De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Pabo directeuren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Pabo directeuren"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Pabo directeuren
Educatief Oostelijk Samenwerkingsverband Arnhem, 2 november 2006

2 Over onderzoek op de pabo
1. Waarom onderzoek op de pabo (in het hbo)? 2. Het soort onderzoek 3. Leren onderzoeken; de opbouw in het curriculum

3 1. Waarom onderzoek op de pabo (in het hbo)?
Landelijk beleid (NVAO – WHOO) HAN kwaliteitskader Omdat middels onderzoek bewezen is dat het goed is voor professionals (literatuur)

4 Waarom onderzoek op de pabo? (vanuit de literatuur)
Twee grote doelen: 1. Bijdrage aan de professionalisering van de student > Kennisontwikkeling 2. Bijdragen aan de professionalisering van het beroep

5 Hun hebben een taalachterstand.
Kinderen moeten op school worden opgevoed omdat ouders werken. Mijn broertje heeft ook ADHD en vooral voor het eten (pillen uitgewerkt).

6 Waarom onderzoek op de pabo? (vanuit de literatuur)
Twee grote doelen: 1. Bijdrage aan de professionalisering van de student > Kennisontwikkeling > Professioneel kunnen uitvoeren van de beroepstaken > Verhoging zelfsturend vermogen 2. Bijdragen aan de professionalisering van het beroep

7 Waarom met onderzoek? sterkere integratie tussen theorie en praktijk
motiveert om nog meer uit te zoeken aanleren belangrijke vaardigheden stimuleren onderzoeksmatige aanpak nieuwsgierig naar ander onderzoek leerweg ontwikkelt zich door persoonlijk optreden

8 Lewin; Kolb; Korthagen
1 Ervaren 1a. Doelstelling 2 Verhelderen 2a. probleemstelling 3 Conceptualiseren 3a. Onderzoeksopzet en handelingsproject 4 Toepassen 4a. Uitvoering handelingsproject 5a. Evaluatie

9 2. Het soort onderzoek Types van onderzoek Praktijkgericht onderzoek
Fundamenteel onderzoek Praktijkgericht onderzoek Toegepast wetenschappelijk onderzoek Actieonderzoek

10 Hbo – praktijk onderzoek
Wo-onderzoek Beroepscontext-gebonden; vragen/ hypotheses vanuit de praktijk Vragen komen vanuit de wetenschap Weten hoe het zit: vanuit een verbeteringsperspectief ontwikkelingsgericht Weten wat het is: bijdragen aan de wetenschap; vragen beantwoorden Oplossingsgericht/uitvindingsgericht Vaak discipline overstijgend Vaak discipinair Minder strenge eisen aan betrouwbaarheid en validiteit Strenge eisen aan betrouwbaarheid en validiteit Betrokkenheid tussen onderzoeker en uitvoerder Onderzoeker is doorgaans niet de uitvoerder Kennis meer als vermogen Kennis als product

11 Uitgangspunten bij leerlijn onderzoek in het curriculum
Koppelen aan andere vaardigheden en inhouden. Opbouwen van kennis en vaardigheden. Docenten moeten studenten kunnen begeleiden

12 Onderzoekscompetentie
Een probleemstelling uit de beroepspraktijk kunnen uitwerken, relevante literatuur kunnen zoeken en bestuderen, op basis daarvan een onderzoek kunnen opzetten en verantwoorden, en de resultaten van dit onderzoek kunnen analyseren en presenteren

13 Opbouw in omvang en soort
1:voorwaardenscheppend Vb: Een vraag vanuit de praktijk beantwoorden middels een vergelijkende literatuurstudie 2: funderend Vb: een praktijk relevant probleem onderzoeken; inventariserend en beschrijvend onderzoek 3: verdiepend Vb: In de lange LIO stage een actieonderzoek uit te voeren

14 Niveaus (uit de literatuur)
Leren over, van en in de praktijk (Fransen) Single loop Double loop Triple loop (Argerys & Schön) Verrichten Inrichten Richten (INK) Knows -Knows how -Shows how - Does (Miller, 1990)

15 Opbouw in aanleren vaardigheden
Niveau 1: operationele vragen bedenken reflectief en onderzoeksmatig leren kijken Niveau 2 onderzoeksmethoden kennen kunnen rapporteren Niveau 3 onderzoek opzetten en uitvoeren innoveren

16 Opbouw in inhoud Niveau 1: Wil en kan ik dit? Niveau 2:
Ben ik pedagogisch en didactisch goed bezig? Niveau 3: Hoe en waar wil ik werken?

17 Referenties Goegebeur, W. & Van Looy, L. (2004). De LIO en de leraar als onderzoeker: de utopie voorbij? In Velon Tijdschrift voor lerarenopleiders jrg. 25 (3). P Kolb, D. A. (1984). Experimental Learning. Experience as a Source of Learning and Development. Englewood Cliffs. New Jersey Fransen, J. (in voorbereiding). Je groeit in het (competentiegericht) onderwijs. Pleidooi voor een gefaseerde leerroute naar volwaardige competenties. Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science, ed. D. Cartwright. New York, Harper & Row. Miller, G. (1990). The assessment of Clinical Skills. Academic Magazine 65 (9). 63 – 67. Smith, M. K. (2001) 'Chris Argyris: theories of action, double-loop learning and organizational learning', the encyclopedia of informal education, Teunissen, O. M. (2006). Kennis als vermogen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: naar een kennisinstelling met onderzoekscompetenties. Interne publicatie van de HAN.

18 Met dank voor de aandacht
Gerda Geerdink Pabo Arnhem

19 Discussiestellingen Die onderzoekscompetentie is niet nodig voor een goede leerkracht basisonderwijs Niet alle leerkrachten hoeven onderzoekscompetent te zijn Dat krijgen we nooit voor elkaar in Oost Nederland


Download ppt "Bijeenkomst Pabo directeuren"

Verwante presentaties


Ads door Google