De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oog in oog, hand in hand ….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oog in oog, hand in hand …."— Transcript van de presentatie:

1 Oog in oog, hand in hand …

2 Intimiteit Synoniemen: Innigheid, vertrouwelijkheid, huiselijkheid
Wat is het: Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meer personen.  Voorwaarden: veiligheid, vertrouwen, verbondenheid … Verbondenheid? Wat is het: aan elkaar vast zitten door een afspraak Voorwaarde: trouw

3 Judas Iskariot Behoorde tot de 12 intimi van Jezus … Joh.13:26-29 Jezus dan antwoordde: Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop en wie Ik het geef. Hij doopte dan [het] stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. En na dit stuk brood, toen voer de satan in hem. Jezus dan zei tot hem: Wat gij doen wilt, doe het met spoed. Maar niemand van de aanliggenden begreep, waartoe Hij hem dit zei; want sommigen meenden, dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven.

4

5 De kus van Judas Lucas 22:47-48 Terwijl Hij nog sprak, zie, daar kwam een schare en hij, die Judas genoemd werd, één van de twaalven, liep voor hen uit en hij naderde Jezus om Hem te kussen. En Jezus zei tot hem: Judas, verraadt jij de Zoon des mensen met een kus? Intimiteit zonder verbond = verraad!

6 Wat is een verbond? Wat is verbond:
1 Sam.18:1-3 Terstond … werd de ziel van Jonatan verknocht aan die van David; en Jonatan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem die dag met zich mee en stond hem niet toe naar zijns vaders huis terug te keren. Jonatan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Wat is verbond: Een afspraak Jouw zaak is mijn zaak Ik zorg voor jou en de jouwen (Mefiboseth) Een belofte van trouw aan de afspraak Daden die daarbij passen

7

8 De fout van Judas Joh.12:4-8 Maar Judas Iskariot … zei: Waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zei: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis; want de armen hebt gij altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. Waar gaat het mis? Jouw zaak is niet meer mijn zaak Beoordelen in plaats van bevragen De zaak boven de persoon plaatsen

9 Oog in oog met God Verbondenheid gaat aan intimiteit vooraf
Van Gods kant: Jezus gaf zijn leven al dat schept de veiligheid Van jouw en mijn kant: doop Ik doe eerst een belofte (bekering en overgave) Daarbij ook een daad (doop) Zie huwelijk …

10


Download ppt "Oog in oog, hand in hand …."

Verwante presentaties


Ads door Google