De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingen op daken Herman Ootes. De volgende onderwerpen worden in deze presentatie behandeld  Permanente belastingen  Veranderlijke belastingen 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingen op daken Herman Ootes. De volgende onderwerpen worden in deze presentatie behandeld  Permanente belastingen  Veranderlijke belastingen "— Transcript van de presentatie:

1 Belastingen op daken Herman Ootes

2 De volgende onderwerpen worden in deze presentatie behandeld  Permanente belastingen  Veranderlijke belastingen  Geconcentreerde belastingen  Lijnbelastingen

3 Permanente belastingen  Dit zijn belastingen die voort vloeien uit het eigen gewicht van de constructie  Deze zijn dus altijd aanwezig!!!!!!!!  Voorbeelden zijn:  Het dragende deel  Het afdekkende deel

4 Veranderlijke belastingen  Deze kunnen gelijkmatig zijn;  Deze kunnen verdeeld zijn;  Deze kunnen geconcentreerd zijn;  Deze kunnen ook een combinatie van bovenstaande veranderlijke belastingen zijn.  Voorbeelden zijn: mensen en materieel  Regenwater en sneeuw, windbelastingen, thermische belastingen.

5 1 Variabele belastingen door mensen en materieel  Dit geldt voor reparaties op daken  De gelijk matig verdeelde belasting P e  0 0 ≤ α < 15 0 P e = 1 KN/m 2  15 0 ≤ α < 20 0 P e = (4 - 0,2 * α) KN/m 2  20 0 ≤ α P e = 0 KN/m 2  In alle gevallen is ψ = 0. Op de constructie hoeft maar een oppervlakte van maximaal 10 m 2 in rekening te worden gebracht.

6 Voorbeelden van mensen en materieel

7 2 Variabele belastingen door mensen en materieel  Een geconcentreerde belasting F e  A voor dakplaten F e = 1,5 KN op 0.1x0.1m  Voor gordingen, spanten, liggers e.d. F e = 2 KN  Deze geconcentreerde belastingen is een z.g. vrije belasting. Hij wordt beschouwd als een puntlast.

8 3 Variabele belastingen door mensen en materieel  Een lijnbelasting Q e  De lijnbelasting q e = 2KN/m 1 en werkt over een breedte van 0,1 m.  Omdat hij overal op het dak geplaatst kan worden treed hij op over een lengte van 1m

9 Richting van de variabele belasting op een dak

10 Voorbeeld krachten plat dak  Gegeven: plat dak, veiligheidsklasse 3  γ f;q = 1.5  Plat dak met 30mm grind = 0.5 Kn/m 1  Gevraagd: bereken M max op de LH 24 gelamineerde houten ligger RS ten gevolge van de permanente en de variabele belasting.

11 Tekening gebouw

12 Uitwerking voorbeeld 1  Op de gelamineerde houten balk werkt de permanente belasting en mogelijk drie verschillende variabele belastingen werken.  Van deze drie variabele belastingen neemt je de grootste.

13 Uitwerking voorbeeld 1  De permanente belasting balk  PB = 0.1m * 0.3m * 0.5 Kn/m 3 =>  PB = 0.015 Kn/m 1 + 0.5 Kn/m 1 = 0.52 Kn/m 1 * 1.2 = 0.62 Kn/m 1

14 Uitwerking voorbeeld 1  1 e de gelijkmatig verdeelde belasting  α = 0 0 dus P e = 1 KN/m 2 (0 0 ≤ α < 15 0 )  A = 4m * 6m = 24 m 2  Deze oppervlakte is > 10 m 2  Q e = 10 m 2 * 1 KN/m 2 = 10 Kn  q e = 10 Kn/ 6m = 1.67 KN/m 1  M d = 1.5 * 1/8 * 1.67 KN/m 1 * 6 2 = 11.3Kn m

15 Uitwerking voorbeeld 1  2 e de geconcentreerde belasting  Voor de gelamineerde ligger moet gerekend worden op F e = 2 KN te rekenen als puntlast.  M d = 1.5 * 1/4 * 2 * 6m = 4.5 Kn m

16 Uitwerking voorbeeld 1  3 e de lijnbelasting  F ra = F rb = 1Kn  M d = 1.5 * (1Kn * 3m -0.5 m* 2KN/m 1 * 0.25) = 4.125 Kn m

17 Uitwerking voorbeeld 1  q d = 1.2PB + 1.5VB  q d = 1.2 * 0.52 + 1.5 *1.67 = 3.13 KN/m 1  M max =1/8 * 3.13 KN/m 1 * 6 2 = 14.08Kn m

18 Voorbeeld 2  Gegeven: zadeldak, veiligheidsklasse 3  Gording 80 x 180mm; γ f;q = 1.5; α = 28 o  Pannendak met dakbeschot, isolatie en gordingen = 0.65 Kn/m 1  Gevraagd: bereken M max op de gording ten gevolge van de permanente en de variabele belasting.

19 Tekening voorbeeld 2

20 Uitwerking voorbeeld 2  De permanente belasting balk  PB = 0.08m * 0.18m * 0.5 Kn/m 3 =>  PB = 0.0115 Kn/m 1 + 0.65 Kn/m 1 = 0.66 Kn/m 1 * 1.2 = 0.79 Kn/m 1

21 Uitwerking voorbeeld 2  1 e de gelijkmatig verdeelde belasting  α = 28 0 dus P e = 0 KN/m 2 (20 0 ≤ α)  A = 1.1m * 3.6m = 3.96 m 2  M d = 0 Kn m

22 Uitwerking voorbeeld 2  2 e de geconcentreerde belasting  Voor de gording moet gerekend worden op F e = 2 KN te rekenen als puntlast.  M d = 1.5 * 1/4 * 2 * 3.6m = 2.7 Kn m

23 Uitwerking voorbeeld 2  3 e de lijnbelasting  De meest ongunstige plaats is in het midden van de overspanning van de ligger  M d = 1.5 * (1Kn * 1.8m -0.5 m* 2KN/m 1 * 0.25) = 2.45 Kn m

24 Uitwerking voorbeeld 2  q d = 1.2PB + 1.5VB  q d = 1.2 * 0.66 + 1.5 *2.7 = 4.84 KN/m 1  M max =1/8 * 4.48 KN/m 1 * 3.6 2 = 7.8 Kn m

25 Additionele informatie  Er moet rekening worden gehouden met een verticale belasting op de gording waardoor dubbele buiging optreed.

26 Opgave 1  Gegeven:  Gebouw 10m x18 m  Overspanning 10m;  Dakligger h.o.h. 6m  Veiligheidsklasse 3;  γ f;q = 1.5;

27 Opgave 1

28  Gevraagd;  De variabele belastingen (eigen gewicht dakconstructie verwaarlozen)  (Uitwerking: zie black board)


Download ppt "Belastingen op daken Herman Ootes. De volgende onderwerpen worden in deze presentatie behandeld  Permanente belastingen  Veranderlijke belastingen "

Verwante presentaties


Ads door Google