De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roncalli: meer dan een diploma! 18-09-2012. Vakleerkracht Mentor –Uitschrijven van nieuwe kaarten (maximaal 2 in handen) –Tempografieken (Roncalliplanner)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roncalli: meer dan een diploma! 18-09-2012. Vakleerkracht Mentor –Uitschrijven van nieuwe kaarten (maximaal 2 in handen) –Tempografieken (Roncalliplanner)"— Transcript van de presentatie:

1 Roncalli: meer dan een diploma! 18-09-2012

2 Vakleerkracht Mentor –Uitschrijven van nieuwe kaarten (maximaal 2 in handen) –Tempografieken (Roncalliplanner) –Algemeen: ondersteunt het plannen, bemiddelt bij moeilijkheden met de studie of bij problemen met medeleerlingen of docenten Begeleiding

3 Toezicht op absenties* (samen met onderwijsassistent) Witte en groene briefjes –Verkrijgbaar bij receptie en via website –Groene briefjes met handtekening van coördinator Wijzigingen in sector en pakket (decaan,ouders,docent,mentor,coördinator of conrector) Coördinator P. Wils

4 De school heeft regels bij te-laat-komen en afwezigheid Verlof voor -minder dan een dag vooraf aanvragen bij coördinator -één dag eveneens aanvragen bij coördinator (min. 1 maand voorafgaand aan verlof) -langer dan één dag schriftelijk aanvragen bij conrector van de afdeling ( min. 8 weken voorafgaand aan verlof) Absentie achteraf altijd binnen twee schooldagen verklaren met een wit briefje, indien niet, contact met thuis en melding bij LPA via verzuimloket Absentie e.d.

5 –Verantwoordelijk voor de afdeling –Voorzitter van groepsvergaderingen; officiële brieven Conrector L. Goossens

6 Kaart (laten aftekenen, niet meer dan 2 in bezit; mentor, coördinator) Peildata (inleveren; administratie, coördinator, mentor) Tempografieken (Roncalliplanner) Begeleiding

7 Recht op begeleiding Examenjaar is kort Meer dan een kaart in een periode! SE-cijfers vormen een onderdeel van het examen SE-cijfers spelen een rol bij aanmelding vervolgonderwijs

8 VTL VTL EN DAARNA ???

9 jezelf kennen beroepen en opleidingen vergelijken en besluiten = KIEZEN Kiezen

10 Kiezen blijkt, uit recent onderzoek, vooral een emotionele beslissing Ouders hebben een hele grote invloed (meer dan vrienden, werkgelegenheid & school) Literatuur over keuzes: o“De rest van je leven” Carine Vos o“Wie is er bang om een beroep te kiezen?” Wim Daniels SECTOR KEUZE 3VTL hoe wat wanneer Kiezen

11  STUDEREN o MBO BOL (voltijd) o HAVO  WERKEN EN STUDEREN (BBL) NA VTL Mogelijkheden

12 VTL IS GEEN EINDONDERWIJS (kwalificatieplicht) NA VTL Werken

13 ARBEIDSMARKT VTL 3 BRUGPERIODE BASISSCHOOL ATH 6 HAVO 5ATH 5 ATH 4HAVO 4 VBP UNIV. P VTL 4 P MBO HBO

14  BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (BOL=voltijd)  BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL=deeltijd) NA VTL Studeren in het MBO

15 niveau 1: assistent (geen startkwalificatie) niveau 2: medewerker niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO) Niveaus

16  Stapelen niv. (2->) 3 -> 4  Direct starten niv. 4 NA VTL Niveaus

17  AGRARISCH (WI en NA of BI)  TECHNIEK (WI en NA)  ZORG EN WELZIJN (BI en AK of GS of WI)  ECONOMIE (EC en DU of FA of WI) NA VTL MBO-sectoren

18  DOOR DE LEERLING EN OUDERS  VOOR 1 MAART, OOK VOOR AUG.- KANDIDATEN!  Doorstroomformulier samen met mentor invullen  DUBBELE AANMELDING VERSTANDIG BIJ HAVO EN BIJ ENKELE MBO-RICHTINGEN (intake)  Na aanmelding volgen intake gesprekken/procedures NA VTL AANMELDING MBO

19  Profiel laten aansluiten bij vakken 4VTL  7 GEMIDDELD VOOR SCHOOLEXAMENS  BIJ HAVO ELDERS SOMS ANDERE AANVULLENDE EISEN NA VTL Havo

20 GEEN VAKKENPAKKETTEN MAAR PROFIELEN:  cultuur & maatschappij  economie & maatschappij  natuur & gezondheid  natuur & techniek GEEN LESUREN MAAR STUDIELAST  1600 uur per jaar NA VTL Tweede Fase

21 INDELING VAKKEN: GEMEENSCHAPPELIJK  voor iedereen verplicht PROFIELVAKKEN  afhankelijk van profiel VRIJE RUIMTE  beperkt vrije keuze NA VTL Tweede Fase

22 NA VTL PROFIELDEEL VTL-diploma met C&M:FA of DU, (GS), AK of WI E&M:WI, (GS), (EC) N&G:WI, SK,BI, NA of AK N&T:WI, NA, SK Doorstroming havo

23 Via decaan info over: Uitdraai profileer (bij decaan) Inschrijfformulier (bij administratie) Motivatiebrief (schrijft leerling) Alles voor 8 februari 2013 inleveren bij administratie Havo aanmelding

24 Toelatingscommissie besluit: –Leerling aannemen mits geslaagd –Leerling aannemen mits geslaagd en wijziging profiel/vakken –Leerling aanhouden t/m SE definitief –Leerling aanhouden tot na afronding CE –Afwijzen leerling i.v.m. cijfers of aansluiting vakken – profiel -houding Havo aanmelding

25 Vak op elke kaart: Oriëntatie op Leren en Werken Elke kaart een opdracht Wordt door decaan of mentor afgetekend Alles via de portal www.roncallivmbo.dedecaan.net Ouders kunnen leerling volgen OLW

26 W19: plan komend schooljaar W20: bezoek MBO avond W21: bezoek Open dag(en) W22: Opdracht ‘stufi’ W23: definitieve aanmelding + handtekening ouders Jan/feb: aanmelding Havo Roncalli OLW

27  UIT HET VORIGE JAAR  Keuzeweb  MBO-AVOND  OPEN DAGEN  Portal Roncallivmbo.dedecaan.net NA VTL INFOBRONNEN

28  15 NOVEMBER 2012 MBO- AVOND OP ‘T RIJKS  OPEN DAGEN TIJDENS DIT SCHOOLJAAR VOORAL IN JANUARI NA VTL INFOBRONNEN

29 In de zomervakantie Aansluiting vervolgonderwijs? Hoeft geen probleem te zijn! Wel voor 1 maart aanmelden!! AUGUSTUSEXAMEN

30  DEELT INFO UIT IN KLASSEN  SPREEKUUR VOOR IND. BEGELEIDING  VRAAGBAAK MBO  GEEFT VOORLICHTING OVER DOORSTROMING NAAR HAVO NA VTL DE DECAAN

31  ORGANISEERT SAMEN MET ANDERE DECANEN DE MBO- AVOND  OLW BIJ ELKE KAART NA VTL DE DECAAN

32 INFORMATIE: Folders (lokaal 007) Roncalli portal INTERNET: Oa. www.duo.nl NA VTL

33 aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei jun juli aug 4e klas VMBO-TL aanmelding CECE CECE diplomadiploma Open dagen MBO-avond 15 -11 SCHEMATISCH

34 Beperkt aantal uren in 4 VTL Verdere info bij de stand in de kantine Maatschappelijke stage

35 HET EXAMEN  CENTRAAL EXAMEN  SCHOOLEXAMEN

36 Schoolexamen  Opgesteld door eigen docent  Beoordeeld door eigen docent  Volgens normen eigen docent  Voldoet aan landelijk programma

37 Centraal examen  Landelijke opgaven  Beoordeeld door eigen docent (alleen in mei)  Volgens landelijke norm  Tweede corrector

38 Het schoolexamen in 3 VTL Gemiddelde W16 t/m W18 + GPO niet-examenvakken: eindcijfer examenvakken: eerste SE-cijfer

39 eindcijfer 3e klas tweede SE-cijfer derde SE-cijfer vierde SE-cijfer Gemiddeld SE-cijfer Het Schoolexamen in 4 VTL eerste SE-cijfer

40 Het schoolexamen in 4 vtl Toetsen – schriftelijk – mondeling – praktisch Grote Praktische Opdracht Handelingsdeel (LO, OLW) Sectorwerkstuk

41 Toetsen SE & praktische opdrachten Niet eerder dan W20 Per vak niet meer dan 4

42 Handelingsdeel OLW LO Leesdossier Kunstvakken

43 Grote Praktische Opdracht vakgebonden ca. 10 uur werken in duo’s vaardigheden proces wordt beoordeeld telt mee bij één vak als extra SE

44 Sectorwerkstuk Thema dat past bij de sector 20 uur werken in duo’s MOET VOLDOENDE ZIJN

45 SE-cijfers

46 PTA = Programma van toetsing en afsluiting Per vak een tabel met  verdeling toetsen over kaarten  inhoud toetsen  soort toets of praktische opdracht  weging  voorwaarden deelname

47 PTA

48 SE-cijfers in te zien via Magister Digitaal PTA

49 Herkansing Schoolexamen Eén herkansing per vak Herkansing telt Twee herkansingsperiodes: –april –juni

50 Huidige situatie mei examen (1e tijdvak) herexamen juni (2e tijdvak) 1 vak herkansen 1 of 2 vakken inhalen augustus examen (3e tijdvak) volledig examen augustuskandidaten herkansen & inhalen 2e tijdvak 4e tijdvak ….

51 Twee gelijkwaardige examenperiodes:  Mei  Augustus

52 Herkansing CE  Gezakte kandidaten: om alsnog te slagen voor een extra certificaat Elke kandidaat mag één vak herkansen  Geslaagde kandidaten: alsnog het extra vak halen een cijfer verbeteren

53 Aanmelding mei-examen: uiterlijk 1 oktober augustus-examen: uiterlijk 1 december

54 Aanmelding Aanmeldingsformulier inleveren Voorexamenjaar moet afgerond zijn. (W18 vol en voldoende)

55 Deadlines Mei examen Augustus examen W18 vol 1 oktober 1 december W20 vol 11januari 15 maart Geen streefdata!!!

56 Eindcijfer Bij de meeste vakken: Eindcijfer = SE + CE 2 Geen CE bij maatschappijleer & lich. opvoeding

57 Wanneer geslaagd? Alles 6 of hoger Eén keer 4 of twee keer 5 met één 7 Eén keer 5; de rest hoger LO & sectorwerkstuk voldoende.

58 66445776644577 6 76388797638879 5 66467666646766 4 66556666655666 3 66567556656755 2 66566666656666 1 Voorbeelden

59 Extra vak Extra vak is nooit extra risico Wel extra werk Laten vallen kan altijd nog, zelfs na de uitslag!

60 Examenreglement  Voor 1 oktober (website, evt. receptie)  Algemene regels: uitslagbepaling herkansing CE  Roncalli regels herkansing SE

61 Onregelmatigheden Cijfer 1 voor de toets SE & NIET HERKANSEN

62 Inleveren werkstukken en verslagen  steeds vóór 12.10 uur  niet op tijd > cijfer 1  alsnog inleveren = herkansing

63 Inleveren boekenlijst Boekenlijst niet op tijd ingeleverd: afspraak mondeling vervalt nieuwe afspraak telt als herkansing

64 Ziekte bij schoolexamens TIJDIG AFMELDEN, d.w.z. ‘s morgens (laten) bellen en vermelden  dat er een SE is  voor welk vak en/of docent Niet van te voren afmelden: cijfer 1

65 Bijzondere faciliteiten vóór herfstvakantieaanvraag binnen DYSLEXIE: Extra tijd bij SE & CE Reeds langer bekend Rapport aanwezig Remedial teaching Korter dan 6 jaar in Nederland & andere moedertaal: Extra tijd Woordenboek

66 Examenvrees- training Oud-docent de heerJan Homs Samenwerking met Mojogie Nieuwe groep opstarten Leerlingen moeten zelf aangeven dat ze belangstelling hebben Eigen bijdrage

67 Tenslotte Extra reservedag planning vakanties & bereikbaarheid Diploma uitreiking


Download ppt "Roncalli: meer dan een diploma! 18-09-2012. Vakleerkracht Mentor –Uitschrijven van nieuwe kaarten (maximaal 2 in handen) –Tempografieken (Roncalliplanner)"

Verwante presentaties


Ads door Google