De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaatsing verblijfsgerechtigden presentatie voor stadsregio-commissie Wonen 14 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaatsing verblijfsgerechtigden presentatie voor stadsregio-commissie Wonen 14 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Plaatsing verblijfsgerechtigden presentatie voor stadsregio-commissie Wonen 14 mei 2008

2 14-5-20082 Rob Smouter, VROM-Inspectie – coördinator toezicht plaatsing verblijfsgerechtigden Stephan van der Meij, COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers - teamhoofd plaatsing decentraal Ate Stam, Stadsregio Rotterdam

3 14-5-2008 3 Huisvesting Verblijfsgerechtigden Rob Smouter, VROM-Inspectie regio Zuid-West Inhoud presentatie: Taken vanuit de Huisvestingswet. De door Rijk, VNG, IPO en Kaderwetgebieden afgesproken gezamenlijke ambities (oktober 2006). Niet verwijtbare omstandigheden. Enkele cijfers.

4 14-5-2008 4 Vooraf Verblijfsgerechtigden zijn mensen die op grond van een beschikking op basis van de Vreemdelingenwet een recht op huisvesting hebben gekregen. De huisvesting is sinds 1995 geregeld in artikelen 60a t/ 60g van de Huisvestingswet (HVW). Momenteel twee taakstellingen, als gevolg van de regeling afwikkeling Oude Vreemdelingenwet.

5 14-5-2008 5 Huisvestingswet; taken gemeenten Zorgdragen realisering geldende halfjaarlijkse taakstellingen (60b). Rapportageverplichting aan toezichthouder (60f).

6 14-5-2008 6 Huisvestingswet; taken toezichthouders Bij nalatigheid voorziet de toezichthouder in de uitvoering van de verplichting ten laste van de gemeente (60e). Vooraf overleg met de gemeente inclusief een termijn (maximaal half jaar) waarbinnen gemeente alsnog in de uitvoering van de verplichting kan voorzien (60e). Rapportageverplichting aan Minister (60 f). De mogelijkheid van herverdeling taakstellingen binnen het toezichtsgebied (60c)

7 14-5-2008 7 Huisvestingswet; taken rijk Bekendmaking gemeentelijke taakstellingen (60b). Bij nalatigheid toezichthouders voorziet de Minister voor WWI in de uitvoering van de verplichting ten laste van de provincie (60e). Vooraf overleg met de toezichthouder inclusief termijn, waarbinnen toezichthouder alsnog in de uitvoering van de verplichting kan voorzien (60e).

8 14-5-2008 8 Gezamenlijke ambities Bestuurlijk overleg 18 oktober 2006 (Ministers V&I en VROM, IPO, VNG en Kaderwetgebieden) Goede landelijke resultaten en toenemende druk die de toezichthouders op de gemeenten uitoefenen. Omslag van probleemzoeken en verwijten uiten naar gezamenlijk probleemoplossen. Per partij zijn een aantal ambities geformuleerd.

9 14-5-2008 9 Ambities gemeenten Realisering taakstellingen per het eind van het betreffende kalenderhalfjaar. Actief zoeken naar partners voor herverdeling als realisering om volkshuisvestelijke of ruimtelijke redenen niet kan.

10 14-5-2008 10 Ambities toezichthouders Formuleren van een niet-negatief saldo van de gemeentelijke resultaten binnen het toezichtsgebied. Inzetten van pro-actief flankerend instrumentarium. Uitoefenen van druk, opdat gemeenten tijdig taakstellingen realiseren. Met nadruk richten op notoir achterlopende gemeenten. In beginsel positief reageren op verzoeken om herverdeling.

11 14-5-2008 11 Ambities rijk De VROM-Inspectie (VI) betrekt bij de beoordeling van de prestaties van de toezichthouders niet-verwijtbare omstandigheden. De VI ondersteunt samen met het COA toezichthouders met een majeure achterstand. De VI draagt samen met VNG, IPO en KWG good-practices en biedt ook andere ondersteuning. VROM reageert snel op elke melding van gemeente of toezichthouder op onderpresteren van een corporatie.

12 14-5-2008 12 Niet verwijtbare omstandigheden Omstandigheden die ertoe leiden dat buiten de schuld van gemeenten om taakstellingen niet worden gerealiseerd. Formele woningweigeringen, andere woningweigeringen, pasjesproblematiek, niet beschikbaar zijn van bemiddelbare verblijfsgerechtigden. Niet verwijtbare omstandigheden is een legitimatie voor uitstel realisering taakstellingen.

13 14-5-2008 13 Realisatiecijfers Nederland

14 14-5-2008 14 Realisatiecijfers Stadsregio Rotterdam

15 14-5-2008 15 Tenslotte

16 14-5-200816 gemeente Reali- satie 2 e helft 2007 In de plaats treden cf wet? Stand op 1 jan 2008 Taak- stelling 1 e helft 2008 Taak- stelling 1 e helft 2008 incl. achter/ voor Reali- satie tot 1 mei 2008 Reali- satie tot 1 mei op taak- stelling Reali- satie tot 1 mei op achter/ voor Potentieel in de plaats treden Achter/ voor reali- satie tot 1 mei Brielle7 1237350%700% -4 Schiedam8ja1782520250%118% 5 Barendrecht1ja104146150%60%ja8 Krimpen a/d IJssel8 4374133%100% 3 Spijkenisse1ja367439129%25%ja34 Capelle a/d IJssel8 077686%nvt 1 Ridderkerk8ja17522360%18%ja19 Lansingerland7ja9514360%33%ja11 Vlaardingen20 279343%150% 6 Maassluis5 32133%-100% 1 Rotterdam59nee*136551911324%10%nee*178 Rozenburg8 2100% ja1 Hellevoetsluis8 641000% ja10 Westvoorne7 12300% ja3 Albrandswaard3ja1121300% ja13 Bernisse0ja62800% ja8 stadsregio158 2541183727564%30% 297 stand op 1 mei 2008

17 14-5-200817 meer actie gewenst ondanks toegezegde inspanningen grotere achterstanden contact met rijksinstanties VROM, COA, Justitie OK: Capelle aan den IJssel, Maassluis Rozenburg, Rotterdam, Brielle Probleem: de 11 overige regiogemeenten, vooral Spijkenisse, Ridderkerk, Albrandswaard, Bernisse

18 14-5-200818 oorzaken? geen passende kandidaten aantal door gemeente geleverde woningen geen oorzaken: nabijheid asielzoekerscentra registratieverschillen zelfzoekers inzet van professionals

19 14-5-200819 Cijfers SRR Periode 1 juli 2007 t/m 31 maart 2008 Peildatum 24 april Daarmee een terugwaartse blik: huidige activiteiten niet zichtbaar Omklap niet meegenomen in cijfermateriaal.

20 14-5-200820 Woningaanbod regulier

21 14-5-200821 Woningweigeren

22 14-5-200822 Populatie

23 14-5-200823 intermezzo: pardonregeling gaat momenteel heel goed (met positieve en negatieve uitschieters) maar dit zijn wel de makkelijkst plaatsbare kandidaten voorzichtigheid op langere termijn geboden

24 14-5-200824 suggesties en oplossingen 1.vraag anderen naar hun succes 2.gemeenten besteden uitvoering samen uit aan een coördinator (mits heldere afspraken!) 3.intergemeentelijke samenwerking van maatschappelijk werk / Vluchtelingenwerk 4.taskforce / aanjaagteam met rijk, stadsregio, gemeenten


Download ppt "Plaatsing verblijfsgerechtigden presentatie voor stadsregio-commissie Wonen 14 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google