De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eer hebben... als lijdend voorwerp en als onderwerp!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eer hebben... als lijdend voorwerp en als onderwerp!"— Transcript van de presentatie:

1 Eer hebben... als lijdend voorwerp en als onderwerp!

2 Recapituleren: Commissie - Wadisdaookalweer? een groep mensen binnen een grotere organisatie en door die organisatie ingesteld om een bepaalde taak te verrichten ten behoeve van die organisatie. (De Centurion)... U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft... (Mat. 8:5ev) Het is niet het postuur of de macht van de Centurion Heel Rome staat achter de Centurion... Heel de Hemel staat achter Jezus...

3 Commissioner van Vliet

4

5 Het koninkrijk brengen!

6

7

8 De mantel (metron) De mantel als teken van de opdracht (autoriteit) Bij de bediening hoort voorziening (middelen) Metron = door God gegeven ruimte Identiteit = keuze om daar in te gaan staan De verloren zoon schoenen = vrijheid (vrijwillig doen) ring = voorziening (de middelen om te doen) mantel = opdracht (onder autoriteit staan)

9 Elia - Elisa (2 Koningen 2) De commissie = opdracht = de mantel De voorziening = dubbel deel van uw Geest Voorwaarden De mantel ontvangen Opdracht / roeping (1 Kon 19:19) Keuze & afscheid van zelf-voorziening (1 Kon19:21)

10 Eren = verwachting De Centurion = bij U is autoriteit om te genezen De bloedvloeiende vrouw (Marcus 5:28) als ik alleen maar zijn jas aanraak dan... Hij heeft macht om te genezen De vader van de maanzieke jongen (Marcus 9:17-27) als zijn discipelen voor mijn zoon bidden zij hebben vast macht om te genezen ‘... kom mijn ongeloof te hulp’

11 Geloof - autoriteit - mantel Geloof dat de ander wat te bieden heeft... Bepalend voor of ik iets van de ander verwacht Meestal bepaald door hoe begaafd die ander is Beter bepaald door autoriteit van die ander Mate van autoriteit bepaald door: 1. Commissie - wie is de zender (kijk naar mantel) 2. Betrouwbaarheid - loyaal aan de zender 3. Beproefdheid - is autoriteit bevestigd in praktijk?

12 Vader van de zoon... Jezus vraagt naar EER ‘Als gij kunt? Neen, als jij gelooft...’ Wat moest hij dan geloven? Dat Jezus de Zoon van God is! M.a.w. de commissie (de autoriteit) heeft Wat verwacht ik van jou Heeft te maken met mijn eerbied voor jou Heeft te maken met jouw autoriteit Heeft te maken met wie jou gestuurd heeft

13 De strijd van het geloof... Optie 1: Terug naar Nazareth ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen’ (Joh.1:47) Hollandse nuchterheid en poldermodel ‘Hij deed daar niet vele krachten om hun ongeloof’ (Mat. 13:58) Optie 2: Terug naar God ‘Niemand kan die tekenen doen, tenzij...’ (Joh.3:2) ‘Wij hebben Hem gevonden...’ (Joh.1:46) ‘Zoon van David, heb medelijden...’ (Marc. 10:47-52)

14 Fundament van het geloof... Eerbied voor God Eerbied voor Zijn Gezalfde Bij mensen: vragen naar de commissie Van daaruit: Eerbied voor de commissioner Verwachting van de manteldrager (om de mantel) Vragen en verlangen naar zegen (wat wil je?) Hoe kijk jij naar God... Wat bepaald je verwachting?

15 Wat je mag oogsten... Oogsten wat jij zaait... Of, genieten van de erfenis?

16

17


Download ppt "Eer hebben... als lijdend voorwerp en als onderwerp!"

Verwante presentaties


Ads door Google