De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”"— Transcript van de presentatie:

1 “Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”
Beoordelen: Cohort 2007 – Niveau IV oogstweek periode 3 2007 – 2008 “Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?” April 2008

2 Brondocumenten: Kwalificatiedossier Kwalificatieprofiel
Beroeps-Competentie-Profiel* OER brondocument LLB handboek “waarderen” FC (panel) handboek examinering FC-Lab* April 2008

3 Opleiding FC-Lab: 3 Fasen
Startbekwaam Handelingsbekwaam Beroepsbekwaam April 2008

4 Fase 1: Startbekwaam Basiskennis Basisvaardigheden
Oriëntatie op beroep > op school + korte bedrijfsoriëntaties April 2008

5 Fase 1: Startbekwaam Basiskennis scheikunde theorie
biomedische achtergronden microbiologische achtergronden wiskunde – basisrekenen natuurkunde – basis meten & app. lab-apparatuur, glaswerk, enz. nederlands – spelling, verslag, … engels – eenvoudige begrippen April 2008

6 Fase 1: Startbekwaam Basisvaardigheden 1
werken met Word, Excel, PPT, fig. … rekenvaardig in de praktijk veiligheid op het lab gevaarlijke stoffen (w.o. zuren, basen) besmettingsgevaar (bloed, MO) brand en calamiteiten hulpmiddelen en bescherming verbanden leggen – chemiekaarten afvalverwerking April 2008

7 Fase 1: Startbekwaam Basisvaardigheden 2
labapparatuur kunnen bedienden maatglaswerk pipetten (soorten, methoden)* weegtoestellen* centrifuges* microscopen* fotometer* pH meter wervelaar, roermotor, buret, pomp, … April 2008

8 Fase 1: Startbekwaam Basisvaardigheden 3 algemene bekwaamheden
plannen, organiseren, netjes & overzichtelijk werken, … eenvoudige chemie titreren, extraheren, indampen, … eenvoudige microbiologie overenten, reinkweken, determineren, … eenvoudige bio-medische proeven monsterbeh., kitjes, preparaten tekenen, … April 2008

9 Fase 1: Startbekwaam Oriëntatie op beroep Persoonlijke vaardigheden
excursies, interviews, bezoeken, … Persoonlijke vaardigheden communiceren, samenwerken, … Goede beroepshouding flexibiliteit, enthousiasme, aannemen, presenteren, … April 2008

10 Fase 2: Handelingsbekwaam
School: theorie & oefenen Prestaties: laten zien Verschilt per type bedrijf / richting  keuze steeds duidelijker Deelgebieden Deel-beoordelingen April 2008

11 Fase 3: Beroepsbekwaam BPV Integreren Gecompliceerd
Kritische situaties Eigen (deel)onderzoek (*IV) Proeve(n) van bekwaamheid Eindniveau  examen April 2008

12 Hoe word je beoordeeld om te leren ↔ om te beslissen
handelingsbekwaam ↔ beroepsbekwaam op school ↔ in de beroeppraktijk Leren: is je niveau voldoende voor de fase ? Leren: waar sta je tussen start en finish ? Beslissen: mag je naar volgende fase ? Beslissen: voldoende in huis voor prestatie x ? Beslissen: diploma ? April 2008

13 Cohort 2007 en later Niveau IV  proeve van bekwaamheid is verplicht
April 2008

14 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses
2. Uitvoeren van analyses 3. Ondersteuning van onderzoek & onderwijs April 2008

15 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses
1.1 Maken van een planning 1.2 Ontvangen en registreren van materiaal 1.3 (Assisteren bij) afname van humaan materiaal 1.4 Nemen van productmonsters 1.5 Voorbewerken van materiaal April 2008

16 2. Uitvoeren van analyses
Kerntaken Cohort 2007 2. Uitvoeren van analyses 2.1 Uitvoeren van basistechnieken Keuzeonderdeel 2.2 – 2.6: uitvoeren van: 2.2 klinisch chemische en hematologische analyses 2.3 histologische en cytologische analyses 2.4 microbiologische analyses 2.5 biologische analyses 2.6 chemische / fysische analyses 2.7 Beoordelen en rapporteren van meetwaarden 2.8 Onderhouden van werkplek en apparatuur April 2008

17 Kerntaken Cohort 2007 3. Ondersteuning v onderzoek & onderwijs
3.1 Optimaliseren van kennis en technieken 3.2 (Door)ontwikkelen van proeven* 3.3 Faciliteren van practica* 3.4 Begeleiden en beoordelen van leerlingen / stagiaires * alleen voor TOA-opleiding April 2008

18 Competenties & kerntaken: Talen
Nederlands niveau IV Begrijpen Luisteren B2 Lezen B2 Spreken Productie B2 Interactie B2 Schrijven B2 niveau April 2008

19 Competenties & kerntaken: Talen Begrijpen
Engels niveau IV Begrijpen Luisteren B1+ Lezen B1+ Spreken Productie B1 Interactie A2 Schrijven A2 niveau April 2008

20 Competenties "2007" A. Beslissen en activiteiten initiëren
B. Aansturen C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren April 2008

21 Competenties "2007" N. Onderzoeken O. Creëren en innoveren P. Leren
Q. Plannen en organiseren R. Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten S. Kwaliteit leveren T. Instructies en procedures opvolgen U. Omgaan met verandering en aanpassen V. Met druk en tegenslag omgaan W. Gedrevenheid en ambitie tonen X. Ondernemend en commercieel handelen Y. Bedrijfsmatig handelen April 2008

22 Competenties "2007" identiek voor alle studies
gewicht verschilt per studie matrix in OER: welke hoort bij welke kerntaak matrix per richting "vakinhoudelijk" matrix voor LLB (zie volgende dia) te vinden in kwalificatiedossier Analist April 2008

23 Kerntaken LLB "2007“ 1. Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken 2. Stuurt de eigen loopbaan 3. Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding 4. Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie 5. Functioneert als kritisch consument 6. Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte 7. Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)  uitwerking vind je in kerndocument LLB April 2008

24 Examendossier: verzameling van bewijzen
aan de hand van formulier checken controle vooraf aan examen pas indien OK  panelgesprek zelf benodigde zaken aandragen! April 2008

25 Portfolio "school" beoordelingen
 theorie (bij kerntaken onderbrengen!) schriftelijke toets (resultaat) presentatie + vragen + beoordeling werkstuk + gesprek + beoordeling beoordeling van uitleg aan anderen (b.v. PR-activiteiten) poster, folder, video, …+ beoordeling  toepassen in de praktijk (bij kerntaak) April 2008

26 Portfolio "school" beoordelingen
 praktijk (bij kerntaak onderbrengen) bij start- of handelings-bekwaamheid om te leren observatie tijdens praktijk / prestatie verslagen  methoden verzamelen! testpracticum beoordeling van projecten uitleg praktijk aan anderen April 2008

27 Portfolio "Bedrijfsbeoordelingen"
 om te leren  van handelingsbekwaam naar beroepsbekwaam  van prestatie naar BPV (stage) behalen van de leerdoelen eindgesprek (per periode / prestatie) schriftelijk commentaar  aandachtspunten om te leren April 2008

28 Verzamelmap = "portfolio"
per kerntaak of kerntaak aangeven competenties tot uitdrukking brengen ook LLB zaken !! └> tussenselectie: om je te presenteren └> eindselectie: DIPLOMERINGSDOSSIER April 2008

29 Hoe weet je hoe je er voor staat ?
leerlijnen (kennis & ambachtelijke vaardigheden) beginner - gevorderde - beroepsbekwaam ontwikkellijnen (pers. kwal. & comm. vaard.) onbedreven - gevorderde – deskundig kijk naar beoordelingscriteria examen (binnenkort in aanvulling OER) April 2008

30 Hoe weet je hoe je er voor staat ?
resultaten / beoordelingen (portfolio) reflectieverslagen + groei commentaar van vakdocent / coach instapeisen voor prestaties beoordelingen van prestaties / BPV beoordelingen van proeven van bekwaamheid (tijdens stage) April 2008

31 Hoe weet je of je er bent ? eisen examendossier panelgesprek LLB
kennis en vaardigheden: beoordelingen, reflectie aantal uren stage / prestatie / BPV + beoordelingen proeve(n) van bekwaamheid OK beoordelingen per kerntaak (>75% voldoende!) panelgesprek LLB persoonlijke kwaliteiten burgerschap leren leren loopbaan planning taligheid April 2008

32 Vragen ….??? April 2008


Download ppt "“Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”"

Verwante presentaties


Ads door Google