De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'1 WELKOM op de cursus Initiator ‘Sporttak’ Taakomschrijving van de opleiding Initiator van de Vlaamse Trainersschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'1 WELKOM op de cursus Initiator ‘Sporttak’ Taakomschrijving van de opleiding Initiator van de Vlaamse Trainersschool."— Transcript van de presentatie:

1 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'1 WELKOM op de cursus Initiator ‘Sporttak’ Taakomschrijving van de opleiding Initiator van de Vlaamse Trainersschool

2 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'2 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties van de Initiator Vakken Cursusmateriaal Examenreglement Erkenning Engagement Kwaliteitszorg Wie doet wat ?

3 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'3 Waarom een sportkaderopleiding volgen ? Behalen van een erkend VTS-diploma Basisprincipes van initiatie leren Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven Veilig leren sporten Ervaringen delen met andere cursisten Streven naar kwaliteitsverbetering –Persoonlijk –In de sportclub, op het sportkamp, enz.

4 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'4 De Vlaamse Trainersschool Wat is de Vlaamse Trainersschool ? De VTS is een samenwerkingsverband tussen: Bloso Universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O. Sportfederaties Wat doet de VTS ? De VTS verzorgt de sportkaderopleiding in de Vlaamse Sport: Sporttakgerichte opleidingen, bv. Initiator, Instructeur B, Trainer B en A Aanvullende opleidingen: bv. sporters met een handicap en senioren Beroepsgerichte opleidingen, bv. Hoger Redder en Sportfunctionaris Begeleidingsgerichte opleidingen, bv. Bewegingsanimator Decretaal erkende bijscholingen (levenslang leren)

5 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'5 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Gevorderde competitie 3 Sportspecifieke modules Trainer A Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Sportspecifieke modules Trainer B Basismodule Algemeen Gedeelte Instructeur B Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie 2 Sportspecifieke modules Instructeur B Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Initiatie 1 Sportspecifieke modules Initiator Aanvullende opleidingen voor verschillende doel- groepen (sporters met een handicap, senioren, recrea- tieve sporters) die sporttakspecifiek of sporttak- overschrijdend kunnen georganiseerd worden

6 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'6 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Vul hier uw sporttakspecifieke opleidingsstructuur in, inclusief aanvullende modules.

7 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'7 Sporttakoverschrijdende eindcompetenties Initiator De Initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen; houdt rekening met elementaire gezondheidsaspecten; kan aangepaste omgangsvormen toepassen; kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren; werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

8 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'8 Sportspecifieke eindcompetenties Initiator ‘Sporttak’ De Initiator ‘Sporttak’ Vul hier de sportspecifieke eindcompetenties van de opleiding Initiator ‘Sporttak’ in. Eindcompetenties van de Initiator Doelgroepen waaraan de Initiator mag/kan lesgeven: leeftijd, federatie, competitief, recreatief, enz. Bevoegdheden van de Initiator: ifv eindcompetenties, beperkingen (bij buitensporten ifv veiligheid), enz. Effectieve taken op het terrein Enz.

9 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'9 Vakken basismodule Sportdidactiek –Vijf bouwstenen: zie dia 10 Veilig Sporten, preventief luik (VSP) –Preventie van sportletsels Veilig sporten, curatief luik (VSC) –Vier stappen in de eerstehulpverlening –Reanimatie en levensbedreigende letsels –Sportletsels

10 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'10 Vakken basismodule: vijf bouwstenen Context In welke omstandigheden moet ik lesgeven ? Doelen en inhouden Wat wil ik bereiken ? De sportbeoefenaars Aan wie geef ik les en hoe leren zij ? Procedures en methoden Hoe ga ik tewerk ? Initiator Hoe kan ik sturen, communiceren, motiveren ?

11 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'11 Vakken sportspecifieke modules Voeg hier de vakken toe van (conform het goedgekeurde opleidingsstramien !): – Module 2: Sporttechnische module – Module 3: Didactisch-methodische module – Module 4: Stagemodule (indien van toepassing) En wijs de cursist op de verbanden tussen de basismodule en de sportspecifieke modules.

12 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'12 Cursusmateriaal Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’ Gebruik van de cursus: – Doelstellingen – Sleutelbegrippen – Opdrachten Cursusteksten sportspecifieke modules CD-ROM Powerpoint-presentatie Aanvullen

13 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'13 Examenreglement 2008 www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/reglement.asp Scoresysteem: A – B – C – D Wijze van examineren: schriftelijk/mondeling, theorie/praktijk, evaluatiecriteria Attitude speelt een belangrijke rol Wijze van delibereren: vermelding van niet delibereerbare vakken Resultaatmelding: door VTS-secretariaat

14 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'14 Erkenning Waarde van het diploma/attest –Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden –Vergoeding –Kwaliteitserkenning (IKZ) –Subsidiëring sportclub Waardering op het terrein –Vergunning van de federatie –Opname in het gediplomeerdenbestand van de VTS, federatie, enz. –Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente, impulssubsidies, enz.) –Praktijkkansen (sportclub, sportkamp, sportdienst, enz.)

15 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'15 Engagement Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf –Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in) –Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting trainersvereniging, enz.) –Zorgen voor verzekering BA –Onderhouden van persoonlijke vaardigheden –Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.) Verantwoordelijkheden (Activiteitsgericht – Veiligheidsgericht – Omgangsgericht) t.a.v. betrokkenen: Deelnemers (ethische code – code voor sporttrainers) Ouders Organisatie, club, collega’s, enz.

16 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'16 Engagement t.o.v. kinderen … een charter Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen Erkennen en aanvaarden dat –sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en –preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ www.sportopjongerenmaat.be

17 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'17 Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen IKZ = Integrale KwaliteitsZorg Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties en de tevredenheid van de cursisten Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks doorgelicht IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen Jouw mening telt !

18 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'18 Wie doet wat ? Taak van de betrokkenen tijdens de cursus –DSKO: coördinatie opleidingen, aanspreekpunt –Cursusverantwoordelijke: organisatie cursus, aanspreekpunt –Docenten: les, inhoud, vragen, examenrichtlijnen –Denkcelsecretaris: administratie Wat mag je als cursist verwachten ? –Cursus – degelijke les – opdrachten – stage – observatie – faciliteiten – begeleiding – ondersteuning Wat wordt van de cursist verwacht ?  Inbreng in de les - 80% aanwezig - melding afwezigheid – correcte uitvoering taak – aangifte blessure

19 6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'19 Introductie en taakomschrijving Initiator Vragen ? SUCCES !


Download ppt "6-8-2014 Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'1 WELKOM op de cursus Initiator ‘Sporttak’ Taakomschrijving van de opleiding Initiator van de Vlaamse Trainersschool."

Verwante presentaties


Ads door Google