De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst

2 Het is goed om ook af en toe een potje te huilen!

3

4 Naar Zijn beeld Ieder mens is geschapen met emoties. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld dus we gaan ervan uit dat God ook een persoon is met gevoelens als blijdschap, verdriet, boosheid etc. Dat zien we terug in het leven van Zijn Zoon die Hij op aarde als mens en tegelijk ook God heeft laten leven.

5 Jezus zijn emoties http://www.youtube.com/watch?v=z5nQCxk_68M
0:00 - boos 0:30 - angst 4:45 - bewogen Verdriet: Jezus had vrienden en discipelen, hij huilde toen Zijn vriend Lazarus was overleden

6 Wat vind jij? Wat vind je ervan dat God emoties heeft geschapen? Hoe zou het leven eruit zien als mensen geen emoties hadden? Durf jij je emoties te uiten? Waarom wel/niet? 6

7 Welke emoties heb jij vaak?
Hoe ga je daar mee om? 7

8 GOD

9 IK - VRIENDEN – GOD - JEZUS
Jezus kwam ook uit een gezin en had veel vrienden, discipelen. Marcus 3:33 – 35 ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’, Jezus keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’.

10 Een nieuwe start

11 Hij kent je emoties!

12 Bijbelstudie: Exodus 19:10-19 en 20:1,2
God is God Bijbelstudie: Exodus 19:10-19 en 20:1,2

13 Wat leren we uit Exodus over God?
Wat gebeurt er allemaal wanneer God bij Zijn volk op bezoek gaat? (16-19) Wat zegt dat over God? Hoe maakt het volk zich klaar voor het bezoek? (10-13) Wat betekenen die voorbereidingen? Wat zegt God over zichzelf en wat heeft Hij voor Zijn volk gedaan?

14 Exodus 19 vers 4 en 5 "U hebt gezien wat Ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe Ik u bij Mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. 5 Als u Mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken; want de hele aarde is mijn bezit.

15 Exodus 19 vers 10 t/m 13 Ga nu naar beneden en maak het volk klaar voor mijn bezoek. Heilig hen vandaag en morgen en laten ze hun kleren wassen. 11 Overmorgen daal Ik neer op de berg Sinaï en het hele volk zal er getuige van zijn. 12 Maak een duidelijke scheidslijn, waar het volk niet overheen mag komen en zeg hun: 'Let op! Probeer niet de berg te beklimmen of de voet ervan aan te raken, want ieder die dat probeert, zal zeker sterven; 13 als iemand de berg aanraakt, zal hij worden gestenigd of met pijlen worden doodgeschoten, zowel mens als dier.' Pas bij een langdurig blazen op de ramshoorn mag het volk de berg beklimmen."

16 Exodus 19 vers 16 t/m 19 16 Op de morgen van de derde dag kraakten donderslagen en flitste de bliksem rond de berg, terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde. Een enorm bazuingeschal klonk van de berg en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. 17 Mozes leidde hen het kamp uit om God te ontmoeten en zij bleven staan aan de voet van de berg. 18 De hele berg Sinaï was omgeven met rook, omdat de HERE in vuur neerdaalde. De rook steeg omhoog als uit een oven en de berg trilde ervan. 19 Het bazuingeschal werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder.

17 Gods eigenschappen Er is één God Hij is geest (niet zichtbaar)
Hij is en was altijd (eeuwig) Zonder begin en zonder einde Onveranderlijk Trouw Almachtig Volkomen wijs Rechtvaardig Liefde

18 Er zijn twee ‘middelen’ om God te leren kennen
De natuur De bijbel

19 Eigenschappen van God Waar zie je de 'eigenschappen' van God, in de schepping en/of in Zijn woord? Vul de lijst zelf aan met nog meer dingen. Leg ook uit waarom je een kruisje in de kolom zet. Waar kom je dat tegen in de schepping? eigenschap van God de schepping de bijbel trouw verlossing wijsheid dat God bestaat dat Jezus terugkomt almacht majesteit dat God van je houdt iets uit niets maken dat God je Vader is dat je niet mag doden heiligheid dat God zonde haat


Download ppt "Godsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google