De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met welk van de communicatie middelen zou jij op onderstaande situatie reageren? Dat gaat dus mis: je zult veel te later thuis zijn dan afgesproken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met welk van de communicatie middelen zou jij op onderstaande situatie reageren? Dat gaat dus mis: je zult veel te later thuis zijn dan afgesproken."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6 Met welk van de communicatie middelen zou jij op onderstaande situatie reageren? Dat gaat dus mis: je zult veel te later thuis zijn dan afgesproken

7

8 Je zit in een giga dip en je hebt er behoefte aan om tegen iemand aan te praten.

9

10 Je hebt je vreselijk geergerd op school. Een leraar kan heel veel maken maar dit dus niet! Je laat het er dan ook niet bij zitten. Je besluit om het hem duidelijk te ma

11

12 Je beste vriend(in) ziet erg tegen zijn examens op. Je wilt hem of haar even bemoedigen

13

14 Oeps, spannend, hij/zij is helemaal te gek: vlinders in je buik, je hoofd in de wolken. Maar hoe maak je hem/haar dat duidelijk?

15

16 Je oma is jarig. Je moet haar natuurlijk feliciteren

17

18 Wow, lekker een avondje vrij: geen schoolzaken, geen huiswerk, gewoon lekker bijkletsen.

19

20 Flink bonje gehad met je ouders. ‘t Liep gewoon uit de hand. Je ziet achteraf wel in dat jij het toch ook niet helemaal zuiver gespeeld hebt. Maar hoe maak je hen dat duidelijk?

21

22 Je nichtje kan door ziekte een tijd niet naar school. Rot voor haar natuurlijk. Je wilt daarom even laten merken dat je haar niet bent vergeet.

23

24 Balen, je hebt gewoon echt een probleem. Iets wat je ook niet voor jezelf kunt houd. Je moet het een keer aan iemand kwijt. Je besluit kontakt op te nemen met je jeugdouderling. Maar hoe doe je dat?

25

26 Communicatie middel zelf Humeur zender Humeur ontvanger Soort boodschap Hoe iets gezegd wordt: Relatie tussen zender en ontvanger Factoren die communicatie beinvloeden

27 ‘Voor wie zijn Spreuken geschreven?

28 Spreuken 12:5-9 5 De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog. 6 De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van de oprechten zal hen redden. 7 De goddelozen worden omvergeworpen, zodat zij er niet meer zijn, maar het huis van de rechtvaardigen zal blijven staan. 8 Naar de mate van zijn verstand wordt iemand geprezen, maar wie verkeerd van hart is, zal tot verachting worden. 9 Beter af is wie zichzelf geringschat, maar een knecht heeft, dan wie zich groot voordoet, maar gebrek heeft aan brood.

29 En Spreuken 12 vers 13-23 13 In de overtreding van de lippen ligt een kwade valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 14 Door de vrucht van zijn mond wordt iemand met goed verzadigd, en wat mensenhanden verdienen, keert bij hem terug.terug 15 De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs. 16 De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie schrander is, bedekt schande. 17 Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend, maar een valse getuige bedrog.

30 En Spreuken 12 vers 13-23 18 Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. 19 Een waarachtige lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een ogenblik. 20 Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap. 21 De rechtvaardige zal geen enkel leed overkomen, maar de goddelozen zullen door onheil overstelpt worden. 22 Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig. 23 Een schrander mens houdt kennis bedekt, maar het hart van de dwazen roept dwaasheid uit.

31 Op jezelf? Eigen voordeel Anderen beschadigd Niet alleen jezelf maar ook anderen Woorden mogen werken als medicijn Op God? Op wie ben jij gericht?

32 Zingen Ps. 141 : 3 Zet, Heer’, een wacht voor mijne lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.

33 OTH 235 Neem mijn leven, laat het, Heer Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde bied’. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn

34 Volgende week start de inleiding om half 8. We gaan sporten dus sport kleren en schoenen mee aub en zorg ervoor dat je voor half 8 in elim bent. Gebedspunten Mededelingen:

35


Download ppt "Met welk van de communicatie middelen zou jij op onderstaande situatie reageren? Dat gaat dus mis: je zult veel te later thuis zijn dan afgesproken."

Verwante presentaties


Ads door Google