De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 6 april 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:ds. A. van de Bovekamp Ouderling:Wilhelm van Eeken Muziek:Band.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 6 april 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:ds. A. van de Bovekamp Ouderling:Wilhelm van Eeken Muziek:Band."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 6 april 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:ds. A. van de Bovekamp Ouderling:Wilhelm van Eeken Muziek:Band

3 Sing-in: Opw. 40 – Zoek eerst het koninkrijk van God Opw. 276 – Laat heel de wereld het zien Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer

4 Opwekking 40 1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja Hallelu, halleluja.

5 Opwekking 40 2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja Hallelu, halleluja.

6 Opwekking 40 3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja Hallelu, halleluja.

7 1. Laat heel de wereld het zien, maak de voIk'ren weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem! Opwekking 276

8 Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Opwekking 276

9 2. Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij. Breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer. Door de kracht van het kruis. Opwekking 276

10 Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Opwekking 276

11 3. Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam, zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil, zeg het voort tot de wereld het hoort, Jezus regeert! Opwekking 276

12 Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Opwekking 276

13 Opwekking 123 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

14 Opwekking 123 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

15 Opw. 228 Opw. voor kids 241 Opw. 276 Psalm 19:5 Evang. Liedbundel 459 Opw. 40 Opw. 124 Gez. 481:1 Gez. 456:3 Matteüs 6:25-34 (NBV)

16 Welkom en mededelingen

17 1. Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer. Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer. Opwekking 228

18 2. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heil'ge Geest, de Drie-in-Een. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heil'ge Geest, de Drie-In-Een. 3. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja Opwekking 228

19 Stil gebed Votum en groet

20 1. A van Almachtig B van Bevrijder C is van Christus, gezalfde van God D is van Dienaar, E is van Eeuwig F van Formeerder, Hij schiep het heelal Opwekking voor kids 241

21 2. G van gekruisigd, H is van hoeksteen I van Immanuël, God is met ons. J is van Jezus K is van Koning L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont. Opwekking voor kids 241

22 Refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Opwekking voor kids 241

23 3. M van Messias N is van need’rig O is van opstanding P van profeet Q van IQ, onze God is de slimste R is van rots En S is van schild Opwekking voor kids 241

24 Refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Opwekking voor kids 241

25 4. T is van toevlucht, een veilige haven U van uniek Verlosser is V. W is de weg X voor extra bijzonder IJ voor ijzersterk Z van Zoon van God. Opwekking voor kids 241

26 Refrein (twee maal) Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Opwekking voor kids 241

27 1. Laat heel de wereld het zien, maak de voIk'ren weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem! Opwekking 276

28 Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Opwekking 276

29 2. Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij. Breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer. Door de kracht van het kruis. Opwekking 276

30 Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Opwekking 276

31 3. Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam, zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil, zeg het voort tot de wereld het hoort, Jezus regeert! Opwekking 276

32 Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Opwekking 276

33 We gaan nu luisteren naar de Tien Woorden Voorgelezen door Elise van Veen.

34 De HERE gaf de mensen zijn wet: tien goede regels – die helpen om gelukkig te zijn. “Eén, ” zei de HERE. “Vergeet nooit dat ik God ben. Ik heb jullie gered en Ik houd van jullie.” “Twee: laat nooit iets of iemand voor Mij in de plaats komen.” Tien Woorden

35 “Drie: Bedenk goed wie Ik ben als je over Mij praat.” “Vier: Er zijn zes dagen om te werken en er is één dag om te rusten – dat is mijn bijzondere dag.” “Vijf: Luister altijd naar je vader en je moeder; doe ze nooit verdriet.” “Zes: Je mag van niemand het leven afnemen, want het leven is heel kostbaar.” Tien Woorden

36 “Zeven: Als je man en vrouw bent, moet je alleen van elkáár houden op die speciale manier.” “Acht: Steel niet wat van een ander is.” “Negen: Vertel geen leugens.” “Tien: Je moet niet willen hebben – hebben – hebben wat andere mensen hebben.” Tien Woorden

37 5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. … Psalm 19:5

38 ... Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen! Psalm 19:5

39 Gebed

40 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Matteüs 6:25-34 De lezing wordt verzorgd door Rozemarijn van Eeken en Anne-Lou Geurtsen. Schriftlezing

41 Matteüs 6:25-34 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

42 Matteüs 6:25-34 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

43 Matteüs 6:25-34 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?”

44 Matteüs 6:25-34 – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

45 Evangelische Liedbundel 459 Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, dat je groeien mag.

46 Verkondiging ‘Ik ga op reis en neem mee…’ Matteüs 6:25-34

47 Opwekking 40 1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja Hallelu, halleluja.

48 Opwekking 40 2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja Hallelu, halleluja.

49 Opwekking 40 3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja Hallelu, halleluja.

50 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

51 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

52 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

53 Opwekking 124 1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

54 Opwekking 124 2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning Ik bouw op U en ga in uwe naam.

55 Opwekking 124 3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid, In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

56 Dankzegging en voorbeden

57 Onze Vader - gezongen 1. Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel 2. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven En leidt ons niet in verzoeking Maar verlos ons van de boze

58 Onze Vader - gezongen 3. Want van U is het koninkrijk En de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid In eeuwigheid Amen

59 Er zal iets verteld worden over het Paasproject ‘Delen in Gods liefde’. Daarna zal gecollecteerd worden voor: (1)Werelddiaconaat (2)Emeritikas

60 Er zal nu gecollecteerd worden voor: (1)Werelddiaconaat (2)Emeritikas

61 Gezang 481 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

62 Zegen + Gezang 456 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met: Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

63 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. In deze dienst gaat kandidaat J.H. Bonhof, uit Utrecht voor.

64


Download ppt "Zondag 6 april 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:ds. A. van de Bovekamp Ouderling:Wilhelm van Eeken Muziek:Band."

Verwante presentaties


Ads door Google