De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een leraar van niveau bekwaamheid op HO-niveau. aspecten van bekwaamheid situatieseffect handelen zichtbaar onzichtbaar unieke persoonlijkheid kwaliteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een leraar van niveau bekwaamheid op HO-niveau. aspecten van bekwaamheid situatieseffect handelen zichtbaar onzichtbaar unieke persoonlijkheid kwaliteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Een leraar van niveau bekwaamheid op HO-niveau

2 aspecten van bekwaamheid situatieseffect handelen zichtbaar onzichtbaar unieke persoonlijkheid kwaliteiten motivatie inspiratie beroepsopvatting beroepshouding kennis van zaken handelingsrepertoire verantwoordelijkheid bekwaamheids eisen

3 competent verstandig verantwoordelijk redzaam aanspreekbaar zelfsturend vier kernwoorden van competentie weten willen kunnen aanspreekbaar zijn

4 met leerlingen met collega’s met omgeving met mezelf pedagoog (vak)didacticus interpersoonlijk organisatorisch 1 2 5555 6666 7777 kenmerkende situaties 4 3 beroepsrollen en –situaties zeven onderwijscompetenties

5 wat is professioneel? buitenkant: allerlei uiterlijke kenmerken, karakteristieken binnenkant: productief maken van kennis

6 praktijk theorie methodisch handelen theorieën theoretisch begrip van de praktijk methodieken praktisch begrip van de praktijk alledaagse aanpak van problemen daadkracht denkkracht methodisch handelen kennisproductie

7 wat is professioneel? waarnemen interpreteren diagnosticeren plannen handelen evalueren bijstellen verantwoorden kennis met name zichtbaar in pedagogische en (vak)didactische competentie

8 professionele rollen waarnemen interpreteren diagnosticeren plannen handelen evalueren bijstellen verantwoorden passend maken en uitvoeren ontwerpen van toepassingen onderzoeker van eigen praktijk nieuwe methoden, innovator adviseur, coach, begeleider lerende professional

9 single loop, double loop theorieën theoretisch begrip van de praktijk methodieken praktisch begrip van de praktijk alledaagse aanpak van problemen korte en snelle terugkoppeling aanpassen, adaptief ontwerpen ontwerpen programma’s ontwerpen; innovatief ontwerpen, syteemverandering triple loop?

10 typen kennis praktische kennis: uit de voeten kunnen met deze praktijk handelingsbekwaam, geintegreerd, gesitueerd en onmiddelijk meer reflexief dan reflectief methodische kennis: achterliggende methodieken professioneel, methodisch werken, methodische diepgang twee grondvormen: regulatief (praktijkgericht) en empirisch (theoriegericht) theoretische kennis: achterliggende theorieen professioneel, met kennis van zaken werken, theoretische diepgang navigeren door een complexe kennisbasis

11 leren en onderwijzen in beeld onderwerp van leren leerdoelen de belevings- wereld van de leerling aanbieden van een werkbaar leerplan en de begeleiding van leeractiviteiten realiseren van leerdoelen door middel van leeractiviteiten

12 kennisgebieden voor de leraar identiteits- ontwikkeling mogelijkheden belemmeringen bij ontwikkeling, leren leefwereld kennis van leerling leer- en ontwik- kelingstheorieën (vak)didactiek en pedagogiek schoolmethoden wetenschappelijk fundament opbouw/samenhang toepassingen leerinhoud min of meer de gebruikte methode kennis van schoolvak kennis van leren

13 kennisgebieden voor de leraar identiteits- ontwikkeling mogelijkheden belemmeringen bij ontwikkeling, leren leefwereld kennis van leerling leer- en ontwik- kelingstheorieën (vak)didactiek en pedagogiek schoolmethoden wetenschappelijk fundament opbouw/samenhang toepassingen leerinhoud kennis van schoolvak kennis van leren praktische kennis methodische kennis theoretische kennis

14 praktisch methodisch theoretisch leefwereld en beleving van school en leerinhouden schoolmethodes mogelijkheden / belemmeringen problemen bij ontwikkeling en leren persoonsontwikkeling identiteitsontwikkeling leer- en ontwikkelingstheorieën wetenschappelijk fundament leerinhouden opbouw, samenhang toepassingen (vak)didactiek en pedagogiek leerinhouden leerlinglerenleerinhoud structuur kennisbasis

15 ontwerp problemen selectie en toegankelijk maken van kennisbronnen (langere termijn: beheer en ontwikkeling) de rol van de opleider als kennisbron werken met kennis, werken aan kennisontwikkeling en werken aan de ontwikkeling van je eigen kennis

16 didactische werkplaats praktisch methodisch theoretisch leerlinglerenleerinhoud bachelor master

17 vormgeven aan onderwijs gemeenschap contact en communicatie omgaan met macht nabijheid en betrokkenheid zingeving, waarden en normen fysieke en emotionele veiligheid pedagogische basisbehoeften ordelijk / overzichtelijk leergemeenschap veilig krachtig werkgemeenschap processenopgaven 4 beroepsrollen 1 interpersoonlijk; 2 pedagogisch; 3 vak en didactisch; 4 organisatorisch 1 2 3 4 leerinhouden toegankelijk maken, onderwijs ontwerpen motiveren/ stimuleren / uitdagen / activeren / ondersteunen / helpen / coachen / inspelen op verschillen professioneel

18 de bekwaamheidseisen de competentie zelf verwijst naar een beroepsrol (d.i. een samenhangend cluster kernopgaven) en een type situaties de competentiedefinitie beschrijft de verantwoordelijkheid van de leraar de bekwaamheidseis zelf bestaat uit een handelingscomponent en een kenniscomponent indicatoren verwijzen naar het feitelijk handelen van de leraar en geven een toelichting bij de eisen hoe zit het met het beheersingsniveau en de normering daarvan?

19 het niveau van bekwaamheid praktisch (indicatoren) praktisch goed uit de voeten kunnen; programma’s beoordelen, aanpassen en mede ontwerpen meewerken aan onderzoeksmatige aanpak van onderwijsverbetering zelfstandig verder ontwikkelen (competentie 7) formeel (Dublin descriptoren) kennis en inzicht hebben en toepassen oordeelsvorming communicatie zelfstandig leervermogen

20 kenmerkende beroepshandelingen uitvoeren: –waarnemen en diagnosticeren (onderzoek) –passend maken en uitvoeren ontwerpen –adaptief (onderzoek) –onderwijsverbetering (onderzoek) innoveren –triple loop onderzoeken –kwaliteitszorg (persoonlijk/organisatie/keten) –evidence based ontwikkelen –kennisgemeenschappen samenwerken, coachen, begeleiden –communiceren en verantwoorden –afstemmen zelfstandig en zelfgestuurd leren


Download ppt "Een leraar van niveau bekwaamheid op HO-niveau. aspecten van bekwaamheid situatieseffect handelen zichtbaar onzichtbaar unieke persoonlijkheid kwaliteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google