De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinding tussen wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde,…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinding tussen wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde,….."— Transcript van de presentatie:

1 Verbinding tussen wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde,…..
Dynamische Modellen Verbinding tussen wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde,….. achtergrondinformatie voor docenten van experimenteerscholen wiskunde D

2 Inhoudsopgave Modelleren in het bètaonderwijs
Modelleren meer specifiek bij wiskunde Van dynamisch model naar differentiaalvergelijking Verantwoording en bronnen

3 1. Modelleren in het bètaonderwijs

4 Computermodellen Computermodellen worden gebouwd om greep te krijgen op complexe verschijnselen. verschijnselen trekken zich weinig aan van disciplinegrenzen 'de wetenschap' heeft vaak nog geen definitieve antwoorden, niet alles is voorspelbaar doelen: begrijpen, theorie ontwikkelen optimaliseren Voorspellen

5 Wat zou een leerling moeten weten/kunnen?
Verband leggen tussen probleemsituatie, kwalitatief model en kwantitatief model Samenhang zien tussen factoren in veranderingsproces Zelf eenvoudige situaties kunnen modelleren Modellen kritisch evalueren (betrouwbaarheid, grenzen, onzekerheden)

6 Hoe kun je dat onderwijzen?
Computermodellen gebruiken en maken voldoende complex: noodzaak tot vereenvoudiging progressieve aanpak: model wordt steeds beter uitkomst niet triviaal: noodzaak computergebruik Vanuit het perspectief van de leerling aanhaken bij bekende situatie/voorkennis creëer een ‘need to know’ Transfer naar nieuwe domeinen

7 Wiskunde Dynamisch systeem: verandering in de tijd hangt af van huidige toestand Computer nodig om uitkomsten te vinden Reeksen, rijen, limieten Tijdstappen Integratiealgoritmen Problemen in ‘context’ zonder veel aandacht voor de natuurwetenschappelijke uitwerking

8 Natuurkunde Beperkte set standaardproblemen (slinger, radioactief verval, afkoelende koffie) Uitkomsten toetsen aan experiment Veel grotere klasse van real world problemen, gedeeltelijk met dezelfde basiselementen (klimaat, raketvlucht)

9 Biologie Schoolvak in compex Wiskunde lastig, ook voor docenten
Weinig toetsbaar, soms vooral een black box (animated conceptmap) Veel variabelen, weerzin tegen vereenvoudiging Vaak geen exacte waarden bekend Chaos

10 Scheikunde In het schoolvak: beperkt aantal (industriële) evenwichtsreacties (ammoniaksynthese) Niet-evenwichtssituaties komen nauwelijks aan de orde Veel toepassingen in de randgebieden van de chemie: voedselhygiëne; farmacologie; atmosferische chemie

11 Software voor grafisch modelleren
Powersim/Stella/Coach 6/Dynasys/… Handig in de schetsfase Modellen beter uit te leggen/te presenteren Voordeel: samenhang tussen factoren in dynamisch proces eerst kwalitatief te modelleren, geleidelijke kwantificering in vergelijkingen Nadeel: Moeilijk inzicht krijgen in rekenmechanisme

12 Modelleercyclus Reële wereld Modelwereld Probleem Oplossing Model
Resultaten Vertalen Beoordelen Simuleren Interpreteren oorzaak-gevolg woordmodel stroomschema wiskundig model Reële wereld Modelwereld

13 2. Modelleren meer specifiek bij wiskunde

14 Modelleren discrete modellen (vb. populatiedynamica)
continue modellen (vb. afkoelingsproces) verandering centraal in nieuwe plannen aandachtspunt van meerdere disciplines (NLT-module) geschikt voor vakoverstijgend en thematisch onderwijs

15 Dynamisch model Beschrijving van een dynamisch systeem
Samenhang tussen variabelen, die elkaar beïnvloeden (feedback) Vraag naar ontwikkeling in de loop van de tijd

16 Grafische modelleeromgeving
kwalitatief ontwikkelen van een model in de vorm van een stroomschema uitvoer als grafiek en als tabel eenvoudige aanpassing van model en variatie van parameters voor simulatie onderzoek naar evenwicht invloed parameters en beginwaarden

17 3. Van dynamisch model naar differentiaalvergelijking

18 Hoe zit het in elkaar ? van kwalitatief ontwerp naar kwantitatief resultaat door opstellen van formules voor samenhang stelsel van modelvergelijkingen numerieke integratie (Euler-Cauchy of Runge-Kutta methode differentiaalvergelijkingen

19 Modellering van het afkoelingsproces van een hete drank
Voorbeeld 1 Modellering van het afkoelingsproces van een hete drank

20 Afkoelingsproces (1) hete koffie van 80°C afkoelen, zo dat elke tijdseenheid de temperatuur 2 graden daalt.

21 Afkoelingsproces (2) Tijdgrafiek Temperatuur = 80 - 2*Tijd
lineaire daling

22 Afkoelingsproces (3) Kritiek op model
de temperatuur van de drank blijft niet eeuwig dalen de temperatuur van de drank wordt begrensd door de omgevingstemperatuur de snelheid waarmee de temperatuur daalt is niet constant een lineaire afname is daarom niet realistisch

23 Afkoelingsproces (4) nieuw model
hier ontbreekt nog het verband tussen afkoelsnelheid en temperatuurverschil

24 Simpelste geval: afkoelsnelheid en temperatuurverschil
Afkoelingsproces (5) nieuw model Simpelste geval: afkoelsnelheid en temperatuurverschil zijn recht evenredig

25 Afkoelingsproces (6) nieuw model

26 Afkoelingsproces (7) grafiek van temperatuursverloop

27 Afkoelingsproces (8) grafiek van de afkoelsnelheid

28 Afkoelingsproces (9) Modelvergelijkingen

29 Afkoelingsproces (10) Van modelvergelijking naar differentiaalvergelijking niveauvergelijking temperatuur.nieuw = temperatuur.oud - deltat*(afkoelsnelheid) beginwaarde temperatuur = 80 met als limiet

30 Afkoelingsproces (11) differentiaalvergelijking verandering
afkoelsnelheid = evenr_factor*temperatuurverschil constante omgevingstemperatuur = 20 evenr_factor = hulpvariabele temperatuurverschil = temperatuur -omgevingstemperatuur

31 Afkoelingsproces (12) VU-Grafiek geeft het richtingsveld van de differentiaalvergelijking :

32 Afkoelingsproces (13) na het kiezen van een beginwaarde krijg je de specifieke oplossingskromme

33 Modellering van een kweekvijver
Voorbeeld 2 Modellering van een kweekvijver

34 Modelleercyclus Reële wereld Modelwereld Probleem Oplossing Model
Resultaten Vertalen Beoordelen Simuleren Interpreteren oorzaak-gevolg woordmodel stroomschema wiskundig model Reële wereld Modelwereld

35 De forellenvijver In een vijver met 180 hl water zwemmen 150 forellen.
Per minuut stroomt er 20 liter water de vijver in. Hierdoor komen er per 750 liter ook gemiddeld 3 forellen bij. Het waterniveau wordt op peil gehouden door een afvoer van 18 liter water per minuut. Hierdoor verdwijnen er ook forellen. Het aantal is evenredig met het aantal forellen in de vijver en de hoeveelheid wegstromend water. Hoe ontwikkelt de forellenpopulatie zich onder deze omstandigheden?

36 Model in Powersim (1) stroomdiagram

37 Model in Powersim (2) modelvergelijkingen

38 Model in Powersim (3) forellengrafiek

39 Differentiaalvergelijking opstellen (1)
forellen.nieuw = forellen.oud + dt*(toename - afname ) instroom = 20 toename = instroom*3/750 = 0,08

40 Differentiaalvergelijking opstellen (2)
forellen.nieuw = forellen.oud + dt*(toename - afname ) afname = forellen/water*uitstroom uitstroom = 18 afname = y(t)*18/water

41 Differentiaalvergelijking opstellen (3)
forellen.nieuw = forellen.oud + dt*(toename - afname ) beginwaarde water = 18000 water.nieuw = water.oud + dt*(instroom - uitstroom) lineair verband ! water(t) = beginwater + t(20-18) water(t) = t

42 Differentiaalvergelijking opstellen (4)
forellen.nieuw = forellen.oud + dt*(toename - afname )

43 Richtingsveld en oplossing

44 Beperkingen van het model
Constante toename van aantal forellen realistisch? Vijver heeft een maximale capaciteit Biologische populatiegroei niet meegenomen ...

45 4. Verantwoording en bronnen
Voor deze presentatie is onder meer gebruik gemaakt van materiaal ontwikkeld door: Nol Gregor, Elwin Savelsbergh en Carel van de Giessen

46 Bronnen Literatuur Websites www.ctwo.nl www.wisweb.nl

47 Literatuur Hannon, Bruce Ruth, Matthias Dynamic Modeling Springer Verlag, 1994 Heesterbeek, Hans e.a. De wiskundige kat, de biologische muis en de jacht op inzicht Epsilon Uitgaven, 2004 Bossel, Hartmut Modellbildung und Simulation Braunschweig, 1994

48 Einde van deze presentatie !


Download ppt "Verbinding tussen wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde,….."

Verwante presentaties


Ads door Google