De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 3 VTL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 3 VTL"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 3 VTL
Roncalli: meer dan een diploma! Voorlichtingsavond 3 VTL

2 Voorlichtingsavond 3 VTL
Dhr. Van Campo klassendocent groep 38 Mw. Mikolajczyk, decaan Mw. Pieterse klassendocent groep 39 Dhr. Van der Heijden klassendocent groep 37 Dhr. Wils coördinator 3-4 VTL Klassendocent groep 36 Dhr. Goossens conrector VBP/VTL VTL

3 Inhoud van deze avond Planning 2e gedeelte schooljaar door mij
Van 3 naar 4 door mij Vakkenkeuze door mw. Mikolajczyk Vragen klassendocent

4 Van vakantie naar vakantie
Kerst-Krokus: 5 weken geweest (incl. ski) Krokus-Meivakantie: 10 weken, maar GPO 7-3 t/m 14-3 (8-3 lesdag), 1-4 2e Paasdag, 2-4 CKV-dag. Meivakantie-zomer: 5 ½ week (20-5: 2e Pinksterdag).

5 Van vakantie naar vakantie Concreet
7 feb: Informatieavond ouders 3 VTL 8 feb: halve peildatum 4 9 feb t/m 17 feb: voorjaarsvakantie 2 mrt: Open dag Roncalli 7 mrt: start GPO (Grote Praktische Opdracht) 8 mrt: peildatum 4 (W16: gaat meetellen voor examen) 11 mrt t/m 14 mrt: GPO (12 mrt naar Brussel) 29 mrt: halve peildatum 5 1 apr: 2e Paasdag 2 apr: CKV-dag 25 mrt t/m 4 apr: docentenvergaderingen 19 apr: peildatum 5 23 apr: tafeltjesavond 25 apr: uitloop tafeltjesavond 27 apr t/m 12 mei: meivakantie (2 weken) 20 mei: 2e Pinksterdag 24 mei: halve peildatum 6 19 jun: peildatum 6 (laatste schooldag)

6 Planner Nominale tempo Minimumtempo Gerealiseerde tempo Peilstanden
Takenbladen (ook in boekje) Alles is te vinden op de planner!!!!

7 Deadlines: 1 okt. en 1 dec. (W18 vol)
Van 3 naar 4 VTL W16, W17, W18 en GPO= 1e SE Deadlines: 1 okt. en 1 dec. (W18 vol) Prognose einde schooljaar - W15 vol: prognose mei 2015 (5-jaar, GPO telt niet) - W16 vol: prognose aug (start 3e klas; 1 dec) - W17 vol: prognose mei/aug (1 okt. eis) - W18 vol: prognose mei 2014

8 Keuzebegeleiding Alle keuzelessen hebben plaatsgevonden
De laatste keuzeles betrof de eventuele doorstroom naar havo Binnenkort volgt de sector & vakkenpakket keuze (EC, TN, LB, ZW) Vakdocenten geven per vak aan met – of de keuze voor het vak verstandig is Vanaf maart zullen individuele gesprekjes de sectorkeuze definitief maken

9 gemeenschappelijk deel
Vakkenpakket 4 VTL gemeenschappelijk deel voor iedereen verplicht sectorgebonden deel afhankelijk van sector vrij deel beperkte vrije keuze

10 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding CKV (Beeldende Vorming) praktische opdrachten sectorwerkstuk levensbeschouwing

11 Sectorgebonden deel AGRARISCH (WI en NA of BI) TECHNIEK (WI en NA)
ZORG EN WELZIJN (BI en AK of GS of WI) ECONOMIE (EC en DU of FA of WI)

12 Vrije deel Twee algemene vakken uit Fa, Du, gs, ak, wi, na, sk, bi, ec (voor zover nog niet in sectorgebonden deel gekozen) 3e vak in vrije deel onder voorwaarden mogelijk

13 Vakken parallel in 4 VTL ak na gs sk bi fa

14 Doorstroming MBO VMBO-welzijn----MBO-welzijn
VMBO-techniek---MBO-techniek etc. Wisselen van sector is mogelijk!

15 STUDEREN WERKEN EN STUDEREN Mogelijkheden na VTL MBO BOL (voltijd)
HAVO WERKEN EN STUDEREN MBO BBL (deeltijd)

16 VTL IS GEEN EINDONDERWIJS
Kwalificatieplicht VTL IS GEEN EINDONDERWIJS

17 Niveaus MBO niveau 1: assistent (geen startkwalificatie)
niveau 2: medewerker niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)

18 Havo Profiel havo laten aansluiten bij vakken 4VTL 7 gemiddeld voor schoolexamens Bij havo elders soms aanvullende eisen

19 Havo GEEN VAKKENPAKKETTEN MAAR PROFIELEN:  cultuur & maatschappij
 economie & maatschappij  natuur & gezondheid  natuur & techniek GEEN LESUREN MAAR STUDIELAST  1600 uur per jaar

20 Havo INDELING VAKKEN: GEMEENSCHAPPELIJK  voor iedereen verplicht
PROFIELVAKKEN  afhankelijk van profiel VRIJE RUIMTE  beperkt vrije keuze

21 Havo PROFIELDEEL VTL-diploma met: C&M: FA of DU, (GS), AK of WI
E&M: WI, (GS), (EC) N&G: WI, SK, BI, NA of AK N&T: WI, NA, SK

22 Keuzebegeleiding In 3 & 4 VTL dienen minstens 2 open dagen bezocht te zijn + verslag Belangrijke open dagen zijn geweest (enkele volgen nog) Alleen een ingevuld verslag op de portal van een open dag telt

23 Keuzebegeleiding In 3 VTL keuzebegeleiding tijdens mentorlessen
In 4 VTL moet per kaart het vak OLW (Oriëntatie op Leren en Werken) afgesloten worden dmv. opdrachten & gesprekken met de decaan In 4 VTL zal de vervolgopleiding definitief worden dmv. aanmelding, intake & inschrijving

24 Maatschappelijke stage
Verplicht gesteld door de overheid en OMO 30* uur verdeeld over klas 1 t/m 4 met nadruk op derde en vierde klas, info/evaluatie in lestijd, stage buiten lestijd; verschillende vormen van vrijwilligerswerk voldoen aan de criteria van maatschappelijke stage Meer info: Contactpersoon: Mw. Groenveld * 4 uur eerste klas, 4 uur tweede klas, 4 uur in lesverband in 3e klas, 18 uur extern stage in klas 3 en 4

25 VRAGEN

26


Download ppt "Voorlichtingsavond 3 VTL"

Verwante presentaties


Ads door Google