De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

USG Innotiv whatever works for you.

Verwante presentaties


Presentatie over: "USG Innotiv whatever works for you."— Transcript van de presentatie:

1 USG Innotiv whatever works for you

2 HR-inzichten en handvaten als context voor kennisdeling.
Een innovatieve arbeidsorganisatie als hefboom voor een betere (team)werking. HR-inzichten en handvaten als context voor kennisdeling. V-Ict-Or 14/06/2012

3 …even voorstellen USG Innotiv: specialisten in ICT, engineering & science USG HR Forces: consultancy in HR

4 …even voorstellen HR – behoefte Overheid 4

5 Visie (Groep) USG People wil voor de eigen medewerkers en kandidaten een attractieve werkgever zijn: toegankelijk, betrokken en met de mens als middelpunt. Wij streven er naar het beste in hen naar boven te halen. Elke dag opnieuw, gedurende hun hele loopbaan. Tegelijkertijd vertrouwen onze opdrachtgevers erop dat wij in onze dienstverlening altijd een stap extra doen en dat zij kunnen rekenen op onze blijvende betrokkenheid. Het resultaat van onze inspanningen is een optimale balans tussen de organisatiedoelen van opdrachtgevers en de individuele ambities van onze medewerkers en de kandidaten. Zo geven wij invulling aan onze zakelijke en maatschappelijke voorbeeldrol. Onze kernwaarden en –normen zijn respect, ontwikkeling, gedrevenheid, verbondenheid en resultaatgerichtheid.

6 Onze landen Dagelijks helpen we mensen aan het werk dankzij ons netwerk van medewerkers in kantoren in 10 landen. Hiermee zijn we de 4e speler op de Europese markt. Daarnaast hebben we partners in 7 landen; Jark Recruitment (Groot-Brittanië), Proffice (Scandinavië) en Start People (Tsjechië en Slowakije). Member of USG People Partner of USG People

7 USG People in België In België hebben de 10 commerciële bedrijven van USG People een omzet gerealiseerd van 655 miljoen euro (2009). Dagelijks helpen 990 medewerkers mensen aan het werk via onze 190 kantoren. Hiermee zijn we de 2e speler op de Belgische markt.

8 Some important clients

9 agenda Tendensen Context van organisaties Recente HR inzichten Tools

10 Tendensen Context van organisaties Recente HR inzichten Tools

11

12

13 …vergrijzing Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Bevolkingsstatistieken (voorheen: N.I.S.)

14

15 Generaties op uw werkvloer
De Protestgeneratie, bestaande uit de geboortecohorten De belangrijkste kenmerken: idealistisch en gedreven, zoeken draagvlak voor ‘het’ idee, voorkeur voor (her)structureren De Generatie X, de geboortecohorten De belangrijkste kenmerken: bescheiden en nuchter, willen verschillen constructief verbinden, procesgeoriënteerde professionals. De Pragmatische Generatie, de geboortecohorten Gedreven netwerkers die snel concrete resultaten willen, zijn gericht op kennis benutten en toepassen en vlot leren in het werk. De Screenagers, de geboortecohorten Ook Internetgeneratie (Van Steensel, 2000) of generatie Einstein (Boschma en Groen, 2006) genoemd. Belangrijkste kenmerken: slim en grenzeloos actief, authentieke multi-taskers, willen zich overal snel thuis voelen.

16

17 Perceptions of Positive Workforce Characteristics by Career Stages
% respondent organizations stating “very true” Early- Mid- Late Career Career Career Our employees are loyal to the company % 37.7% 53.8% Our employees have a strong work ethic % 39.4% 51.9% Our employees are reliable % 46.1% 51.3% Our employees have low turnover rates % 33.6% 50.3% Our employees have high levels of skills relative to what is needed for their jobs % 38.4% 46.7% Our employees have established networks of professional colleagues % 29.4% 46.3% Our employees have established networks of clients. 15.8% 29.6% 44.4% Our employees are productive % 42.1% 38.5% Our employees want to lead and supervise others. 20.4% 33.2% 36.0% Our employees take initiative % 34.5% 32.1% Our employees are creative % 34.0% 29.1% Bron:

18 Core issue is at the interface
between older workers and younger supervisors Participative leadership structure Relationship building Authority Empowerment experience Coaching

19

20 ‘het nieuwe werken’ Globalisatie Maatschappelijk Demografie Technology
Energie

21 Waarden rond werk en organisatie
Vroeger Status Langdurige carrière Onderdeel groot geheel (positie in groot geheel) Werkinhoud Vaste job Imago werkgever > 40u = betrokken Nu ‘lifestyle werk’ Projecten Herkenbare bijdrage (positie in netwerk) Werkinhoud + sociale contacten afwisseling Imago werkgever + regelcapaciteit > 40u = niet slim Bron: van Steensel, 2007

22 kenmerken van ‘het nieuwe werken’
Plaats en tijd onafhankelijk werken Management stuurt medewerkers op output (resultaat) Flexibele en tailormade arbeidscontracten De organisatie geeft medewerkers vrij toegang tot (en gebruik van) kennis binnen en buiten de organisatie. Groot integratief vermogen van de organisatie (‘aguility’) Bron: Baane, 2010

23 Context van organisaties
Tendensen Context van organisaties Recente HR inzichten Tools

24 Kenmerken van klassieke organisaties

25 Visie op organiseren 1900 Frederick Taylor Kritiek - massaproductie
- standaardisatie - efficiëntie - controle - geen inspraak Kritiek - gebrek aan waardering - sociaal component - vervreemding - ontstaan vakbonden 1900 25

26 Visie op organiseren 26

27 Visie op organiseren 1930 1960 Mayo, Maslow, McGregor
- balans tss doel organisatie en de doelen van de individuen - belang van de informele organisatiestructuur en groepsvorming - belang van motivatie en werkomgeving 27

28 Organisatie en haar activiteiten
Organiseren Voorbereiden Uitvoering Output Ondersteunen

29 Organisatie en haar activiteiten
regelen uitvoeren ondersteunen voorbereiden

30 Organisatie en haar activiteiten

31 Organisatie en haar activiteiten

32 symptomen Wachttijden in ziekenhuizen Aankoop procedure SAP
Afhandeling verzekeringsdossier Helpdesk Hulpeloze en onzelfstandige medewerkers

33 Organisatie componenten
arbeid cultuur arbeidskwaliteit arbeidsorganisatie structuur systemen Proces Strategie

34 Clash van tendenzen en organisatie

35 Tendensen Context van organisaties Recente HR inzichten Tools

36 Diagnose van arbeidskwaliteit
Model van Karasek

37 Case study Low strain jobs Active jobs Regel-mogelijkheden
Passive jobs High strain jobs Quick scan Quick scan Taakeisen

38 De arbeidsmarkt spant zich ( 2005 – 2010)
Low strain jobs Active jobs Passive jobs High strain jobs REGELMOGELIJKHEDEN TAAKEISEN

39

40 Diagnose van arbeidsmotivatie

41 Betekenis voor arbeidsorganisatie
Aanleiding: zie maatschappelijke tendensen op arbeids- en afzetmarkt – grote uitdaging voor organisaties Van bureaucratische naar innovatieve arbeidsorganisatie: flexibele organisatie (5 principes ) actieve jobs (7 kenmerken v.e. functie) teams 41

42 5 principes reduceren van complexiteit - > procesgericht organiseren opvoeren van interne regelmogelijkheden -> lokale regelmogelijkheden verhogen opvoeren van externe regelmogelijkheden borgen van lokale en horizontale regelmogelijkheden leermogelijkheden maximaliseren

43 5 kenmerken van functies
volledigheid – een functie beslaat een volwaardig takenpakket autonomie – zelf de methode, de volgorde en het werktempo kunnen bepalen de functie bevat voldoende mogelijkheden voor contact en samenwerking de functie bevat voldoende organiserende taken de functie combineert moeilijke met makkelijke taken er wordt voldoende informatie verstrekt de functie bevat voldoende niet kort-cyclische taken 43

44

45 Tendensen Context van organisaties Recente HR inzichten Tools

46 Autonomie ABC van motiveren Autonomie
Behoren tot iets: betrokkenheid (doel van team) Competentiegroei: what’s in it for M.E.

47 Autonomie DO’s Be chrystal clear about non-negotiables and the reasons behind them e.g. objectives, controls, work instructions Invite to make choices within the given frame (Zuckerman et.al.) Acknowledge people’s feelings when assigning them a task (Koestner et.al.) Give reasons for requests (Deci et.al.) Invite proposals for enhancing team performance (Deci et.al.) Explore differences of opinion (Markland et.al.) Install feedback loops, give timely descriptive feedback and invite people to come up with suggestions 47

48 Autonomie Problem Goal Criteria Strategic Tactical Operational
Solutions Operational 48

49 Kennisdeling Checklist kennisdeling per medewerker

50 Virtual teams Bron: The Institute for Innovation & Information Productivity

51 Team matrix Flexi-matrix
-> aanbod -> innovatieve arbeidsorganisatie

52 You have reached the end of this presentation
Congratulations You have reached the end of this presentation


Download ppt "USG Innotiv whatever works for you."

Verwante presentaties


Ads door Google