De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken bij Krusada op Bonaire

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken bij Krusada op Bonaire"— Transcript van de presentatie:

1 Werken bij Krusada op Bonaire
Inleiding TOV! Werken bij Krusada op Bonaire

2 Spreuken 24:11 ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.’ (SV) ‘Red hen die ten dode gegrepen zijn, went u niet af van hen die ter slachting wankelen.’ (NBG) ‘Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.’ (HSV) ‘Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden.’ (NBV)

3 Noem een Psalm die je raakt en geef aan waarom.
Vragen Via welke Bijbeltekst(en) heeft de Heere jou wel eens de weg gewezen in je leven? Noem een Psalm die je raakt en geef aan waarom.

4 Waarom geroepen? Markus 1
19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. 20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.

5 Waarom geroepen? Lukas 14 27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. 28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.

6 Waarom geroepen? 2 Korinthe 5
1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

7 Daarom geroepen! Gods weg wordt ons door Zijn woord bevestigd.
De mens wikt God beschikt. Lust wordt last. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Alle dingen die ons tegen hielden om naar Bonaire te gaan zijn weggenomen.

8 Geen zorgen? Splitsing van ons gezin Opleiding van Petra en Bianca
Missen van ……... Warmte Vrijwilligerswerk / geen inkomsten

9 U bent de God die roept U bent de God die roept, Mijn hart en leven zoekt, Die mij gevonden heeft; Het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, Mijn hart en mond belijd; Ja, Jezus is mijn Heer’, Dan kniel ik voor U neer.

10 Ik heb jou gekozen, Opgedragen om Mijn weg te gaan
Ik heb jou gekozen, Opgedragen om Mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, Ga dan in Mijn naam. Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen Jezus onze Heer’.

11 Mijn Jezus, geef mij kracht, Als ik Uw hulp verwacht
Mijn Jezus, geef mij kracht, Als ik Uw hulp verwacht. Voltooi in mij Uw werk, En maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, In moeite en in strijd, Houd ik gelovig stand; Heer’, neem me bij de hand.

12 Blijf in mijn liefde, alle dagen; In liefde voor elkaar
Blijf in mijn liefde, alle dagen; In liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, Vraag het in Mijn Naam. Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen Jezus onze Heer’.

13 Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer
Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen Jezus onze Heer’. Belijden onze Heer’, Jezus onze Heer’, Jezus, amen.

14 Psalm

15 Mededelingen Vraag van Breus Ploeg: 21 oktober worstenactie. 18 uur bij Elim. Wie wil helpen? Geef je op bij Emma. Als je er vorige week niet was, geef dan ff je gegevens door aan de bar. Als je niet kunt komen op TOV!, meld je dan af bij Jan! Contributie 25 euro (betalen voor herfstvakantie). Gebedspuntendoos. Check: Volgende week vrijdag: win-in-a-minute! Volgende week donderdag: informatieavond familie van Kruistum over Krusada. Start uur in kerk. Volgende week zondag: afscheidsdienst familie van Kruistum. Aanvang uur in de kerk.


Download ppt "Werken bij Krusada op Bonaire"

Verwante presentaties


Ads door Google