De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vasteactivaboekhouding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vasteactivaboekhouding"— Transcript van de presentatie:

1 Vasteactivaboekhouding
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
De component Vasteactivaboekhouding (FI-AA) wordt gebruikt voor het beheer en de controle van vaste activa met het SAP-systeem. In de financiële boekhouding dient zij als een subadministratie voor het grootboek en biedt detailinformatie over transacties met vaste activa. Voordelen Hele levensduur van activa van bestelling tot eerste verwerving (mogelijk beheerd als activa in aanbouw) tot de afboeking Waarden voor afschrijving en rente berekenen Afschrijvingsprognose Belangrijke Processtappen Aanschaf via inkoop bij leverancier Bijboeking met automatische tegenboeking Afboeking met opbrengst Verkoop van vaste activa zonder klant Na-activering Bijschrijvingen Vaste activa in aanbouw Afschrijvingsboekingsrun Afschrijvingssimulatie/planning van primaire kosten

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Asset Accountant Medewerker crediteurenadministratie Grootboekaccountant

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Aanschaf via inkoop bij leverancier Een externe bijboeking van een vermogensbestanddeel is een zakelijke transactie die voortvloeit uit de verwerving van een vermogensbestanddeel van een zakenpartner. De bijboeking kan worden geboekt geïntegreerd met of zonder crediteurenadministratie. Bijboeking met automatische tegenboeking De vaste activa kunnen automatisch worden geboekt tegen de verrekeningsrekening bijboeking vaste activa. Afboeking met opbrengst Een vermogensbestanddeel wordt verkocht met opbrengst. De verkoop wordt geboekt tegen een debiteur. Een vermogensbestanddeel wordt verkocht met opbrengst. De verkoop wordt geboekt tegen een verrekeningsrekening. Een vermogensbestanddeel wordt vernietigd, er is geen opbrengst. Verkoop van vaste activa zonder klant De verkoop van activa met gedeeltelijke afboeking zonder klant

5 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Na-activering Met na-activering worden latere correcties aan de aanschaf- en productiekosten (APK) van vaste activa bedoeld. Bijschrijvingen Een bijschrijving is meestal een latere correctie van de waardering van een vermogensbestanddeel. Vaste activa in aanbouw Vaste activa in aanbouw (AIA) zijn een speciale soort vaste activa. Het AIA-proces bevat een vooruitbetaling, een eindfactuur en de eindafrekening.

6 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Afschrijvingsboekingsrun De afschrijvingsboeking moet periodiek worden gestart omdat de afschrijvingsrekeningen niet onmiddellijk worden bijgewerkt. Het systeem creëert boekingsdocumenten voor elk waarderingsgebied en elke rekeninggroep in overeenstemming met het in Customizing gedefinieerde boekingsritme. Afschrijvingssimulatie/planning van primaire kosten U kunt de geplande afschrijving ook boeken als geplande kosten op de kostenplaatsen of interne orders waaraan de afzonderlijke vaste activa zijn toegewezen.

7 Vasteactivaboekhouding - Overzicht
Procesflowdiagram Vasteactivaboekhouding - Overzicht Gebeur-tenis Stamgegevens vaste activa moeten worden gecreëerd Asset Accountant Activaverwervingen Afboekingen Overboekingen tussen maatschappijen Asset Explorer Na-activering Periodieke verwerking Bijschrijvingen Ongeplande afschrijving Vaste activa in aanbouw Informatiesysteem

8 Vasteactivaboekhouding – vasteactivabijboeking
Procesflowdiagram Vasteactivaboekhouding – vasteactivabijboeking Gebeur-tenis Verworven activa 162 Overzicht Asset Accountant Bijboeking met crediteuren-administratie Bijboeking met automatische tegenboeking Nee Ja Bijboeking geïntegreerd met crediteurenadministratie

9 Vasteactivaboekhouding – afboekingen
Procesflowdiagram Vasteactivaboekhouding – afboekingen Gebeur-tenis Af te boeken actief 162 Overzicht Asset Accountant Afboeking met verwachte opbrengst Afboeking na vernietiging Nee Ja Afboeking met debiteur Afboeking met opbrengst zonder debiteur Nee Ja Afboeking met opbrengst en debiteur

10 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

11


Download ppt "Vasteactivaboekhouding"

Verwante presentaties


Ads door Google