De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wenselijke preventie in het Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wenselijke preventie in het Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Wenselijke preventie in het Onderwijs
Theoretische kaders Peter Goris Dieter Burssens Nicole Vettenburg Bie Melis

2 Preventie in het Onderwijs
Waar hebben we het eigenlijk over?

3 De preventietafel afgebakend
Preventie omvat initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem voorkomen Initiatieven Systematisch Probleem Voorkomen Doelbewust

4 Niet alles is preventie
Algemeen Beleid Initiatief met preventieve waarde Preventie Initiatief Systematisch Probleem Voorkomen Doelbewust

5 Preventie op een lijn Algemeen beleid Preventie Curatie Primaire
probleemontwikkeling Algemeen beleid Preventie Curatie Primaire Secundaire Tertiaire

6 De tafel in twee verdeeld
Algemene Preventie Individuele Preventie Initiatief Systematisch Probleem Voorkomen Doelbewust Geïndividualiseerde Doelgroep

7 Is hulpverlening preventie(f)?
Nee, mogelijk preventief Ja, preventie Initiatief Systematisch Probleem Voorkomen Doelbewust

8 Hulpverlening, veelal individuele preventie
Algemene Preventie Individuele Preventie Initiatief Systematisch Probleem Voorkomen Doelbewust Geïndividualiseerde Doelgroep

9 Troeven van algemene preventie
Je bereikt ‘meer mensen’ Meer duurzame verandering in samenleving Meer ruimte om proactief te handelen

10 Preventie in het Onderwijs
Hoe resultaat boeken met preventie?

11 Natuurlijk zijn er resultaten... (denk ik)
Is ‘gezond verstand’ al niet genoeg? Voorbeeld: Het DARE-project Voorbeeld: Scared Straight

12 Effectmeting is (g)een makkie
Waar loopt het (vaak) mis? Meten in een complexe wereld Meetbare indicatoren vinden Faalt theorie of implementatie? Afroming Toevalsfactoren ...

13 Streven naar effectiviteit
Tips voor (een kans op) effectieve preventie TIP 1 – Eerst lezen, dan meten TIP 2 – Registreer voor jezelf TIP 3 – Doe het niet alleen met cijfers TIP 4 – Zoek de zwarte zwaan

14 Preventie evalueren Een adder... “Effectief” ≠ “goed”
Effectiviteit als déél van het verhaal

15 Preventie in het Onderwijs
Van effectieve preventie naar wenselijke preventie

16 Vanuit een visie Vertrekt vanuit een emancipatiebenadering
Algemene preventie wordt wenselijke preventie wanneer ze de emancipatie van alle burgers maximaal toelaat.

17 Wenselijke preventie Wenselijke preventie:
schept voorwaarden om problemen steeds vroeger te voorkomen is maximaal offensief bouwt een integrale aanpak uit is participatief heeft een democratisch karakter

18 In vijf dimensies Radicaliteit Offensiviteit Integraliteit
Participatie Democratisch karakter Hangen onderling samen

19 Dimensie 1: radicaliteit
Verwijst naar tijdslijn in probleemwording Wenselijk: proberen steeds vroeger problemen te voorkomen Acties: Registreren Signaleren Voorbeeld Grenzen?

20 Radicaliteit in schema
probleemontwikkeling algemeen beleid preventie curatie radicaliteit

21 Dimensie 2: offensiviteit
Offensiviteit – defensiviteit Wenselijk: zo offensief mogelijk Acties: aanbieden/stimuleren afraden/wegnemen vrijwillige/verplichte deelname Voorbeeld Grenzen?

22 Dimensie 3: integraliteit
Persoonsgericht en structuurgericht Wenselijk: zoeken naar evenwicht Acties: Persoonsgericht Structuurgericht Voorbeeld Grenzen?

23 Dimensie 4: participatie
Wenselijk: doelgroep inbreng laten hebben, mee laten beslissen Acties: Zo rechtstreeks mogelijk In alle fasen van het project Voorbeeld Grenzen?

24 Dimensie 5: democratisch karakter
Wenselijk: niemand uitsluiten Acties: Doelgroepkeuze Binnen gekozen doelgroep geen deelgroepen uitsluiten Voorbeeld Grenzen?

25 Samenhang tussen dimensies
5 dimensies hangen samen 5 dimensies komen samen aan bod Altijd groeimogelijkheden

26 Preventie in het Onderwijs
Preventie projectmatig aanpakken

27 Met logische stappen naar een duidelijk doel
PROJECTMATIG WERKEN Opdelen in fasen maakt het proces hanteerbaar Bewuste keuzes op een juist moment

28 Stapsgewijze opbouw Voorbereiding Planning Uitvoering Evaluatie
Follow-up

29 Relatie projectmatig werken – wenselijke preventie
Bij elke stap in het projectmatig werken nagaan of we de richting van wenselijke preventie volgen.

30 Hoe we starten De probleemdiagnose
Bepalen wat we willen voorkomen Analyseren van oorzaken en mogelijkheden tot voorkomen Probleemdiagnose en wenselijke preventie: Participatie: betrokkenen vullen het probleem in. Democratisch karakter: betrokkenheid van alle leden van de doelgroep.

31 Hoe we plannen Plannen is doelen vastleggen Bepalen van de doelen
Algemeen: het vooropgesteld eindresultaat Concreet: de situatie na elke actie Doelbepaling en wenselijke preventie Participatie: willen alle betrokkenen hetzelfde?

32 Hoe we plannen (2) Plannen is strategie bepalen
Waarop grijpt de actie in? Waarop focust de actie? Welke activiteiten werken we uit? Strategie en wenselijke preventie Zo offensief mogelijk Integraliteit Radicaliteit

33 Hoe we het dóen De uitvoering Realiseren van verandering
Realiseren van de dimensies Met de betrokkenen (participatie)

34 Doen we het goed? De evaluatie Wat? Procesevaluatie Productevaluatie
De mate waarin de resultaten op een wenselijk preventieve manier tot stand komen Hoe? samen met alle betrokkenen

35 We sluiten de cirkel De follow-up Projectnazorg bij projectafbouw
Radicaliteit: Wat leren we uit het project m.b.t. vroeger ingrijpen op de problematiek?

36 Toch niet zo rechtlijnig …
Geen lineair proces. Actiemomenten beïnvloeden elkaar Een circulaire actiespiraal

37 maar wel een houvast. Projectmatig werken maakt de complexe werkelijkheid meer overzichtelijk Dimensies bewaken de basisvisie doorheen de projectfasen


Download ppt "Wenselijke preventie in het Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google