De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. G. Meijer Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. G. Meijer Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. G. Meijer Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week

3

4

5 Touwklim Parcours – 7 juni

6 E&R

7 E&R

8 E&R

9 E&R

10

11 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

12

13 Opwekking 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

14 Opwekking 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

15 Opwekking 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.

16

17 Evangelisch liedbundel 459
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien mag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

18

19 Opwekking 498 Er is een stad met gouden straten Vol van Jezus' Heerlijkheid Er is een Weg, die daarheen leidt Daar is Leven in Eeuwigheid Alleen door U, Alleen door U. Alleen door Uw dood Uw Liefde zo groot

20 Opwekking 498 Nooit meer rouw, nooit meer tranen Nooit meer lijden, nooit meer dood Nooit meer pijn, nooit meer ziekte Nooit meer onrecht, nooit meer nood Alleen door U, Alleen door U. Alleen door Uw dood Uw Liefde zo groot

21 Opwekking 498 Wooow, de schuld is afbetaald We kunnen eeuwig leven Nu is er weer hoop Alleen door U Wooow, eens zien wij Uw gezicht En iedereen zal dansen De stad van onze God

22 Opwekking 498 Altijd liefd', altijd vrede Altijd blijdschap, altijd feest Altijd wijn die blijft stromen Op het grote Bruiloftsfeest Alleen door U Alleen door U. Alleen door Uw dood Uw Liefde zo groot

23 Opwekking 498 Wooow, de schuld is afbetaald We kunnen eeuwig leven Nu is er weer hoop Alleen door U Wooow, eens zien wij Uw gezicht En iedereen zal dansen De stad van onze God

24 Opwekking 498 Wooow, de schuld is afbetaald We kunnen eeuwig leven Nu is er weer hoop Alleen door U Wooow, eens zien wij Uw gezicht En iedereen zal dansen De stad van onze God

25 Opwekking 498 Wooow, wooow, wooow Alleen door U

26

27 Lezen Psalm 119: 1-3 1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, 2 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. 3 Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.

28 Lezen Psalm 119: 9-10 9 Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. 10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.

29 Lezen Psalm 119: 15-18 15 Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. 16 Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten. * 17 Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. 18 Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.

30

31 Preek

32

33 wijs met Gods Woord

34 a) vind ik mooi b) heb ik wat aan

35 Jezus is: Gods Woord live

36

37 Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu.

38 Opwekking 575 Jezus alleen werd mens als wij; klein als een kind, in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij; dankzij zijn sterven leef ik nu.

39 Opwekking 575 Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan. Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan! Sinds Hij verrees in heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd Ik leef in Hem en Hij in mij; dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

40 Opwekking 575 Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand. Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; in die verwachting houd ik stand. In Hem alleen, in Hem alleen!

41

42 De Canon van de bijbel

43 Verzoening in het paradijs

44 Noach

45 Geboorte van Mozes

46 Verbond bij de Sinaï

47 De twaalf verspieders

48 Splising van het rijk

49 Daniël

50

51 Preek

52

53 Opwekking 342 Meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn zoals U. (2x) Ik aanbid U, Heer, met heel mij hart, ik aanbid U, Heer, met heel mijn verstand. met heel mijn kracht, want U bent mijn Heer. U bent mijn Heer.

54 Opwekking 342 More love, more power, more of You in my life. (2x) And I will worship You with all of my heart, and I will worship You with all of my mind, with all of my strength, for You are my Lord.

55 Opwekking 342 And I will seek your face with all of my heart, and I will seek your face with all of my mind, with all of my strength, for You are my Lord.

56

57 Opwekking 671 U schiep de zon en maan en sterrenpracht. Vader, U bent het geheim van het leven, alles toont Uw macht. U bent alles wat mijn hart verlangt. U bezielt mij Heer. U houdt heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.

58 Opwekking 671 Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam. U geeft regen, zon en overvloed. Vader, U bent het geheim van het leven, dat U bloeien doet.

59 Opwekking 671 U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer, U bent heilig, hoogverheven maar ook heel dichtbij. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam.

60

61 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

62 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

63 Opwekking 436 En leidt ons niet in verzoeking, Maar verlos ons van het kwaad. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Amen.

64

65 Evangelisatie & Rente en Aflossing
Collecte Evangelisatie & Rente en Aflossing

66

67 Vertaling van Jesus Take the wheel
Afgelopen vrijdag reed ze naar huis, naar haar ouders. Op de achterbank zat een baby’tje Nog 50 kilometer te gaan, maar ze had bijna geen benzine en vertrouwen meer. Het was een zwaar jaar geweest. Ze was er met haar gedachten niet bij, ze reed veel te hard. Voordat ze besefte wat er gebeurde, spinde de auto over een dun stuk glas. In een flits zag ze hun levens aan zich voorbijgaan. Ze had geen tijd om te huilen, ze was zo bang. Ze gooide haar handen in de lucht. She was driving last Friday on her way to Cincinnati On a snow white Christmas Eve Going home to see her Mama and her Daddy with the baby in the backseat Fifty miles to go and she was running low on faith and gasoline It'd been a long hard year She had a lot on her mind and she didn't pay attention she was going way too fast Before she knew it she was spinning on a thin black sheet of glass She saw both their lives flash before her eyes She didn't even have time to cry She was sooo scared She threw her hands up in the air

68 Vertaling van Jesus Take the wheel
Jezus, neem het stuur. Neem het uit mijn handen, want ik kan dit niet alleen. Ik laat het los, geef me alstublieft nog een kans Red me van deze weg waar ik op ben Jesus take the wheel Take it from my hands Cause I can't do this on my own I'm letting go So give me one more chance Save me from this road I'm on Jesus take the wheel

69 Vertaling van Jesus Take the wheel
Het werd steeds kouder toen ze tegen de vangrail aankwam en de auto stopte. Ze huilde toen ze zag dat haar baby sliep als een roos En voor het eerst sinds een lange tijd, Boog ze haar hoofd en bad ze tot God. Vergeef me de manier waarop ik mijn leven heb geleid Ik weet dat ik moet veranderen, dus vanaf vanavond… It was still getting colder when she made it to the shoulder And the car came to a stop She cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock And for the first time in a long time She bowed her head to pray She said I'm sorry for the way I've been living my life I know I've got to change So from now on tonight

70 Vertaling van Jesus Take the wheel
Jezus, neem het stuur. Neem het uit mijn handen, want ik kan dit niet alleen. Ik laat het los, geef me alstublieft nog een kans Red me van deze weg waar ik op ben Jezus, neem het stuur. (X2) Jesus take the wheel Take it from my hands Cause I can't do this on my own I'm letting go So give me one more chance Save me from this road I'm on Jesus take the wheel

71

72 Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

73 Opwekking 733 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

74 Opwekking 733 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x) Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

75 Opwekking 733 Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. (Refrein 2x) Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.

76

77 Amen A - men, a - men, a - men.

78


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. G. Meijer Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,"

Verwante presentaties


Ads door Google