De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roncalli: meer dan een diploma!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roncalli: meer dan een diploma!"— Transcript van de presentatie:

1 Roncalli: meer dan een diploma!

2 Begeleiding Vakleerkracht Mentor Uitschrijven van nieuwe kaarten
(maximaal 2 in handen) Tempografieken (Roncalliplanner) Algemeen: ondersteunt het plannen, bemiddelt bij moeilijkheden met de studie of bij problemen met medeleerlingen of docenten

3 Coördinator P. Wils Toezicht op absenties* (samen met onderwijsassistent) Witte en groene briefjes Verkrijgbaar bij receptie en via website Groene briefjes met handtekening van coördinator Wijzigingen in sector en pakket (decaan,ouders,docent,mentor,coördinator of conrector)

4 Absentie e.d. De school heeft regels bij te-laat-komen en afwezigheid
Verlof voor - minder dan een dag vooraf aanvragen bij coördinator - één dag eveneens aanvragen bij coördinator (min. 1 maand voorafgaand aan verlof) - langer dan één dag schriftelijk aanvragen bij conrector van de afdeling ( min. 8 weken voorafgaand aan verlof) Absentie achteraf altijd binnen twee schooldagen verklaren met een wit briefje, indien niet, contact met thuis en melding bij LPA via verzuimloket

5 Conrector L. Goossens Verantwoordelijk voor de afdeling
Voorzitter van groepsvergaderingen; officiële brieven

6 Begeleiding Kaart (laten aftekenen, niet meer dan 2 in bezit; mentor, coördinator) Peildata (inleveren; administratie, coördinator, mentor) Tempografieken (Roncalliplanner)

7 Recht op begeleiding Examenjaar is kort Meer dan een kaart in een periode! SE-cijfers vormen een onderdeel van het examen SE-cijfers spelen een rol bij aanmelding vervolgonderwijs

8 VTL VTL EN DAARNA ???

9 beroepen en opleidingen vergelijken en besluiten
Kiezen jezelf kennen beroepen en opleidingen vergelijken en besluiten = KIEZEN

10 Kiezen Kiezen blijkt, uit recent onderzoek, vooral een emotionele beslissing Ouders hebben een hele grote invloed (meer dan vrienden, werkgelegenheid & school) Literatuur over keuzes: “De rest van je leven” Carine Vos “Wie is er bang om een beroep te kiezen?” Wim Daniels hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

11 WERKEN EN STUDEREN (BBL)
Mogelijkheden STUDEREN MBO BOL (voltijd) HAVO WERKEN EN STUDEREN (BBL) NA VTL

12 VTL IS GEEN EINDONDERWIJS (kwalificatieplicht)
Werken VTL IS GEEN EINDONDERWIJS (kwalificatieplicht) NA VTL

13 ARBEIDSMARKT VTL 3 BRUGPERIODE BASISSCHOOL ATH 6 HAVO 5 ATH 5 ATH 4 HAVO 4 VBP UNIV. P VTL 4 MBO HBO

14 Studeren in het MBO BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (BOL=voltijd)
BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL=deeltijd) NA VTL

15 Niveaus niveau 1: assistent (geen startkwalificatie)
niveau 2: medewerker niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)

16 Stapelen niv. (2->) 3 -> 4 Direct starten niv. 4
Niveaus Stapelen niv. (2->) 3 -> 4 Direct starten niv. 4 NA VTL

17 MBO-sectoren AGRARISCH (WI en NA of BI) TECHNIEK (WI en NA)
ZORG EN WELZIJN (BI en AK of GS of WI) ECONOMIE (EC en DU of FA of WI) NA VTL

18 AANMELDING MBO DOOR DE LEERLING EN OUDERS
VOOR 1 MAART, OOK VOOR AUG.-KANDIDATEN! Doorstroomformulier samen met mentor invullen DUBBELE AANMELDING VERSTANDIG BIJ HAVO EN BIJ ENKELE MBO-RICHTINGEN (intake) Na aanmelding volgen intake gesprekken/procedures NA VTL

19 Profiel laten aansluiten bij vakken 4VTL
Havo Profiel laten aansluiten bij vakken 4VTL 7 GEMIDDELD VOOR SCHOOLEXAMENS BIJ HAVO ELDERS SOMS ANDERE AANVULLENDE EISEN NA VTL

20 Tweede Fase GEEN VAKKENPAKKETTEN MAAR PROFIELEN: GEEN LESUREN
 cultuur & maatschappij  economie & maatschappij  natuur & gezondheid  natuur & techniek GEEN LESUREN MAAR STUDIELAST  1600 uur per jaar NA VTL

21 Tweede Fase INDELING VAKKEN: GEMEENSCHAPPELIJK PROFIELVAKKEN
 voor iedereen verplicht PROFIELVAKKEN  afhankelijk van profiel VRIJE RUIMTE  beperkt vrije keuze NA VTL

22 PROFIELDEEL VTL-diploma met
Doorstroming havo PROFIELDEEL VTL-diploma met C&M: FA of DU, (GS), AK of WI E&M: WI, (GS), (EC) N&G: WI, SK,BI , NA of AK N&T: WI, NA, SK NA VTL

23 Havo aanmelding Via decaan info over: Uitdraai profileer (bij decaan) Inschrijfformulier (bij administratie) Motivatiebrief (schrijft leerling) Alles voor 8 februari inleveren bij administratie

24 Toelatingscommissie besluit:
Havo aanmelding Toelatingscommissie besluit: Leerling aannemen mits geslaagd Leerling aannemen mits geslaagd en wijziging profiel/vakken Leerling aanhouden t/m SE definitief Leerling aanhouden tot na afronding CE Afwijzen leerling i.v.m. cijfers of aansluiting vakken – profiel -houding

25 OLW Vak op elke kaart: Oriëntatie op Leren en Werken
Elke kaart een opdracht Wordt door decaan of mentor afgetekend Alles via de portal Ouders kunnen leerling volgen

26 W19: plan komend schooljaar W20: bezoek MBO avond
OLW W19: plan komend schooljaar W20: bezoek MBO avond W21: bezoek Open dag(en) W22: Opdracht ‘stufi’ W23: definitieve aanmelding + handtekening ouders Jan/feb: aanmelding Havo Roncalli

27 Portal Roncallivmbo.dedecaan.net
INFOBRONNEN UIT HET VORIGE JAAR Keuzeweb MBO-AVOND OPEN DAGEN Portal Roncallivmbo.dedecaan.net NA VTL

28 15 NOVEMBER 2012 MBO-AVOND OP ‘T RIJKS
INFOBRONNEN 15 NOVEMBER 2012 MBO-AVOND OP ‘T RIJKS OPEN DAGEN TIJDENS DIT SCHOOLJAAR VOORAL IN JANUARI NA VTL

29 In de zomervakantie Aansluiting vervolgonderwijs?
AUGUSTUSEXAMEN In de zomervakantie Aansluiting vervolgonderwijs? Hoeft geen probleem te zijn! Wel voor 1 maart aanmelden!!

30 DE DECAAN DEELT INFO UIT IN KLASSEN SPREEKUUR VOOR IND. BEGELEIDING
VRAAGBAAK MBO GEEFT VOORLICHTING OVER DOORSTROMING NAAR HAVO NA VTL

31 DE DECAAN ORGANISEERT SAMEN MET ANDERE DECANEN DE MBO-AVOND
OLW BIJ ELKE KAART NA VTL

32 Oa. www.duo.nl INFORMATIE: Folders (lokaal 007) Roncalli portal
INTERNET: Oa. NA VTL

33 CE SCHEMATISCH Open dagen 4e klas VMBO-TL aanmelding
aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei jun juli aug diploma Open dagen MBO-avond aanmelding

34 Maatschappelijke stage
Beperkt aantal uren in 4 VTL Verdere info bij de stand in de kantine

35 HET EXAMEN CENTRAAL EXAMEN SCHOOLEXAMEN

36 Schoolexamen Opgesteld door eigen docent Beoordeeld door eigen docent
Volgens normen eigen docent Voldoet aan landelijk programma

37 Centraal examen Landelijke opgaven
Beoordeeld door eigen docent (alleen in mei) Volgens landelijke norm Tweede corrector

38 Het schoolexamen in 3 VTL
Gemiddelde W16 t/m W18 + GPO niet-examenvakken: eindcijfer examenvakken: eerste SE-cijfer

39 Het Schoolexamen in 4 VTL
eindcijfer 3e klas eerste SE-cijfer tweede SE-cijfer Gemiddeld SE-cijfer derde SE-cijfer vierde SE-cijfer

40 Het schoolexamen in 4 vtl
Toetsen schriftelijk mondeling praktisch Grote Praktische Opdracht Handelingsdeel (LO, OLW) Sectorwerkstuk

41 Toetsen SE & praktische opdrachten
Niet eerder dan W20 Per vak niet meer dan 4

42 Handelingsdeel OLW LO Leesdossier Kunstvakken

43 Grote Praktische Opdracht
vakgebonden ca. 10 uur werken in duo’s vaardigheden proces wordt beoordeeld telt mee bij één vak als extra SE

44 Sectorwerkstuk Thema dat past bij de sector 20 uur werken in duo’s
MOET VOLDOENDE ZIJN

45 SE-cijfers

46 PTA = Programma van toetsing en afsluiting
Per vak een tabel met verdeling toetsen over kaarten inhoud toetsen soort toets of praktische opdracht weging voorwaarden deelname

47 PTA

48 Digitaal PTA SE-cijfers in te zien via Magister

49 Herkansing Schoolexamen
Eén herkansing per vak Herkansing telt Twee herkansingsperiodes: april juni

50 Huidige situatie herexamen juni (2e tijdvak) mei examen (1e tijdvak)
1 vak herkansen 1 of 2 vakken inhalen augustus examen (3e tijdvak) volledig examen augustuskandidaten herkansen & inhalen 2e tijdvak 4e tijdvak ….

51 Twee gelijkwaardige examenperiodes:
Mei Augustus

52 Gezakte kandidaten: om alsnog te slagen voor een extra certificaat
Herkansing CE Elke kandidaat mag één vak herkansen Gezakte kandidaten: om alsnog te slagen voor een extra certificaat Geslaagde kandidaten: alsnog het extra vak halen een cijfer verbeteren

53 Aanmelding mei-examen: uiterlijk 1 oktober augustus-examen:
uiterlijk 1 december

54 Aanmelding Aanmeldingsformulier inleveren
Voorexamenjaar moet afgerond zijn. (W18 vol en voldoende)

55 Deadlines Geen streefdata!!! Mei Augustus examen examen W18 vol
1 oktober 1 december W20 vol 11januari 15 maart

56 Eindcijfer Bij de meeste vakken: Eindcijfer = SE + CE 2 Geen CE bij
maatschappijleer & lich. opvoeding

57 Wanneer geslaagd? Alles 6 of hoger Eén keer 5; de rest hoger
Eén keer 4 of twee keer 5 met één 7 LO & sectorwerkstuk voldoende.

58 Voorbeelden 6 5 1 6 5 7 2 6 5 3 6 4 7 7 6 3 8 9 5 6 4 5 7

59 Extra vak is nooit extra risico Wel extra werk
Laten vallen kan altijd nog, zelfs na de uitslag! Extra vak is nooit extra risico Wel extra werk

60 Examenreglement Voor 1 oktober (website, evt. receptie)
Algemene regels: uitslagbepaling herkansing CE Roncalli regels herkansing SE

61 Onregelmatigheden Cijfer 1 voor de toets SE & NIET HERKANSEN

62 Inleveren werkstukken en verslagen
steeds vóór uur niet op tijd > cijfer 1 alsnog inleveren = herkansing

63 Inleveren boekenlijst
Boekenlijst niet op tijd ingeleverd: afspraak mondeling vervalt nieuwe afspraak telt als herkansing

64 Ziekte bij schoolexamens
TIJDIG AFMELDEN, d.w.z. ‘s morgens (laten) bellen en vermelden dat er een SE is voor welk vak en/of docent Niet van te voren afmelden: cijfer 1

65 Bijzondere faciliteiten vóór herfstvakantieaanvraag binnen
DYSLEXIE: Extra tijd bij SE & CE Reeds langer bekend Rapport aanwezig Remedial teaching Korter dan 6 jaar in Nederland & andere moedertaal: Extra tijd Woordenboek

66 Examenvrees-training
Oud-docent de heerJan Homs Samenwerking met Mojogie Nieuwe groep opstarten Leerlingen moeten zelf aangeven dat ze belangstelling hebben Eigen bijdrage

67 planning vakanties & bereikbaarheid
Tenslotte Extra reservedag planning vakanties & bereikbaarheid Diploma uitreiking


Download ppt "Roncalli: meer dan een diploma!"

Verwante presentaties


Ads door Google