De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy."— Transcript van de presentatie:

1 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy

2 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Wat je ziet is afhankelijk van hoe je kijkt

3 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Een ander gezichtspunt…

4 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Fysiotherapie 2004-2010 2004: Uit de basisverzekering 2005: Experiment vrije tarieven (eerste lijn) 2006 Nieuw zorgstelsel (meer marktwerking) 2009 Vrije tarieven eerstelijns deel van de polikliniek in instellingen Gevolg voor eisen aan ondernemerskwaliteiten zoals management, strategisch beleid en marketing.

5 Het veranderde paradigma Van een stelsel dat uitging van het aanbod van zorg (aanbodgestuurd) naar een stelsel waar de vraag van de burger veel meer telt. (vraaggestuurd). Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

6 Voorwaarden voor marktwerking (algemeen) VRAAGAANBOD De markt is transparant (beide partijen beschikken over alle informatie) Bestaan van een directe betaalrelatie Vrije toetreding en uittreding is mogelijk Verhandeling van een homogeen product Voldoende aanbod voor het maken van keuzen (concurrentie!) Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

7 Bestaan van machts- en kennisasymmetrie. Informatie vergelijken is ondoenlijk voor een leek. Betreden van de zorgverleningmarkt is veelal onvrijwillig. Betaalrelatie is indirect en complex. Heterogeniteit van zorgdiensten. Beperkte keuzevrijheid - Schaarste zorgaanbod. Belemmeringen voor marktwerking in de zorg Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

8 Wie hebben invloed op uw markt? Met welke belanghebbenden/partijen heeft u te maken (stakeholders)? Welke invloed hebben deze partijen op uw markt/bedrijfsvoering? Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

9 A (Minimale inspanning) B (Geïnformeerd houden) C (Tevreden houden) D (‘Sleutelspelers’) KLEIN GROOT GROOT MACHT BELANG Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

10 (Minimale inspanning)(Geïnformeerd houden) (Tevreden houden)(‘Sleutelspelers’) KLEIN GROOT GROOT MACHT BELANG Leveranciers van middelen Interne diensten als TD, ICT Zorgverzekeraars Patiënten Raad van Bestuur Medewerkers afdeling fysiotherapie Verwijzers/ Medisch specialisten Verpleging Afdelingshoofden Overheid Collega’s extern Zwolle, 5 oktober 2010 RGF Groot-IJsselland

11 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Reflectie op nieuwe situatie op alle niveaus in de organisatie. Wat is de visie die we hebben op de toekomst van onze organisatie en/of onze afdeling? Wat zijn de kernactiviteiten en wat zijn de kernkwaliteiten? Waar ligt de kracht en waar ligt de kwetsbaarheid, onze kansen en wat zijn bedreigingen (SWOT analyse)? Welke conclusies trekken we en welke (strategische) keuzes maken we?

12 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Enkele voorbeelden van ontwikkelingen in de markt Denken in markt en marktaandeel. Samenwerken en schaalvergroting. Differentiatie en specialisatie. Slotervaart ziekenhuis/IJsselmeerziekenhuizen in private handen. Privéklinieken. (Dermatologie,Oogziekten etc.) Fysiotherapie Medisch Centrum Zaanstad geprivatiseerd.

13 Overheidsinvloed: patiëntvolgende financiering DBC financiering: A en B segment. Zorgzwaarte bekostiging (ZZP) AWBZ Functionele (integrale) bekostiging (chronisch zieken) –Weghalen van schotten in financiering. –Programmatische aanpak: Diabetes, COPD, Cardiovasculair risicomanagement, zorg bij hartfalen en patiënten met multiple pathologie. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

14 Invloed van zorgverzekeraars Prijsdifferentiatie. Belonen van kwaliteit. Selectieve zorginkoop. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

15 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Raden van Bestuur denken na over: Hoe te functioneren op een concurrerende markt? Vanaf 2012 (?) : winst maken toegestaan. Rechtsvorm? Aantrekken van extern kapitaal? Welke strategische keuzes?

16 Mogelijke gevolgen? Focus op de corebusiness. Flexibiliteit in de organisatie moet toenemen. Vergroten van kans op winstgevendheid! Mean and lean organisatie!! Outsourcen of privatiseren van diensten. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

17 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Huidige situatie: werken bij instelling In loondienst Arbeidsovereenkomst CAO Salaris + periodieke n. Pensioenfonds Z&W (voorheen PGGM) IZZ zorgverzekering Deel kosten pensioen en sociale premies (AO,WIA) en bijdrage IZZ voor rekening werkgever Geen risicodragend kapitaal werknemers.

18 Privatiseren? Bij dringende of dwingende noodzaak! Rol OR/Bonden? Reorganisatieplan/Sociaalplan ? Proactief of reactief? Mentaal en fysiek voorbereiden. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

19 Vormen! Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

20 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Maatschap Toekomst: Personen Vennootschap (PV)

21 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Maatschap Maatschapsleden zijn eigenaren en werken voor eigen rekening en risico. Stichting pensioenfonds fysiotherapie (SPF). Zelf zorgen voor verzekeringen. Geen werkgeversbijdragen voor sociale premies, maar alles uit tarief. Ondernemers voordelen: startersaftrek, zelfstandigen aftrek, investeringsaftrek. In- en uittreden veelal op basis van goodwill.

22 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Maatschap Mogelijkheid: Fysio’s in loondienst bij de maatschap De maatschap is nieuwe werkgever: Arbeidsovereenkomst! Oude rechten? Wet overname van onderneming! Samenwerking met ziekenhuis op basis van SLA’s en contracten.

23 Voorbeelden/eigen ervaring Historisch bestaande situaties van maatschappen die (delen van)zorg in het ziekenhuis aanbieden: Woerden, Amstelveen, Dirksland, Beverwijk (alleen polikliniek). Nieuwe maatschap: Zaandam. Aandachtspunten: Pensioen, huur van ruimten, investeringen,contacten, SLA’s, omzeilen wet overname onderneming door volledige maatschap. Vangnet. Geen goodwill. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

24 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Besloten vennootschap (BV)

25 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland BV Eigenaren/aandeelhouder(s): Meerdere mogelijkheden: alle fysio’s, enkele fysio’s, combinaties met derden of alleen derden Werkt wel/niet met uitvoerend manager (= keuze van aandeelhouders). Gaat overeenkomsten aan met o.a. het verpleeghuis, zorgverzekeraars en derden.

26 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland BV Fysiotherapeuten (wel en niet eigenaren) in loondienst bij de BV De BV is nieuwe werkgever: Arbeidsovereenkomst! Oude rechten?! CAO-Z volgend? IZZ? Pensioen? (kan bij PFZW blijven eventueel) (Deel) Kosten pensioen en sociale premies (AO,WIA) en bijdrage IZZ (?)voor BV Wet overname van onderneming!

27 Voorbeelden/eigen ervaring Derde partij uit fitnessbrache. BV waar ziekenhuis aandeelhouder is. Geen goodwill. –Vraag is nog hoe gaan werknemers over? Nieuwe werkgever > WOO, maar hoe met pensioen ed? Ziekenhuis/verpleeghuis vanuit BV ? Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

28 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Stichting Rechtspersoon zonder winstoogmerk.

29 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Stichting Fysiotherapeuten in loondienst bij de stichting De stichting is nieuwe werkgever: Arbeidsovereenkomst! Oude rechten? CAO-Z volgend? IZZ? Pensioen? (Deel) Kosten pensioen en sociale premies (AO,WIA) en bijdrage IZZ (?)voor: Stichting

30 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Enkele conclusies Er is altijd wel een structuur te vinden die een (passende) oplossing kan bieden. Geen enkele oplossing kent alleen maar voordelen. De uiteindelijke keuze zal het resultaat zijn van een afweging van voor- en nadelen. Er spelen veel factoren en veel partijen een rol.

31 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Samenvatting en conclusies Hoe beter een groep weet wat ze wil, hoe groter de kans van slagen Zonder eenheid in de groep zullen anderen meer gaan bepalen wat er uiteindelijk gebeurt. Het gaat over een individuele afweging en een gezamenlijke afweging.

32 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Externe begeleiding kan nodig zijn bij: Het proces van idee naar besluitvorming Het maken van berekeningen en opstellen van een businessplan. Het afsluiten van verzekeringen. Het verkrijgen van financiering. De fiscale beoordeling. Onderhandelingen met verzekeraars. Het opstellen van contracten.

33 Leven met onzekerheden In de Rijksbegroting voor 2011 ontbreken opmerkingen over de toekomst van de AWBZ. Eind maart deden topambtenaren vier voorstellen: 1. Alle AWBZ-zorg als persoonsgebonden budget aanbieden 2. Gemeenten gaan AWBZ uitvoeren 3. Zorgverzekeraars gaan AWBZ uitvoeren 4. De AWBZ wordt versoberd. Kennelijk heeft de regering nog niet gekozen. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

34 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Hoe werkt het vaak. Stephan Covey: “Wil je dingen veranderen dan moet je eerst zelf veranderen, te beginnen met jouw kijk op de wereld”. Johan Cruijff: “Er moet eerst iets gebeuren, voordat er iets gebeurt”.

35 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland veilig tijdig vertrouwd toegankelijk kwaliteit patiëntgericht doeltreffend doelmatig deskundigheid richtlijnen indicatoren transparant best evidence/practice De kern blijft het vak

36 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Denk naast het vak nu ook aan : Positioneren en profileren. Gezamenlijke visie en beleid. (Intern) Contracteren (SLA/DVO). Registreren (met zijn allen). Benutten van de mogelijkheden van ICT/EPD. Projectmatig werken.

37 Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Tot slot Gandhi: “Zorg goed voor het proces, dan zorgen de problemen wel voor zichzelf”.


Download ppt "Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy."

Verwante presentaties


Ads door Google