De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingen op daken Herman Ootes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingen op daken Herman Ootes."— Transcript van de presentatie:

1 Belastingen op daken Herman Ootes

2 De volgende onderwerpen worden in deze presentatie behandeld
Permanente belastingen Veranderlijke belastingen Geconcentreerde belastingen Lijnbelastingen

3 Permanente belastingen
Dit zijn belastingen die voort vloeien uit het eigen gewicht van de constructie Deze zijn dus altijd aanwezig!!!!!!!! Voorbeelden zijn: Het dragende deel Het afdekkende deel

4 Veranderlijke belastingen
Deze kunnen gelijkmatig zijn; Deze kunnen verdeeld zijn; Deze kunnen geconcentreerd zijn; Deze kunnen ook een combinatie van bovenstaande veranderlijke belastingen zijn. Voorbeelden zijn: mensen en materieel Regenwater en sneeuw, windbelastingen, thermische belastingen.

5 1 Variabele belastingen door mensen en materieel
Dit geldt voor reparaties op daken De gelijk matig verdeelde belasting Pe 00 ≤ α < 150 Pe = 1 KN/m2 150 ≤ α < 200 Pe = (4 - 0,2 * α) KN/m2 200 ≤ α Pe = 0 KN/m2 In alle gevallen is ψ = 0. Op de constructie hoeft maar een oppervlakte van maximaal 10 m2 in rekening te worden gebracht.

6 Voorbeelden van mensen en materieel

7 2 Variabele belastingen door mensen en materieel
Een geconcentreerde belasting Fe A voor dakplaten Fe = 1,5 KN op 0.1x0.1m Voor gordingen, spanten, liggers e.d Fe = 2 KN Deze geconcentreerde belastingen is een z.g. vrije belasting. Hij wordt beschouwd als een puntlast.

8 3 Variabele belastingen door mensen en materieel
Een lijnbelasting Qe De lijnbelasting qe = 2KN/m1 en werkt over een breedte van 0,1 m. Omdat hij overal op het dak geplaatst kan worden treed hij op over een lengte van 1m

9 Richting van de variabele belasting op een dak

10 Voorbeeld krachten plat dak
Gegeven: plat dak, veiligheidsklasse 3 γf;q = 1.5 Plat dak met 30mm grind = 0.5 Kn/m1 Gevraagd: bereken Mmax op de LH 24 gelamineerde houten ligger RS ten gevolge van de permanente en de variabele belasting.

11 Tekening gebouw

12 Uitwerking voorbeeld 1 Op de gelamineerde houten balk werkt de permanente belasting en mogelijk drie verschillende variabele belastingen werken. Van deze drie variabele belastingen neemt je de grootste.

13 Uitwerking voorbeeld 1 De permanente belasting balk
PB = 0.1m * 0.3m * 0.5 Kn/m3 => PB = Kn/m Kn/m1= 0.52 Kn/m1 * 1.2 = 0.62 Kn/m1

14 Uitwerking voorbeeld 1 1e de gelijkmatig verdeelde belasting
α = 00 dus Pe = 1 KN/m2 (00 ≤ α < 150) A = 4m * 6m = 24 m2 Deze oppervlakte is > 10 m2 Qe = 10 m2 * 1 KN/m2 = 10 Kn qe = 10 Kn/ 6m = 1.67 KN/m1 Md = 1.5 * 1/8 * 1.67 KN/m1 * 62 = 11.3Kn m

15 Uitwerking voorbeeld 1 2e de geconcentreerde belasting
Voor de gelamineerde ligger moet gerekend worden op Fe = 2 KN te rekenen als puntlast. Md = 1.5 * 1/4 * 2 * 6m = 4.5 Kn m

16 Uitwerking voorbeeld 1 3e de lijnbelasting Fra = Frb = 1Kn
Md = 1.5 * (1Kn * 3m -0.5 m* 2KN/m1 * 0.25) = Kn m

17 Uitwerking voorbeeld 1 qd = 1.2PB + 1.5VB
qd = 1.2 * *1.67 = 3.13 KN/m1 Mmax =1/8 * 3.13 KN/m1 * 62 = 14.08Kn m

18 Voorbeeld 2 Gegeven: zadeldak, veiligheidsklasse 3
Gording 80 x 180mm; γf;q = 1.5; α = 28o Pannendak met dakbeschot, isolatie en gordingen = 0.65 Kn/m1 Gevraagd: bereken Mmax op de gording ten gevolge van de permanente en de variabele belasting.

19 Tekening voorbeeld 2

20 Uitwerking voorbeeld 2 De permanente belasting balk
PB = 0.08m * 0.18m * 0.5 Kn/m3 => PB = Kn/m Kn/m1= 0.66 Kn/m1 * 1.2 = 0.79 Kn/m1

21 Uitwerking voorbeeld 2 1e de gelijkmatig verdeelde belasting
α = 280 dus Pe = 0 KN/m2 (200 ≤ α) A = 1.1m * 3.6m = 3.96 m2 Md = 0 Kn m

22 Uitwerking voorbeeld 2 2e de geconcentreerde belasting
Voor de gording moet gerekend worden op Fe = 2 KN te rekenen als puntlast. Md = 1.5 * 1/4 * 2 * 3.6m = 2.7 Kn m

23 Uitwerking voorbeeld 2 3e de lijnbelasting
De meest ongunstige plaats is in het midden van de overspanning van de ligger Md = 1.5 * (1Kn * 1.8m -0.5 m* 2KN/m1 * 0.25) = 2.45 Kn m

24 Uitwerking voorbeeld 2 qd = 1.2PB + 1.5VB
qd = 1.2 * *2.7 = 4.84 KN/m1 Mmax =1/8 * 4.48 KN/m1 * 3.62 = 7.8 Kn m

25 Additionele informatie
Er moet rekening worden gehouden met een verticale belasting op de gording waardoor dubbele buiging optreed.

26 Opgave 1 Gegeven: Gebouw 10m x18 m Overspanning 10m;
Dakligger h.o.h. 6m Veiligheidsklasse 3; γf;q = 1.5;

27 Opgave 1

28 Opgave 1 Gevraagd; De variabele belastingen (eigen gewicht dakconstructie verwaarlozen) (Uitwerking: zie black board)


Download ppt "Belastingen op daken Herman Ootes."

Verwante presentaties


Ads door Google