De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roncalli: meer dan een diploma! 11-09-2012. Opbouw VBP1 W 1 t/m 6 VBP2 VTL W 7 t/m 12 VBP 3 VTL3 W 13 t/m 18 VTL4 e 2 FASE ATH. HAVO W 19 t/m 23 W 25.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roncalli: meer dan een diploma! 11-09-2012. Opbouw VBP1 W 1 t/m 6 VBP2 VTL W 7 t/m 12 VBP 3 VTL3 W 13 t/m 18 VTL4 e 2 FASE ATH. HAVO W 19 t/m 23 W 25."— Transcript van de presentatie:

1 Roncalli: meer dan een diploma! 11-09-2012

2 Opbouw VBP1 W 1 t/m 6 VBP2 VTL W 7 t/m 12 VBP 3 VTL3 W 13 t/m 18 VTL4 e 2 FASE ATH. HAVO W 19 t/m 23 W 25 t/m 30 W 31 t/m 36 Op weg

3 richting examen Wat kiezen? 20.30 uur PAUZE Klassendocent (per groep in lokalen) Sectoren (decaan) VMBO-TL en Roncalli-zaken hergroeperen (conrector) VTL & onv. kaart (conrector) Tempo

4 Wie kiezen? Docenten- School vergadering

5 VTL Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Theoretische leerweg (VTL)

6 •Vakvaardigheden •woordjes leren, teksten verklaren, met formules werken, gebruik rekenmachine •Algemene vaardigheden •samenwerken, ICT, presenteren, werkstuk maken, onderzoeken •Beoordeling –grote en kleine praktische opdrachten –handelingsdeel •Orientatie op Leren en Werken –sectorwerkstuk (4 e klas) Vaardigheden

7 (eind)examen •Schoolexamen –derde klas •alle vakken –vierde klas •vakken in gemeenschappelijk, sector en vrij deel •Centraal examen –eind vierde klas •6 (sector)vakken •(maximaal) vijf per vak •één SE in derde

8 Schoolexamen klas 3 •Gemiddelde cijfer W 16, W17, W18 (voor elk vak dat gevolgd wordt) en G rote P raktische O pdracht (alle vakken hetzelfde cijfer) •Handelingsdeel –Oriëntatie op Leren en Werken •geen cijfer Eerste SE-cijfer ‘t laatste SE voor vakken die niet...

9 GPO •Speciaal tijd gereserveerd voor de GPO •Donderdag 7 maart t/m woensdag 13 maart •Brussel (12 maart) VTL ANDERS?

10 Eind 2 e jaar •2, 3 of 4 vakken gekozen –ak, bi, ec of Fa •keuze eventueel aanpassen –éénmalig •na W 15, maar voor W 16 –individueel aanvragen –minimaal twee vakken over VTL2 VBP 3 VTL 3 VBP 2

11 VTL Onvoldoende kaart, Wel of niet herstellen? Dat is de vraag!

12 22/9 Lo 4 28/9 Lo 4½ 20/9 Ge 5 27/9 Ge 7 26/9 Je 5 1/10 Je 3

13 Niet herstellen •Voordeel –weinig invloed op tempo –“het lukt toch niet”-frustratie •Nadeel –mogelijke lacunes –invloed op (sector)keuzes –kaart telt niet mee voor minimumtempo Wel of nietherstellen? Minimumtempo * 4 kaarten per schooljaar *Onder minimumtempo --> andere school (en schooltype)

14 Wel of nietherstellen? 22/9 Lo 4 28/9 Lo 4½ 20/9 Ge 527/9 Ge 7 26/9 Je 5 1/10 Je 3

15 22/9 Lo 7 20/9 Ge 6 26/9 Je 5 1/10 Je 8

16 •De school heeft regels bij te-laat-komen en afwezigheid •Verlof voor -minder dan een dag vooraf aanvragen bij coördinator -één dag eveneens aanvragen bij coördinator (min. 1 maand voorafgaand aan verlof) -langer dan één dag schriftelijk aanvragen bij conrector van de afdeling ( min. 8 weken voorafgaand aan verlof) •Absentie achteraf altijd binnen twee schooldagen verklaren met een wit briefje, indien niet, contact met thuis en melding bij LPA via verzuimloket Absentie e.d.

17 Maatschappelijke stage •Verplicht gesteld door de overheid en OMO •30* uur verdeeld over klas 1 t/m 4 met nadruk op derde en vierde klas, info/evaluatie in lestijd, stage buiten lestijd; verschillende vormen van vrijwilligerswerk voldoen aan de criteria van maatschappelijke stage •Meer info: www.jouwsteentjebijdragen.nlwww.jouwsteentjebijdragen.nl •Contactpersoon: Mw. Groenveld * 4 uur eerste klas, 4 uur tweede klas, 4 uur in lesverband in 3 e klas, 18 uur extern stage in klas 3 en 4

18 VTL SECTORKEUZE 3 VTL

19 KIEZEN IN 3-VTL •HOE KIEZEN  en hoe wij daarbij helpen •WAT KIEZEN  de “spelregels” •WANNEER KIEZEN  kalender •hoe •wat •wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

20 KIEZEN SECTOR KEUZE 3VTL jezelf kennen beroepen en opleidingen vergelijken en besluiten, dus: kiezen • hoe • wat • wanneer

21 ZELFKENNIS •CAPACITEITEN  geestelijk  lichamelijk •INTERESSE •INZET •WAARDEN  geld, avontuur, aanzien, variatie, zekerheid, nut, vrije tijd, reizen,.... SECTOR KEUZE 3VTL • hoe • wat • wanneer

22 ZELFKENNIS •Kiezen blijkt, uit recent onderzoek, vooral een emotionele beslissing •Ouders hebben een hele grote invloed (meer dan vrienden, werkgelegenheid & school) •Literatuur over keuzes: o“De rest van je leven” Carine Vos o“Wie is er bang om een beroep te kiezen?” Wim Daniels SECTOR KEUZE 3VTL • hoe • wat • wanneer

23 •LESSEN  met klassenleraar  keuzeweb op Roncalli portal •INTERESSE-TEST (DIOS)  door AOB (afname 25 september)  nabespreking (25 oktober; boekje) ZELFKENNIS • hoe • wat • wanneer

24 •Keuzelessen decaan •Keuzeweb op Roncalli portal •MBO-avond 15 november •Open dagen (internet, krant, boekje) •Websites MBO-opleidingen •Lokaal 007 •Gesprek met decaan  april - mei - juni MOGELIJKHEDEN VERVOLGONDERWIJS SECTOR KEUZE 3VBTL • hoe • wat • wanneer

25 Kiezen niet vrijblijvend •In 3e of 4e klas dient minstens één keer een MBO-avond bezocht te worden •In 3e of 4e klas dienen minstens 2 open dagen bezocht te worden NB: Liefst in derde klas ivm. examendrukte in de 4 e klas

26 BEROEPENSECTOREN (keuzelessen door decaan) SECTOR KEUZE 3VTL • hoe • wat • wanneer •Zorg •Sociale dienstverlening •Techniek •Administratie •Handel •Communicatie, horeca en recreatie •Controle •Agrarisch en Milieu •Kunst en cultuur •Havo

27 Bij elke beroepensector: •Persoonskenmerken •Beroepen •Opleidingen •Vakkeneisen •Vakkenwensen •Arbeidsmarkt •Illustratie dmv. beeldmateriaal KEUZELESSEN DECAAN SECTOR KEUZE 3VTL • hoe • wat • wanneer

28 •Mijn vriend(in) kiest dat ook •Mijn vader/moeder heeft dat ook gedaan, dus ik moet ook •Etc. zwakke argumenten SECTOR KEUZE 3VTL • hoe • wat • wanneer

29 KEUZE EIND 2e KLAS SECTOR KEUZE 3VTL Er is een keuze gemaakt uit: Fa, ak, bi, ec Welke sector is nog mogelijk? (keuze uit minstens 3 sectoren) Techniek, Zorg en welzijn, Economie, Landbouw • hoe • wat • wanneer

30 KEUZE EIND 2e KLAS • hoe • wat • wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

31 KEUZE EIND 2e KLAS • hoe • wat • wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

32 VAKKENPAKKET 4 VTL •gemeenschappelijk deel • voor iedereen verplicht •sectorgebonden deel •afhankelijk van sector •vrij deel •beperkte vrije keuze • hoe • wat • wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

33 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL • hoe • wat • wanneer SECTOR KEUZE 3VTL •Nederlands •Engels •maatschappijleer •lichamelijke opvoeding •CKV (Beeldende Vorming) •praktische opdrachten •sectorwerkstuk •levensbeschouwing

34 SECTORGEBONDEN DEEL • voor techniek: wi & na •voor zorg en welzijn: bi & één van de vakken wi of gs of ak •voor economie: ec & één van de vakken Fa of Du of wi •voor landbouw: wi & één van de vakken na of bi • hoe • wat • wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

35 VRIJE DEEL •Twee algemene vakken uit Fa, Du, gs, ak, wi, na, sk, bi, ec (voor zover nog niet in sectorgebonden deel gekozen) •3e vak in vrij deel onder voorwaarden mogelijk, pas laat bekend, uiterlijk begin 4 e klas (cijfers & ruimte in de klas) • hoe • wat • wanneer SECTOR KEUZE 3VTL

36 SECTOR KEUZE 3VTL VAKKEN PARALLEL IN 4-VTL • hoe • wat • wanneer •akna •gssk •Fabi

37 SECTOR KEUZE 3VTL DOORSTROMING MBO •VMBO-welzijn----MBO-welzijn •VMBO-techniek---MBO-techniek •etc. –Wisselen van sector is mogelijk! • hoe • wat • wanneer

38 DOORSTROMING HAVO • hoe • wat • wanneer PROFIELDEEL •C&M:VTL-diploma met FA of DU, (GS) en AK of WI •E&M:VTL-diploma met WI en (EC) en (GS) •N&G:VTL-diploma met WI, SK, BI en NA of AK •N&T:VTL-diploma met WI, NA, SK SE ca 7, voorwaarde voor aanname havo Let op 2e keuze bij aanmelding havo!!

39 SECTOR KEUZE 3VTL Roncalli portal • hoe • wat • wanneer Website www.roncallivmbo.dedecaan.net Met oa. een apart onderdeel voor ouders

40 SECTOR KEUZE 3VTL  septemberinleidende les decaan  Septkeuzewebklassendocent  11sepvoorlichtingsavond conrector + decaan voor ouders  25 septafnameDIOS-testAOB  25 oktbespreking DIOS-test AOB + decaan + klassendocent  15 novMBO-avonddecanen B.o.Z. e.o.  nov-febkeuzelessen sectorendecaan • hoe • wat • wanneer KALENDER

41  janOpen Dagen ROC’s  febvoorlopige vakken klassendocent en sectorkeuzedecaan + conrector  mrtbespreken docenten + conrector voorlopige keuze coördinator + decaan  mrt-junigesprek over keuzesdecaan (individueel)  eind junibespreking pakketdocentenverg.  eind W 18besluit KALENDER

42 VTL HERGROEPEREN Soms tijdens het schooljaar nodig om aantal uitleggroepen per klas te beperken

43 Hergroeperen Tempo-verschillen •Redenen –meer tijd nodig –hoogte niveau •onvoldoendes –puberen, inzet,studiehouding •2 e klas: eerste indicatie •Eén kaart: (gemiddeld) 6 weken –structureel sneller: heel moeilijk


Download ppt "Roncalli: meer dan een diploma! 11-09-2012. Opbouw VBP1 W 1 t/m 6 VBP2 VTL W 7 t/m 12 VBP 3 VTL3 W 13 t/m 18 VTL4 e 2 FASE ATH. HAVO W 19 t/m 23 W 25."

Verwante presentaties


Ads door Google