De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kwaliteit brandweerpersoneel Aangepaste presentatie naar aanleiding van themasessie RRC 16 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kwaliteit brandweerpersoneel Aangepaste presentatie naar aanleiding van themasessie RRC 16 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Project Kwaliteit brandweerpersoneel Aangepaste presentatie naar aanleiding van themasessie RRC 16 april 2009

2 Besluit2 inleiding film ‘Klaar voor de praktijk’ opbrengst regionale bijeenkomsten beantwoording 5 hoofdvragen RRC rapportage projectgroep Implementatie en communicatie rapport Cebeon Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 2 - Agenda Kwaliteit brandweerpersoneel

3 Besluit3 ‘Klaar voor de praktijk’ Functiegericht onderwijs bij de brandweer: de leergangen manschap A en bevelvoerder in de praktijk. http://www.bkbp.nl Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 3 - Film

4 Besluit4 Doelstellingen verbeteren beeldvorming creëren draagvlak inventariseren zorgen en knelpunten oktober 2008 t/m maart 2009: in gesprek met alle regio’s én met VBV opkomst hoog: 390 functionarissen aanwezig goede sfeer, open dialoog en kritische vragen Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 4 - Opbrengst regionale bijeenkomsten

5 Besluit5 Uitkomsten beeldvorming verbeterd meer draagvlak bereikt: wat en hoe staan niet meer ter discussie resterende vragen: - verwachte kostenverandering en financiering - bestuurlijke besluitvorming wet- en regelgeving Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 5 - Opbrengst regionale bijeenkomsten

6 Besluit6 12 september 2008, RRC stelt 5 hoofdvragen: 1.organiseerbaarheid? 2.tijdbelasting? 3.rendement? 4.risico’s? 5.tijdpad voor implementatie? 6.financiën? Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 6 - RRC: 5 hoofdvragen

7 Besluit7 Vraag Is werkend leren organiseerbaar, ook voor vrijwilligers? Antwoord leergang manschap A herzien: werkend leren in korps nu wel organiseerbaar bijscholing docenten en instructeurs (vakinhoud én activerende werkvormen): succesvolle start en beheersbare implementatie capaciteit oefencentra: voldoende, óók nu vraag toeneemt Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 7 - 1. organiseerbaarheid?

8 Besluit8 Vraag Neemt door werkend leren de (tijd)belasting toe? Antwoord studiebelasting gelijk gebleven doorlooptijd leergang wel korter en daardoor intensiever zelfstudie is nu écht zelfstudie leerwerkplekbegeleiding: max. 2 uur per opdracht docenten: eenmalige piek in voorbereidingstijd korpsspecifieke zaken in opleiding: tijdwinst Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 8 - 2. tijdbelasting?

9 Besluit9 Vraag Zorgt kwaliteitsstelsel voor betere brandweermensen? Antwoord ervaringen pilot- en startregio’s: - alle betrokkenen enthousiast - men ervaart de meerwaarde van een andere manier van opleiden - functionaris daadwerkelijk direct inzetbaar na diploma 2009/2010: effectiviteitonderzoek Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 9 - 3. rendement?

10 Besluit10 Vraag Wat als besluitvorming wetgeving vertraagt? Antwoord Nbbe: tijdelijke oplossing voor afgifte oude rijksdiploma’s voor nieuwe functies (5 jaar) in geval van afstel wetgeving: verwachting dat BKZ andere wettechnische mogelijkheden voor implementatie zal onderzoeken Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 10 - 4. risico’s?

11 Besluit11 Vraag Hoeveel voorbereidingstijd nodig voor goede implementatie? Antwoord voorbereidingstijd implementatie opleiden: 6 tot 9 maanden voor ondersteuning: landelijke projectorganisatie en diverse instrumenten beschikbaar Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 11 - 5. tijdpad voor implementatie?

12 Besluit12 Projectgroep implementatie en communicatie: Ondersteuning bij implementatie kwaliteitsstelsel bij regio’s, gemeenten, opleidingsinstituten en oefencentra Voorbereiding besluitvorming door stuurgroep KBP: invulling kwaliteitsborging en onderhoud stelsel Onderhoud en eventueel bijstelling kwaliteitsstelsel Vertaling signalen uit het veld naar stuurgroep KBP en vice versa Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 12 - Instrumenten voor implementatie (1)

13 Besluit13 Kwalificatiedossiers Herziene Leidraad Oefenen Leidraad Implementatie, deel Opleiden Nulmeting opleidingsinstituut (zelfevaluatie) Profielen trajectbegeleider en leerwerkplekbegeleider Opleidingsplannen, leermiddelen en toetswijzers Model portfolio blijvende vakbekwaamheid Profchecks voor 4 functies Vakinhoudelijke (bijscholings)cursussen Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 13 - Instrumenten voor implementatie (2)

14 Besluit14 Vraag Wat is de kostenverandering door invoering functiegericht onderwijs? Antwoord kostentoename door: - extra onderwijsrollen (trajectbegeleider, leerwerkplekbegeleider, docent) - uitbreiding aandeel realistisch oefenen cursusprijzen implementatieregio’s bekend, maar lastig met elkaar te vergelijken Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 14 - 6. financiën?

15 Besluit15 Cebeon: onderzoek financiële gevolgen concept Besluit Personeel Veiligheidsregio’s Bevindingen (maart 2009): structurele opleidingskosten + € 12.000.000,- waarvan € 7.000.000,- voor realistisch opleiden 1 tot 1,5% brandweerbegroting financiële discussie: mei/juni 2009 behandeling Veiligheidsberaad Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 15 - Cebeon

16 Besluit16 Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 16 - Bron: rapport Financiële gevolgen concept Besluit Personeel Veiligheidsregio’s, Cebeon, 24-03-2009

17 Besluit17 De RRC onderschrijft de noodzaak van een nieuw opleidingsstelsel; RRC inhoudelijk akkoord met implementatie stelsel; Implementatie van 01-09-2009 tot 01-01-2011 óf tot 01-09-2011; Voor landelijke implementatie wacht RRC financiële discussie af tussen VNG en ministerie BZK; RRC van mening dat er aanvullende financiële middelen beschikbaar moeten komen voor implementatie; Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 17 - Beslispunten RRC mei 2009


Download ppt "Project Kwaliteit brandweerpersoneel Aangepaste presentatie naar aanleiding van themasessie RRC 16 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google