De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVO: ethiek en internationaal ondernemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVO: ethiek en internationaal ondernemen"— Transcript van de presentatie:

1 MVO: ethiek en internationaal ondernemen
College 5

2 Probleemvelden Wereldeconomie en wetgeving Media
Milieu als stakeholder

3 Wereldeconomie en wetgeving
Probleemveld 1: Wereldeconomie en wetgeving Geen supranationale wetgeving Geen supranationale vakbonden In derdewereldlanden veel minder wet- en regelgeving → Ondernemingen moeten eigen regels en ‘wetten’ bepalen.

4 Media Media als internationale ‘waakhond’
Probleemveld 2: Media Media als internationale ‘waakhond’ Media als bepaler/vormgever van publieke opinie Media als communicatiekanaal voor actiegroepen en andere partijen

5 → Effectieve communicatiekanalen met media
Probleemveld 2: Media → Effectieve communicatiekanalen met media → Vertrouwensrelaties opbouwen (direct met media en of indirect via andere partijen) → Anticiperend beleid ontwikkelen

6 Milieu als stakeholder
Probleemveld 3: Milieu als stakeholder Sinds Club van Rome verschuiving: kortetermijndenken  langetermijndenken (bij publiek en ook bij bedrijven) Afweging short term profitability versus long term profitability Afweging milieukosten versus milieuvoordelen Beleidsverantwoording aan publiek

7 Internationaal ondernemen
Vereist: A een visie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens de landen waar je gevestigd bent of handel mee drijft B anticiperen op mogelijke morele dilemma’s

8 Internationaal ondernemen
Core values als basis voor algemene richtlijnen: Internationaal ondernemen A Core values I Geen geweld Geen dwang Respect II Eerlijkheid Vertrouwensrelaties opbouwen III Respect voor eigendom

9 Internationaal ondernemen
Algemene richtlijnen Internationaal ondernemen A Algemene richtlijnen 1 Multinationals mogen geen bewuste schade aanrichten. 2 Multinationals moeten meer voordeel dan nadeel opleveren voor het land. (vanuit core value 1 Geen geweld) Multinationals moeten de mensenrechten van hun werknemers respecteren. Multinationals moeten naar redelijkheid belasting betalen.

10 1. Geen bewuste schade aanrichten
Internationaal ondernemen A Algemene richtlijnen Minder regelgeving Minder kennis Economisch klem Onverantwoordelijke regeringen Extra verantwoordelijkheid multinational Ook belangen van gastland/burgers meewegen

11 2. Meer voordeel dan nadeel opleveren voor het land.
Internationaal ondernemen A Algemene richtlijnen → Niet winst alleen naar westerse aandeelhouders, overheden, enz. → Niet alleen aan eigen lokale werknemers denken, maar aan voordelen voor land als geheel.

12 3. Mensenrechten van werknemers respecteren
Internationaal ondernemen A Algemene richtlijnen - Recht op menswaardig bestaan - Recht op scholing - Recht op staking - Recht op vrijheid van godsdienst - Recht op vrijheid van meningsuiting Recht op veiligheid (Global Compact)

13 4. Naar redelijkheid belasting betalen
Internationaal ondernemen A Algemene richtlijnen Mazen van de wet vinden is misbruik (bewuste schade) bij gebrek aan wet- en regelgeving.

14 5. Met de lokale overheden samenwerken
Internationaal ondernemen A Algemene richtlijnen Zorgt voor structuur voor naleving normen en waarden Bevordert vertrouwensrelaties Bevordert vrijheid Bevordert vrije markt Is in het belang van elk bedrijf

15 Internationaal ondernemen
B B anticiperen op mogelijke morele dilemma’s

16 Internationaal ondernemen
Anticiperen Internationaal ondernemen B Anticiperen Gedragscode Beleid en acties evalueren en controleren Social/ethical audit

17 Internationaal ondernemen
Social/ethical audit Internationaal ondernemen B Audit Markt Concurrentievoordeel, imago, betere toegang tot wereldmarkten, komt tegemoet aan consumentenbehoefte Juridisch Versterkt risicomanagement, vermindert druk van overheden en andere regelgevende instanties

18 Internationaal ondernemen
B Audit Financieel Versterkt aandeelhoudersvertrouwen, vermindert verzekeringskosten, maakt geld lenen makkelijker Strategisch Zorgt voor wereldwijde erkenning, geeft meer inzicht in lokale situatie en behoefte en vergemakkelijkt daardoor strategische besluitvorming en toekomstige veranderingen

19 Internationaal ondernemen
B Audit Management Zorgt voor betrokkenheid bij belangen van stakeholders en verbetert eerlijke en volledige communicatie.


Download ppt "MVO: ethiek en internationaal ondernemen"

Verwante presentaties


Ads door Google