “natuurlijke toplaag” om karakter Afsluitdijk te behouden Het hoeft geen asfalt te worden

21 Samenvatting In het ontwerp moet asfalt “winnen” van andere materialen .... ... en doet dat vaak ook als vervormingscapaciteit nodig is Bedreigingen: slecht verklaarbare schades, (milieutechnische) duurzaamheid Overslagdijken kansrijk bij ruimtegebrek (dus vaak), maar hoeven niet in asfalt

22


Download ppt "Asfalt in de waterbouw Hessel Voortman Arcadis."

Verwante presentaties


Ads door Google