De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bekwaamheid op HO-niveau

Verwante presentaties


Presentatie over: "bekwaamheid op HO-niveau"— Transcript van de presentatie:

1 bekwaamheid op HO-niveau
Een leraar van niveau bekwaamheid op HO-niveau

2 aspecten van bekwaamheid
situaties effect handelen zichtbaar onzichtbaar handelingsrepertoire bekwaamheids eisen kennis van zaken verantwoordelijkheid beroepsopvatting beroepshouding kwaliteiten motivatie inspiratie unieke persoonlijkheid

3 vier kernwoorden van competentie
aanspreekbaar zelfsturend aanspreekbaar zijn verstandig redzaam weten kunnen verantwoordelijk willen vier kernwoorden van competentie

4 beroepsrollen en –situaties
met leerlingen met collega’s met omgeving met mezelf 1 5 6 7 interpersoonlijk pedagoog 2 kenmerkende situaties 3 (vak)didacticus 4 organisatorisch zeven onderwijscompetenties

5 wat is professioneel? buitenkant: binnenkant:
allerlei uiterlijke kenmerken, karakteristieken binnenkant: productief maken van kennis

6 kennisproductie alledaagse aanpak van problemen daadkracht denkkracht
methodisch handelen praktijk praktisch begrip van de praktijk methodisch handelen methodieken theorie theoretisch begrip van de praktijk theorieën

7 met name zichtbaar in pedagogische en (vak)didactische competentie
wat is professioneel? waarnemen interpreteren diagnosticeren plannen handelen evalueren bijstellen verantwoorden kennis met name zichtbaar in pedagogische en (vak)didactische competentie

8 professionele rollen waarnemen interpreteren diagnosticeren plannen
handelen evalueren bijstellen verantwoorden passend maken en uitvoeren ontwerpen van toepassingen onderzoeker van eigen praktijk nieuwe methoden, innovator adviseur, coach, begeleider lerende professional

9 single loop, double loop
alledaagse aanpak van problemen korte en snelle terugkoppeling praktisch begrip van de praktijk aanpassen, adaptief ontwerpen ontwerpen methodieken programma’s ontwerpen; innovatief ontwerpen, syteemverandering theoretisch begrip van de praktijk triple loop? theorieën

10 typen kennis praktische kennis: uit de voeten kunnen met deze praktijk
handelingsbekwaam, geintegreerd, gesitueerd en onmiddelijk meer reflexief dan reflectief methodische kennis: achterliggende methodieken professioneel, methodisch werken, methodische diepgang twee grondvormen: regulatief (praktijkgericht) en empirisch (theoriegericht) theoretische kennis: achterliggende theorieen professioneel, met kennis van zaken werken, theoretische diepgang navigeren door een complexe kennisbasis

11 leren en onderwijzen in beeld
de belevings- wereld van de leerling leerdoelen realiseren van leerdoelen door middel van leeractiviteiten onderwerp van leren aanbieden van een werkbaar leerplan en de begeleiding van leeractiviteiten

12 kennisgebieden voor de leraar
leer- en ontwik- kelingstheorieën (vak)didactiek en pedagogiek schoolmethoden identiteits- ontwikkeling mogelijkheden belemmeringen bij ontwikkeling, leren leefwereld wetenschappelijk fundament opbouw/samenhang toepassingen leerinhoud kennis van leren kennis van leerling kennis van schoolvak min of meer de gebruikte methode

13 kennisgebieden voor de leraar
identiteits- ontwikkeling mogelijkheden belemmeringen bij ontwikkeling, leren leefwereld kennis van leerling leer- en ontwik- kelingstheorieën (vak)didactiek en pedagogiek schoolmethoden wetenschappelijk fundament opbouw/samenhang toepassingen leerinhoud kennis van schoolvak kennis van leren theoretische kennis methodische kennis praktische kennis

14 structuur kennisbasis
persoonsontwikkeling identiteitsontwikkeling leer- en ontwikkelingstheorieën wetenschappelijk fundament leerinhouden theoretisch mogelijkheden / belemmeringen problemen bij ontwikkeling en leren (vak)didactiek en pedagogiek opbouw, samenhang toepassingen methodisch leefwereld en beleving van school en leerinhouden praktisch schoolmethodes leerinhouden leerling leren leerinhoud structuur kennisbasis

15 ontwerp problemen selectie en toegankelijk maken van kennisbronnen (langere termijn: beheer en ontwikkeling) de rol van de opleider als kennisbron werken met kennis, werken aan kennisontwikkeling en werken aan de ontwikkeling van je eigen kennis

16 didactische werkplaats
theoretisch master methodisch praktisch bachelor leerling leren leerinhoud didactische werkplaats

17 vormgeven aan onderwijs
processen opgaven contact en communicatie omgaan met macht 1 nabijheid en betrokkenheid gemeenschap zingeving, waarden en normen fysieke en emotionele veiligheid 2 pedagogische basisbehoeften leergemeenschap veilig krachtig leerinhouden toegankelijk maken, onderwijs ontwerpen 3 motiveren/ stimuleren / uitdagen / activeren / ondersteunen / helpen / coachen / inspelen op verschillen werkgemeenschap 4 ordelijk / overzichtelijk professioneel 4 beroepsrollen 1 interpersoonlijk; 2 pedagogisch; 3 vak en didactisch; 4 organisatorisch

18 hoe zit het met het beheersingsniveau en de normering daarvan?
de bekwaamheidseisen de competentie zelf verwijst naar een beroepsrol (d.i. een samenhangend cluster kernopgaven) en een type situaties de competentiedefinitie beschrijft de verantwoordelijkheid van de leraar de bekwaamheidseis zelf bestaat uit een handelingscomponent en een kenniscomponent indicatoren verwijzen naar het feitelijk handelen van de leraar en geven een toelichting bij de eisen hoe zit het met het beheersingsniveau en de normering daarvan?

19 het niveau van bekwaamheid
praktisch (indicatoren) praktisch goed uit de voeten kunnen; programma’s beoordelen, aanpassen en mede ontwerpen meewerken aan onderzoeksmatige aanpak van onderwijsverbetering zelfstandig verder ontwikkelen (competentie 7) formeel (Dublin descriptoren) kennis en inzicht hebben en toepassen oordeelsvorming communicatie zelfstandig leervermogen

20 kenmerkende beroepshandelingen
uitvoeren: waarnemen en diagnosticeren (onderzoek) passend maken en uitvoeren ontwerpen adaptief (onderzoek) onderwijsverbetering (onderzoek) innoveren triple loop onderzoeken kwaliteitszorg (persoonlijk/organisatie/keten) evidence based ontwikkelen kennisgemeenschappen samenwerken, coachen, begeleiden communiceren en verantwoorden afstemmen zelfstandig en zelfgestuurd leren


Download ppt "bekwaamheid op HO-niveau"

Verwante presentaties


Ads door Google