De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raven en een weduwe Van boven bekeken – 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raven en een weduwe Van boven bekeken – 7."— Transcript van de presentatie:

1 Raven en een weduwe Van boven bekeken – 7

2 1 Kon. 17:1-6 Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.

3

4

5 1 Kon. 17:7-8 Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des HEREN tot hem …

6 1 Kon. 17:9-11 Maak u gereed, ga naar Sarefat, … Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei: Haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinke. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei: Breng mij ook een bete broods mee …

7 1 Kon. 17:12 Daarop zei zij: Zo waar de HERE, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven …

8 1 Kon. 17:14 … zo zegt de HERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal!

9

10 Jacobus 5:16b-18 Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten …

11 Conclusie Op de plaats waar de Heer je roept is ook Zijn voorziening voor je! Er is zoiets als een tijdgebonden roeping Blijven hangen als het seizoen voorbij is betekent soms honger lijden Verantwoordelijkheid om ‘in season’ te zijn Vragen (denk aan de woorden van Jacobus)!


Download ppt "Raven en een weduwe Van boven bekeken – 7."

Verwante presentaties


Ads door Google