De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elwin Savelsbergh Freudenthal Instituut voor Didactiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elwin Savelsbergh Freudenthal Instituut voor Didactiek"— Transcript van de presentatie:

1 Computermodelleren: een terugkerend thema in NiNa, NLT en de andere bèta-vakken
Elwin Savelsbergh Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Utrecht

2 Modelleren, een (chrono)logisch verhaal
Voorgeschiedenis en ideeën-ontwikkeling Relatie met curriculum-vernieuwingsplannen Voorbeelden Een opbouwende leerlijn

3 Computermodellen op school, 1980-…
Natuurkundeonderwerp Tekstomgeving (DMS, Coach 5, …) Bouw model volgens voorschrift Varieer parameters/enkele modelregels (Toets aan experiment) In praktische opdracht/profielwerkstuk soms gelegenheid tot meer creatief gebruik

4

5 Computermodelleren, een proces
Bouwen Model Resultaten Ontwerpen Testen Ideeën

6 Computermodelleren, een proces
Creatief Kritisch Iteratief Integratief Vakoverstijgend Relevant

7 Grafisch modelleren: Powersim
Metafoor: Stocks en flows Laagdrempelig ideeën omzetten in werkende modellen Schets eerst conceptuele structuur, dan pas formules invullen Conceptuele fouten snel zichtbaar in diagram Ondersteunt discussie/presentatie Gebruiksvriendelijk Bijv. sleep variabele naar grafiek/tabel O.a. aio-project Simone Löhner

8 Stralingsbalans 1 m2 inwendige_energie/soortelijke_warmte

9 Stralingsbalans 1 m2

10 The proof of the pudding is the eating…

11 Ontwikkelproject

12 Praktijkervaringen Enthousiasme Leerlingen snel vaardig met software
Zelf ideeën uitdrukken blijft moeilijk Precieze syntax en integratieformalisme worden niet vanzelf duidelijk Modeluitkomst soms triviaal, soms onbegrijpelijk Leerlingen kijken niet kritisch naar model output Leerlingen interpreteren modeloutput niet in termen van modelregels Leerlingen werken niet echt aan een probleem, maar zoeken het correcte antwoord Opbouw in openheid/zelfstandigheid, minder in diepgang

13 Modelleren als drijfveer
Actief meedenken gewenst. Dat moet dan wel kunnen: Bij een betekenisvol modelleerprobleem kun je zelf beoordelen of de uitkomst bevredigend is Behoefte aan verdieping laten ontstaan De ene vraag roept de andere op

14 Intrigerend verschijnsel
Modelleren, een proces albedo ~ 0.33 ±0.05 warmtecap. ~ … Wiskundig model Schatten Doorrekenen Formaliseren Fysisch model Resultaten Vereenvoudigen Interpreteren Probleem definiëren Waarom gaat het smelten steeds harder? Toetsen aan experiment Analyseren Intrigerend verschijnsel

15 De computer, een hulpmiddel
Wiskundig model Fysisch model Resultaten Verschijnsel

16 Bedreigingen Het idee van één juist antwoord Natuurkunde is moeilijk
Natuurkunde is af Alleen het modelantwoord heeft waarde ‘Voorkennis’ Halfbegrepen formules uit BINAS Angst voor stapelopgaven

17 Wind mee Natuurkunde leren door deze te beoefenen (idem bij andere vakken) Modelleren een kernactiviteit Eindtermen: De leerling kan ... ... realististische contextsituatie analyseren, probleem inperken, vertalen naar model, uitkomsten genereren en model toetsen ... de computer gebruiken bij modelleren … ... beschrijven hoe natuurwetenschappelijke en technische kennis ontstaat, en hoe deze op juistheid wordt beoordeeld en toegepast

18 Powersim - Coach 6 - Co-Lab
Gratis demoversie Weinig ondersteuning voor meetdata/data-analyse 16-bits Opvolgers staan klaar Coach 6, Co-Lab,… Op (layout) details verschillend

19 Introductie numeriek rekenen/Powersim
Rutherford wil nieuwe isotopen onderscheiden: halfwaardetijd Bij radon kun je de halfwaardetijd direct meten Bij radium is de activiteit schijnbaar constant Rutherford bepaalde N0 en A0, hoe vond hij thalf? Eerste schatting: als het in dit tempo doorgaat is na N0/A0 alles op Is dat een onderschatting of een overschatting? Hoe kan het beter? N0 t

20 Radioactiviteit: numeriek rekenen
Rutherford wil nieuwe isotopen onderscheiden: halfwaardetijd Ketenverval Trage moeder, snelle dochter -> kleinere tijdstap Extreem snelle dochters: slimme oplossingen met tijdstap Alternatieve invulling: waterstromen, lekkende emmers etc. Voordeel: leerlingen hebben meer intuitieve kennis

21 Vreugdevuur: opgaven worden een project
Bij vreugdevolle gebeurtenissen schieten mensen soms in de lucht midden in een grote menigte. Waarom raakt er nooit iemand gewond als de kogel weer naar beneden valt? Onderzoek met behulp van een model of een neervallende kogel dodelijk kan zijn. Hoe ver valt de kogel van de schutter vandaan? (+ Bijlage met aanvullende informatie)

22 Waterraket: toetsbare voorspellingen
Je wilt een waterraket (frisdrankfles) zo hoog mogelijk schieten. Hoe groot maak je de uitlaatopening Hoeveel water doe je er in? Videometen Afwijkingen interpreteren

23 In ontwikkeling: toetsing aan experiment
Modeluitkomst toetsen aan empirische data Radioactiviteit Evenwichtswaterstand in lekkende emmer (Arjan Pruim) In Powersim beperkt mogelijk, gaat beter in Coach Gjalt Prins: waterzuivering (scheikunde)

24 Klimaatmodellen, een vraagstructuur
Klimaatwetenschappers voorspellen een stijgende temperatuur Consensus/de eerlijkste onderzoeker Snappen hoe het werkt Uitkomsten testen/Verleden voorspellen Hoe kun je weten of zo’n voorspelling te vertrouwen is? Hoe kunnen klimaatwetenschappers hun voorspellingen verbeteren? Nauwkeuriger meten Menselijk gedrag beter beschrijven Mechanisme beter in kaart brengen In het laatste IPCC rapport is de onzekerheid toegenomen, hoe kan dat?

25 Klimaatmodellen, een vraagstructuur
Klimaatwetenschappers voorspellen een stijgende temperatuur Kun je weten wat de temperatuur op aarde wordt? Eén-laags stralingsbalansmodel Twee-laags stralingsbalansmodel Terugvoorspellen en extrapoleren Iceworld Hoe kun je weten of zo’n voorspelling te vertrouwen is? Hoe kunnen klimaatwetenschappers hun voorspellingen verbeteren? In het laatste IPCC rapport is de onzekerheid toegenomen, hoe kan dat?

26 Ecologie, uitnodiging tot wiskundige verdieping
Onzekerheden in invoerwaarden en relaties. Het model produceert een uitkomst, maar wat zegt dat?

27 Intrigerend verschijnsel
Modelleren, een proces Wiskundig model Doorrekenen Schatten Gedrag analyseren Formaliseren Fysisch model Resultaten Vereenvoudigen Interpreteren Probleem definiëren Toetsen aan experiment Analyseren Intrigerend verschijnsel

28 Gedrag analyseren: Functieonderzoek
Geen gewone functie, maar een ding dat zich ‘gedraagt’

29 Gedrag analyseren: Functieonderzoek
Konijnenpopulatie herstelt zich niet na myxomatose-epidemie

30 Gedrag analyseren: Richtingveld
Stelsel van differentiaalvergelijkingen Lotka-Volterra

31 Afslag wiskunde Sommige differentiaalvergelijkingen kun je trouwens ook analytisch oplossen Bijv. als f’(x) = c.f(x)

32 NLT module in ontwikkeling
HAVO (Arjan Pruim e.a.) VWO (Kees Hooyman, ikzelf, e.a.) Content uit verschillende disciplines Opbouw in Complexiteit Openheid Wiskundig gereedschap Stadium: onvolledige draft (!) wordt uitgeprobeerd in enkele klassen relatie met Wiskunde D

33 No cook suits all tastes…
Powersim is een black box Je mag pas numeriek als je analytisch alles gedaan hebt Algebraïsche basisvaardigheden zijn het enige wat er echt toe doet

34 In ontwikkeling: Toetsing
(Valide) toetsing vormt het onderwijs Meerdere aspecten Inzicht in dynamisch gedrag Beheersing numeriek rekenen met computer Modelleren als probleemoplostool Kritisch begrip van model en modelleerproces ‘Echt’ modelleren toets je in praktische opdracht Deelaspecten evt. in proefwerk of CE O.a. aio-project Sylvia van Borkulo

35 Samenvattend Natuurkunde leren is natuurkunde doen
Leerlingen zijn deelnemers, geen consumenten Modelleren is een kernactiviteit, niet alleen een los hoofdstuk Er is niet altijd één juist antwoord, onzekerheid hoort er bij, een afwijkend antwoord kan heel informatief zijn Modelleren is meer dan computeren Maar met de computer kunnen we wel dynamisch gedrag van (complexe) systemen bestuderen Grafisch tool vergroot toegankelijkheid Numeriek rekenen verruimt de mogelijkheden van leerlingen om hun (eigen) ideeën te toetsen kan voorbereiden op … en hoeft dus niet te wachten tot het laatst

36 Colofon Website: www.cdbeta.uu.nl/model Onderwijsmateriaal
Achtergrondartikelen Links Software Mensen: Sylvia van Borkulo, Paul Drijvers, Carel van der Giessen, Kees Hooyman, Simone Löhner, Bart Ormel, Gjalt Prins, Patrick Sins, René Westra, en alle leraren die materialen uitproberen en commentaar leveren


Download ppt "Elwin Savelsbergh Freudenthal Instituut voor Didactiek"

Verwante presentaties


Ads door Google