De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 10 De organisatie opnieuw ontwerpen met informatie- systemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 10 De organisatie opnieuw ontwerpen met informatie- systemen."— Transcript van de presentatie:

1 10.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 10 De organisatie opnieuw ontwerpen met informatie- systemen

2 10.2 © 2002 by Prentice Hall te demonstreren hoe het bouwen van nieuwe systemen organisatorische veranderingen teweeg kan brengen;te demonstreren hoe het bouwen van nieuwe systemen organisatorische veranderingen teweeg kan brengen; uit te leggen hoe de organisatie informatiesystemen kan ontwikkelen die passen binnen het ondernemingsplan;uit te leggen hoe de organisatie informatiesystemen kan ontwikkelen die passen binnen het ondernemingsplan; de kernactiviteiten tijdens het systeemontwikkelingsproces te benoemen;de kernactiviteiten tijdens het systeemontwikkelingsproces te benoemen;* Na dit hoofdstuk ben je in staat om:

3 10.3 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: alternatieven voor het bouwen van systemen te evalueren: de traditionele levenscyclus van systemen, prototypering, applicatiesoftware- pakketten, ontwikkeling door de eindgebruiker en outsourcing;alternatieven voor het bouwen van systemen te evalueren: de traditionele levenscyclus van systemen, prototypering, applicatiesoftware- pakketten, ontwikkeling door de eindgebruiker en outsourcing; het gebruik van objectgeoriënteerde software- ontwikkeling en rapid application development (RAD) bij het bouwen van nieuwe systemen te evalueren.het gebruik van objectgeoriënteerde software- ontwikkeling en rapid application development (RAD) bij het bouwen van nieuwe systemen te evalueren.*

4 10.4 © 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen Systemen als geplande organisatorische veranderingenSystemen als geplande organisatorische veranderingen Business process reengineering & Total quality controlBusiness process reengineering & Total quality control Overzicht van de ontwikkeling van systemenOverzicht van de ontwikkeling van systemen Alternatieve benaderingenAlternatieve benaderingen*

5 10.5 © 2002 by Prentice Hall Informatiesysteemplan 1. Doel van het plan: overzicht van de inhoud van het plan, hoe verandert de huidige situatie, wat is de strategie van de onderneming, hoe zit de organisatie in elkaar, wat zijn de belangrijkste bedrijfsprocessen, wat is de management- strategie 2. Strategisch bedrijfsplan: huidige situatie, huidige organisatie, veranderende omgeving, belangrijke doelstellingen van het plan *

6 10.6 © 2002 by Prentice Hall 3. Huidige systemen: belangrijkste systemen ter ondersteuning van bedrijfsfuncties en -proces- sen, belangrijke mogelijkheden (van hardware, software, databases en telecommunicatie), waar doen zich problemen voor, geschatte toekomsti- ge behoefte 4. Nieuwe ontwikkelingen: nieuwe systeemprojecten (omschrijving projecten en bedrijfsprincipes), vereiste nieuwe mogelijkheden (hardware, software, databases, telecommunicatie, internet) * Informatiesysteemplan

7 10.7 © 2002 by Prentice Hall 5. Managementstrategie: acquisitieplannen, mijlpalen en planning, organisatorische hergroepering, interne reorganisatie, managementcontrole, belangrijke trainingsinitiatieven, personeelsplan 6. Implementatieplan: voorziene problemen, rapportage over vooruitgang 7. Budgetvereisten: vereisten, mogelijke besparingen, financiering, acquisitie * Informatiesysteemplan

8 10.8 © 2002 by Prentice Hall Ondernemingsanalyse (planning van het bedrijfssysteem) (planning van het bedrijfssysteem) Informatiebehoeften binnen de organisatie als geheel: Organisatorische eenhedenOrganisatorische eenheden FunctiesFuncties ProcessenProcessen GegevenselementenGegevenselementen Helpt bij het identificeren van belangrijke entiteiten en attri- buten in de gegevens van de organisatie Helpt bij het identificeren van belangrijke entiteiten en attri- buten in de gegevens van de organisatie*

9 10.9 © 2002 by Prentice Hall Cruciale succesfactoren (CSF’s) Klein aantal eenvoudig te benoemen operationele doelstellingenKlein aantal eenvoudig te benoemen operationele doelstellingen Opgesteld door de industrie, de ondernemer en de omgevingOpgesteld door de industrie, de ondernemer en de omgeving Verzekert het succes van de ondernemingVerzekert het succes van de onderneming Worden gebruikt om de informatie-eisen van de organisatie te bepalenWorden gebruikt om de informatie-eisen van de organisatie te bepalen*

10 10.10 © 2002 by Prentice Hall Doelstellingen (automobielindustrie): Inkomsten per aandeel, rendement, marktaandeel, nieuw productDoelstellingen (automobielindustrie): Inkomsten per aandeel, rendement, marktaandeel, nieuw product CSF: model, kwaliteitssysteem dealers, kostenbeheersing, energiestandaardenCSF: model, kwaliteitssysteem dealers, kostenbeheersing, energiestandaarden* Cruciale succesfactoren Voorbeeld: Profit

11 10.11 © 2002 by Prentice Hall Doelstellingen (ziekenhuis): goede gezondheidszorg, voldoen aan overheidseisen, toekomstige gezondheidsbehoeftenDoelstellingen (ziekenhuis): goede gezondheidszorg, voldoen aan overheidseisen, toekomstige gezondheidsbehoeften CSF: regionale integratie met andere ziekenhuizen, efficiënt gebruik van bedrijfsmiddelen, verbeterde controle van regelsCSF: regionale integratie met andere ziekenhuizen, efficiënt gebruik van bedrijfsmiddelen, verbeterde controle van regels* Cruciale succesfactoren Voorbeeld: Non-profit

12 10.12 © 2002 by Prentice Hall CSF gebruiken bij het ontwikkelen van systemen CFS’s managers verzamelenCFS’s managers verzamelen Individuele CSF’s combineren en analyserenIndividuele CSF’s combineren en analyseren Consensus ontwikkelen over CFS’s ondernemingConsensus ontwikkelen over CFS’s onderneming CSF’s onderneming definiërenCSF’s onderneming definiëren CSF’s gebruiken om prioriteiten voor informatiesysteem te ontwikkelenCSF’s gebruiken om prioriteiten voor informatiesysteem te ontwikkelen DSS en databases definiërenDSS en databases definiëren*

13 10.13 © 2002 by Prentice Hall Spectrum van organisa- torische verandering Automatisering: technologie toepassen om taken efficiënt en effectief uit te voerenAutomatisering: technologie toepassen om taken efficiënt en effectief uit te voeren Rationalisering van procedures: SOP’s stroomlijnen, knelpunten opheffenRationalisering van procedures: SOP’s stroomlijnen, knelpunten opheffen Reconstructie: radicaal nieuw ontwerp van processen om kosten, kwaliteit en dienstverlening te verbeteren, technologie maximaal benuttenReconstructie: radicaal nieuw ontwerp van processen om kosten, kwaliteit en dienstverlening te verbeteren, technologie maximaal benutten ModelverschuivingModelverschuiving*

14 10.14 © 2002 by Prentice Hall Modelverschuiving Modelverschuiving Model: een compleet mentaal model van hoe een complex systeem werktModel: een compleet mentaal model van hoe een complex systeem werkt Modelverschuiving: omvat een nieuwe manier van denken over de aard van de onderneming en over hoe het systeem moet functionerenModelverschuiving: omvat een nieuwe manier van denken over de aard van de onderneming en over hoe het systeem moet functioneren*

15 10.15 © 2002 by Prentice Hall Business process reengineering (BPR) Reengineering: reconstructie van bedrijfsprocessen om kosten te verlagen en ontwikkeling te versnellenReengineering: reconstructie van bedrijfsprocessen om kosten te verlagen en ontwikkeling te versnellen Workflowmanagement: processen stroomlijnen om documenten makkelijker en efficiënter te verspreidenWorkflowmanagement: processen stroomlijnen om documenten makkelijker en efficiënter te verspreiden*

16 10.16 © 2002 by Prentice Hall 1. Bedrijfsvisie en procesdoelstellingen ontwikkelen 2. Te reconstrueren proces identificeren 3. Prestaties van bestaande processen achterhalen en meten 4. Mogelijkheden voor het toepassen van informatietechnologie 5. Prototype van het nieuwe proces bouwen * Effectieve BPR-stappen:

17 10.17 © 2002 by Prentice Hall Analyse van het probleem dat met een informatiesysteem moet worden opgelost Analyse van het probleem dat met een informatiesysteem moet worden opgelost Sensitiviteitsanalyse: kan het probleem binnen de beper- kingen worden opgelost? Sensitiviteitsanalyse: kan het probleem binnen de beper- kingen worden opgelost?* Systeemanalyse

18 10.18 © 2002 by Prentice Hall Sensitiviteit Technisch: hardware, software, technische bronnen analyserenTechnisch: hardware, software, technische bronnen analyseren Economisch: wegen de voordelen zwaarder dan de kosten?Economisch: wegen de voordelen zwaarder dan de kosten? Operationeel: is de oplossing wenselijk bij de bespaande condities?Operationeel: is de oplossing wenselijk bij de bespaande condities? Informatie-eisen: gedetailleerd verslag van de nieuwe systeemeisen *

19 10.19 © 2002 by Prentice Hall Systeemontwerp Details over hoe het systeem zal voldoen aan de eisen: Details over hoe het systeem zal voldoen aan de eisen: Logisch ontwerp: onderdelen, gegevens die nodig zijn voor de toepassingenLogisch ontwerp: onderdelen, gegevens die nodig zijn voor de toepassingen Fysiek ontwerp: fysieke locatie van de onderdelen en gegevensFysiek ontwerp: fysieke locatie van de onderdelen en gegevens*

20 10.20 © 2002 by Prentice HallOntwerpspecificaties Output: medium, inhoud, timingOutput: medium, inhoud, timing Input: bron, stroom, gegevensinputInput: bron, stroom, gegevensinput Gebruikersinterface: eenvoud, efficiëntie, logica, feedback, foutenGebruikersinterface: eenvoud, efficiëntie, logica, feedback, fouten Databaseontwerp: logische relatie van gegevens, vereisten voor hoeveelheid en snelheid, organisatie en ontwerp van bestanden, specificaties recordsDatabaseontwerp: logische relatie van gegevens, vereisten voor hoeveelheid en snelheid, organisatie en ontwerp van bestanden, specificaties records Verwerking: berekeningen, programma- modules, rapportage, timing van de outputVerwerking: berekeningen, programma- modules, rapportage, timing van de output Handmatige procedures: welke activiteiten, wie voert ze uit, wanneer, hoe, waarHandmatige procedures: welke activiteiten, wie voert ze uit, wanneer, hoe, waar*

21 10.21 © 2002 by Prentice Hall Controlemaatregelen: input, verwerking, output, procedureelControlemaatregelen: input, verwerking, output, procedureel Beveiliging: toegangscontrols, rampenplannen, accountantsonderzoekBeveiliging: toegangscontrols, rampenplannen, accountantsonderzoek Documentatie: taken, systemen, gebruikerDocumentatie: taken, systemen, gebruiker Conversie: bestandsoverdracht, nieuwe procedures opstellen, testmethoden selec- teren, overstap naar nieuw systeemConversie: bestandsoverdracht, nieuwe procedures opstellen, testmethoden selec- teren, overstap naar nieuw systeem Training: trainingstechnieken selecte- ren, trainingsmodules ontwikkelen, trainingsfaciliteiten identificerenTraining: trainingstechnieken selecte- ren, trainingsmodules ontwikkelen, trainingsfaciliteiten identificeren*Ontwerpspecificaties

22 10.22 © 2002 by Prentice Hall Organisatorische veranderingen: andere taken, nieuwe banen, nieuwe processen, nieuwe structuur kantoor en organisatie, rapportage relatiesOrganisatorische veranderingen: andere taken, nieuwe banen, nieuwe processen, nieuwe structuur kantoor en organisatie, rapportage relaties*Ontwerpspecificaties

23 10.23 © 2002 by Prentice Hall Rol van eindgebruikers Informatie-eisen gebruikers aan de basis van het nieuwe systeemInformatie-eisen gebruikers aan de basis van het nieuwe systeem Gebruikers moeten genoeg controle hebben om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de bedrijfsprio- riteiten en behoeftenGebruikers moeten genoeg controle hebben om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de bedrijfsprio- riteiten en behoeften Functionele eisen gebruikers aan de basis van het nieuwe systeemFunctionele eisen gebruikers aan de basis van het nieuwe systeem*

24 10.24 © 2002 by Prentice Hall Voltooiing van het systeemontwikkelingsproces Programmeren: behoeften vertalen in programmacodeProgrammeren: behoeften vertalen in programmacode Testen: produceert het systeem de gewenste resultaten?Testen: produceert het systeem de gewenste resultaten? Conversie: overstappen van oud naar nieuwConversie: overstappen van oud naar nieuw*

25 10.25 © 2002 by Prentice Hall Testen van eenheden: alle eenheden apart testenTesten van eenheden: alle eenheden apart testen Systeemtest: functioneren de modules naar wens?Systeemtest: functioneren de modules naar wens? Acceptatietest: eindgoedkeuring gebruikersAcceptatietest: eindgoedkeuring gebruikers Testplan: voorbereidingen voor de uit te voeren testen * Testen

26 10.26 © 2002 by Prentice Hall Conversie Parallel: oude en nieuwe systemen naast elkaar. Zelfde resultaten?Parallel: oude en nieuwe systemen naast elkaar. Zelfde resultaten? Directe overstap: riskante overstap naar het nieuwe systeemDirecte overstap: riskante overstap naar het nieuwe systeem Pilot study: introduceert nieuwe systeem in een deel van de organisatie. Als het werkt, wordt introductie uitgebreidPilot study: introduceert nieuwe systeem in een deel van de organisatie. Als het werkt, wordt introductie uitgebreid Gefaseerd: introductie in fasenGefaseerd: introductie in fasen Conversieplan: schema voor de conversieConversieplan: schema voor de conversie Documentatie: omschrijving van de werking van het systeemDocumentatie: omschrijving van de werking van het systeem*

27 10.27 © 2002 by Prentice Hall Productie en onderhoud Productie: gebruik en evaluatie door gebruikers en technisch specialisten. Voldoet het systeem aan de doelstellingen?Productie: gebruik en evaluatie door gebruikers en technisch specialisten. Voldoet het systeem aan de doelstellingen? Onderhoud: onderhoud, updates en correctiesOnderhoud: onderhoud, updates en correcties*

28 10.28 © 2002 by Prentice Hall Systeemontwikkeling KernactiviteitOmschrijving SysteemanalyseIdentificeert problemen Specificeert oplossingen Stelt informatie-eisen op SysteemontwerpCreëert specificaties voor logisch ontwerp Creëert specificaties voor fysiek ontwerp Beheert de technische uitvoering van systeem ProgrammerenVertaalt de ontwerpspecificaties naar programmacode

29 10.29 © 2002 by Prentice Hall Systeemontwikkeling KernactiviteitOmschrijving Testen Testen van eenheden Systeemtest Acceptatietest Conversie Conversie plannen Documentatie voorbereiden Gebruikers en technische medewerkers trainen Productie en Systeem gebruiken onderhoud Systeem evalueren Systeem aanpassen

30 10.30 © 2002 by Prentice Hall Levenscyclus van systemen Projectdefinitie: is er een probleem? Kan het worden opgelost met een project?Projectdefinitie: is er een probleem? Kan het worden opgelost met een project? Systeemonderzoek: analyse van de problemen in bestaande systemen, doelstellingen definiëren en alternatieven evaluerenSysteemonderzoek: analyse van de problemen in bestaande systemen, doelstellingen definiëren en alternatieven evalueren Ontwerp: logische en fysieke specificaties voor een systeemoplossingOntwerp: logische en fysieke specificaties voor een systeemoplossing Programmeren: softwarecode schrijvenProgrammeren: softwarecode schrijven*

31 10.31 © 2002 by Prentice Hall Levenscyclus van systemen Installatie: bouwen, testen, trainen en conversie naar nieuw systeemInstallatie: bouwen, testen, trainen en conversie naar nieuw systeem Postimplementatie: doorgaande evaluatie, aanpassingen en verbeteringen om aan nieuwe eisen te voldoenPostimplementatie: doorgaande evaluatie, aanpassingen en verbeteringen om aan nieuwe eisen te voldoen Noodzakelijk voor grote, complexe systemen en projecten Noodzakelijk voor grote, complexe systemen en projecten*

32 10.32 © 2002 by Prentice Hall Alternatieve benaderingen voor het bouwen van systemen PrototyperingPrototypering ApplicatiesoftwarepakkettenApplicatiesoftwarepakketten Ontwikkeling door de eindgebruikerOntwikkeling door de eindgebruiker OutsourcingOutsourcing*

33 10.33 © 2002 by Prentice Hall Prototypering Bouwen van een experimenteel systeem om een benadering te demonstreren en te evalueren, gebruikers verfijnen systeem om te voldoen aan behoeften Bouwen van een experimenteel systeem om een benadering te demonstreren en te evalueren, gebruikers verfijnen systeem om te voldoen aan behoeften Prototype: voorlopige werkende versie van het informatiesysteem, voor demonstratie- en evaluatiedoeleindenPrototype: voorlopige werkende versie van het informatiesysteem, voor demonstratie- en evaluatiedoeleinden Iteratief procesIteratief proces*

34 10.34 © 2002 by Prentice Hall Stappen bij prototypering 1. Gebruikerseisen identificeren 2. Prototype ontwikkelen 3. Prototype gebruiken 4. Prototype evalueren en verbeteren Beste benadering voor het ontwerpen van gebruikersinterface: hoe eindgebruiker met het systeem communiceert Beste benadering voor het ontwerpen van gebruikersinterface: hoe eindgebruiker met het systeem communiceert*

35 10.35 © 2002 by Prentice Hall Applicatiesoftwarepakketten Van tevoren geschreven en gecodeerde applicatiesoftware, commercieel te koop of te huur Van tevoren geschreven en gecodeerde applicatiesoftware, commercieel te koop of te huur Geschikt voor algemene taken en eisenGeschikt voor algemene taken en eisen Aanpassing: de software wordt aangepast aan de eisen van de organisatieAanpassing: de software wordt aangepast aan de eisen van de organisatie Afweging kosten/batenAfweging kosten/baten Request for proposal (RFP): gede- tailleerd verzoek dat naar leve- ranciers wordt gestuurdRequest for proposal (RFP): gede- tailleerd verzoek dat naar leve- ranciers wordt gestuurd*

36 10.36 © 2002 by Prentice Hall Aanpassing Softwarepakket aanpassen om te voldoen aan de unieke eisen van de organisatie, zonder de integriteit van het pakket te verstoren, hogere ontwikkelingskosten *

37 10.37 © 2002 by Prentice Hall Ontwikkeling door de eindgebruiker Eindgebruiker ontwikkelt een informatiesysteem met minimale hulp van technisch specialisten, met gebruik van vierdegeneratietools Eindgebruiker ontwikkelt een informatiesysteem met minimale hulp van technisch specialisten, met gebruik van vierdegeneratietools*

38 10.38 © 2002 by Prentice Hall Ontwikkeling door de eindgebruiker Voordelen: gebruiker kan eigen behoeften specificeren, is nauwer bij het proces betrokken, meer tevredenheid over systeem Nadelen: relatief inefficiënt, langzame transactieverwerking, kan duur zijn, grote bestanden kunnen de prestaties verslechteren, niet-procedurele aanpak kan de eisen voor logica en updates in de weg staan *

39 10.39 © 2002 by Prentice Hall Outsourcing Uitbesteden: Beheer van computercentraBeheer van computercentra TelecommunicatienetwerkenTelecommunicatienetwerken Ontwikkeling van applicatiesOntwikkeling van applicaties aan externe leveranciers aan externe leveranciers*

40 10.40 © 2002 by Prentice Hall Outsourcing Wanneer uitbesteden: Als bedrijf niet zelf een applicatie wil ontwikkelenAls bedrijf niet zelf een applicatie wil ontwikkelen Als de voorspelbaarheid van een ongestoorde dienstverlening niet belangrijk isAls de voorspelbaarheid van een ongestoorde dienstverlening niet belangrijk is Als het bestaande systeem beperkt, ineffectief en slecht isAls het bestaande systeem beperkt, ineffectief en slecht is*

41 10.41 © 2002 by Prentice Hall Levenscyclus van systemen Fasen: ProjectdefinitieProjectdefinitie SysteemonderzoekSysteemonderzoek OntwerpOntwerp ProgrammerenProgrammeren InstallatieInstallatie PostimplementatiePostimplementatie*

42 10.42 © 2002 by Prentice Hall Objectgeoriënteerde softwareontwikkeling Minder nadruk op proceduresMinder nadruk op procedures Focus van modellen en gegevens verschoven naar objecten, die gegevens en procedures combinerenFocus van modellen en gegevens verschoven naar objecten, die gegevens en procedures combineren Herbruikbare objectenHerbruikbare objecten Systeem: klassen, objecten, relatiesSysteem: klassen, objecten, relaties Kortere ontwikklingstijd en lagere kosten *

43 10.43 © 2002 by Prentice Hall Rapid application development (RAD) Snel een systeem ontwikkelen: PrototyperingPrototypering VierdegeneratietoolsVierdegeneratietools Nauwe samenwerking tussen gebruikers en specialistenNauwe samenwerking tussen gebruikers en specialisten*

44 10.44 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 10 De organisatie opnieuw ontwerpen met informatie- systemen


Download ppt "10.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 10 De organisatie opnieuw ontwerpen met informatie- systemen."

Verwante presentaties


Ads door Google