De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roncalli: meer dan een diploma!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roncalli: meer dan een diploma!"— Transcript van de presentatie:

1 Roncalli: meer dan een diploma!

2 VBP2 VBP1 Op weg VBP 3 Opbouw VTL4 VTL3 2 FASE VTL ATH. HAVO e
W 19 t/m 23 W 25 t/m 30 W 31 t/m 36 VBP 3 VTL3 W 13 t/m 18 Op weg VBP2 VTL W 7 t/m 12 VBP1 W 1 t/m 6

3 VMBO-TL en Roncalli-zaken
richting examen Wat kiezen? hergroeperen (conrector) VTL & onv. kaart (conrector) Sectoren (decaan) Tempo 20.30 uur PAUZE Klassendocent (per groep in lokalen) VMBO-TL en Roncalli-zaken

4 Wie kiezen? School Docenten- vergadering

5 Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Theoretische leerweg (VTL)

6 Vaardigheden Vakvaardigheden Algemene vaardigheden Beoordeling
woordjes leren, teksten verklaren, met formules werken, gebruik rekenmachine Algemene vaardigheden samenwerken, ICT, presenteren, werkstuk maken, onderzoeken Beoordeling grote en kleine praktische opdrachten handelingsdeel Orientatie op Leren en Werken sectorwerkstuk (4e klas)

7 (eind)examen één SE in derde Schoolexamen Centraal examen derde klas
alle vakken vierde klas vakken in gemeenschappelijk, sector en vrij deel Centraal examen eind vierde klas 6 (sector)vakken (maximaal) vijf per vak één SE in derde

8 Schoolexamen klas 3 Eerste SE-cijfer
Gemiddelde cijfer W 16, W17, W18 (voor elk vak dat gevolgd wordt) en Grote Praktische Opdracht (alle vakken hetzelfde cijfer) Handelingsdeel Oriëntatie op Leren en Werken geen cijfer Eerste SE-cijfer ‘t laatste SE voor vakken die niet...

9 VTL ANDERS? GPO Speciaal tijd gereserveerd voor de GPO
Donderdag 7 maart t/m woensdag 13 maart Brussel (12 maart) VTL ANDERS?

10 Eind 2e jaar VTL 3 VTL2 VBP 3 VBP 2 2, 3 of 4 vakken gekozen
ak, bi, ec of Fa keuze eventueel aanpassen éénmalig na W 15, maar voor W 16 individueel aanvragen minimaal twee vakken over

11 Wel of niet herstellen? Dat is de vraag!
Onvoldoende kaart, Wel of niet herstellen? Dat is de vraag! VTL

12 28/9 Lo 4½ 22/9 Lo 4 26/9 Je 5 1/10 Je 3 27/9 Ge 7 20/9 Ge 5

13 Niet herstellen Wel of niet herstellen? Voordeel Nadeel Minimumtempo
weinig invloed op tempo “het lukt toch niet”-frustratie Nadeel mogelijke lacunes invloed op (sector)keuzes kaart telt niet mee voor minimumtempo Minimumtempo * 4 kaarten per schooljaar * Onder minimumtempo --> andere school (en schooltype)

14 Wel of niet herstellen? 26/9 Je 5 1/10 Je 3 22/9 Lo 4 28/9 Lo 4½
20/9 Ge 5 27/9 Ge 7 26/9 Je 5 1/10 Je 3 Wel of niet herstellen?

15 22/9 Lo 7 26/9 Je 5 1/10 Je 8 20/9 Ge 6

16 Absentie e.d. De school heeft regels bij te-laat-komen en afwezigheid
Verlof voor - minder dan een dag vooraf aanvragen bij coördinator - één dag eveneens aanvragen bij coördinator (min. 1 maand voorafgaand aan verlof) - langer dan één dag schriftelijk aanvragen bij conrector van de afdeling ( min. 8 weken voorafgaand aan verlof) Absentie achteraf altijd binnen twee schooldagen verklaren met een wit briefje, indien niet, contact met thuis en melding bij LPA via verzuimloket

17 Maatschappelijke stage
Verplicht gesteld door de overheid en OMO 30* uur verdeeld over klas 1 t/m 4 met nadruk op derde en vierde klas, info/evaluatie in lestijd, stage buiten lestijd; verschillende vormen van vrijwilligerswerk voldoen aan de criteria van maatschappelijke stage Meer info: Contactpersoon: Mw. Groenveld * 4 uur eerste klas, 4 uur tweede klas, 4 uur in lesverband in 3e klas, 18 uur extern stage in klas 3 en 4

18 VTL SECTORKEUZE 3 VTL

19 KIEZEN IN 3-VTL HOE KIEZEN  en hoe wij daarbij helpen WAT KIEZEN
 de “spelregels” WANNEER KIEZEN  kalender hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

20 vergelijken en besluiten, dus:
KIEZEN jezelf kennen beroepen en opleidingen hoe wat wanneer vergelijken en besluiten, dus: kiezen SECTOR KEUZE 3VTL

21 ZELFKENNIS CAPACITEITEN  geestelijk INTERESSE INZET WAARDEN
 lichamelijk INTERESSE INZET WAARDEN  geld, avontuur, aanzien, variatie, zekerheid, nut, vrije tijd, reizen, .... hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

22 ZELFKENNIS Kiezen blijkt, uit recent onderzoek, vooral een emotionele beslissing Ouders hebben een hele grote invloed (meer dan vrienden, werkgelegenheid & school) Literatuur over keuzes: “De rest van je leven” Carine Vos “Wie is er bang om een beroep te kiezen?” Wim Daniels hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

23 ZELFKENNIS LESSEN  met klassenleraar  keuzeweb op Roncalli portal
INTERESSE-TEST (DIOS)  door AOB (afname 25 september)  nabespreking (25 oktober; boekje) hoe wat wanneer

24 MOGELIJKHEDEN VERVOLGONDERWIJS
Keuzelessen decaan Keuzeweb op Roncalli portal MBO-avond 15 november Open dagen (internet, krant, boekje) Websites MBO-opleidingen Lokaal 007 Gesprek met decaan  april - mei - juni hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VBTL

25 Kiezen niet vrijblijvend
In 3e of 4e klas dient minstens één keer een MBO-avond bezocht te worden In 3e of 4e klas dienen minstens 2 open dagen bezocht te worden NB: Liefst in derde klas ivm. examendrukte in de 4e klas

26 BEROEPENSECTOREN (keuzelessen door decaan)
Zorg Sociale dienstverlening Techniek Administratie Handel Communicatie, horeca en recreatie Controle Agrarisch en Milieu Kunst en cultuur Havo hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

27 KEUZELESSEN DECAAN Bij elke beroepensector: Persoonskenmerken Beroepen
Opleidingen Vakkeneisen Vakkenwensen Arbeidsmarkt Illustratie dmv. beeldmateriaal hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

28 zwakke argumenten Mijn vriend(in) kiest dat ook
Mijn vader/moeder heeft dat ook gedaan, dus ik moet ook Etc. hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

29 Er is een keuze gemaakt uit:
KEUZE EIND 2e KLAS Er is een keuze gemaakt uit: Fa, ak, bi, ec hoe wat wanneer Welke sector is nog mogelijk? (keuze uit minstens 3 sectoren) Techniek, Zorg en welzijn, Economie, Landbouw SECTOR KEUZE 3VTL

30 KEUZE EIND 2e KLAS hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

31 KEUZE EIND 2e KLAS hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

32 VAKKENPAKKET 4 VTL gemeenschappelijk deel sectorgebonden deel
voor iedereen verplicht sectorgebonden deel afhankelijk van sector vrij deel beperkte vrije keuze hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

33 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding CKV (Beeldende Vorming) praktische opdrachten sectorwerkstuk levensbeschouwing hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

34 SECTORGEBONDEN DEEL voor techniek: wi & na voor zorg en welzijn: bi &
één van de vakken wi of gs of ak voor economie: ec & één van de vakken Fa of Du of wi voor landbouw: wi & één van de vakken na of bi hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

35 VRIJE DEEL Twee algemene vakken uit Fa, Du, gs, ak, wi, na, sk, bi, ec
(voor zover nog niet in sectorgebonden deel gekozen) 3e vak in vrij deel onder voorwaarden mogelijk, pas laat bekend, uiterlijk begin 4e klas (cijfers & ruimte in de klas) hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

36 VAKKEN PARALLEL IN 4-VTL
ak na hoe wat wanneer gs sk Fa bi SECTOR KEUZE 3VTL

37 DOORSTROMING MBO VMBO-welzijn----MBO-welzijn
VMBO-techniek---MBO-techniek etc. Wisselen van sector is mogelijk! hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

38 DOORSTROMING HAVO PROFIELDEEL
C&M: VTL-diploma met FA of DU, (GS) en AK of WI E&M: VTL-diploma met WI en (EC) en (GS) N&G: VTL-diploma met WI, SK, BI en NA of AK N&T: VTL-diploma met WI, NA, SK SE ca 7, voorwaarde voor aanname havo Let op 2e keuze bij aanmelding havo!! hoe wat wanneer

39 Met oa. een apart onderdeel voor ouders
Roncalli portal Website Met oa. een apart onderdeel voor ouders hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

40 KALENDER SECTOR KEUZE 3VTL september inleidende les decaan
Sept keuzeweb klassendocent 11sep voorlichtingsavond conrector + decaan voor ouders 25 sept afname DIOS-test AOB 25 okt bespreking DIOS-test AOB + decaan klassendocent 15 nov MBO-avond decanen B.o.Z. e.o. nov-feb keuzelessen sectoren decaan hoe wat wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

41 KALENDER jan Open Dagen ROC’s feb voorlopige vakken klassendocent
en sectorkeuze decaan + conrector mrt bespreken docenten + conrector voorlopige keuze coördinator + decaan mrt-juni gesprek over keuzes decaan (individueel) eind juni bespreking pakket docentenverg. eind W 18 besluit

42 VTL HERGROEPEREN Soms tijdens het schooljaar nodig om aantal uitleggroepen per klas te beperken

43 Hergroeperen Tempo-verschillen Redenen onvoldoendes
meer tijd nodig hoogte niveau onvoldoendes puberen, inzet,studiehouding 2e klas: eerste indicatie Eén kaart: (gemiddeld) 6 weken structureel sneller: heel moeilijk


Download ppt "Roncalli: meer dan een diploma!"

Verwante presentaties


Ads door Google