De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Welkom – Biddag 2013 Voorganger:br. E. Wagenaar Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Welkom – Biddag 2013 Voorganger:br. E. Wagenaar Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Welkom – Biddag 2013 Voorganger:br. E. Wagenaar Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Agenda aanstaande week woensdag, 13. maart 19:30Biddag donderdag, 14. maart 20:00Koorrepetitie Voices vrijdag, 15. maart 20:30Soos

3 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Agenda aanstaande week zondag, 17. maart 09:15Oppas (Irene & Aliene) 09:30Leesdienst: br. J. Meijer 14:00Kerkdienst: ds J.J. Verwey (Leeuwarden) 15:15KP-1 (12-15jr.) - Christelijk leven - Koek: Dennis dinsdag, 19. maart 19:00KP- 3 (17-19jr.) woensdag, 20. maart 19:45Gemeenteavond “Het ongeziene, aan het licht brengen, kind en gemeente van God”

4 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Uitleg bloemstuk Biddag voor gewas en arbeid De opstelling laat zien dat wij in het voorjaar de grond weer gaan bewerken. Voor regen en zonneschijn zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere. Vanavond willen wij God daarvoor bidden.

5 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gemeenteavond - 20 maart

6 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Volleybaltoernooi - 23 maart

7 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Wokken – 19 april

8 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

9 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

10 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

11 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Psalm 93: 1-3 1De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

12 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Psalm 93: 1-3 2Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht.

13 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Psalm 93: 1-3 3Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

14 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

15 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Over vier paarden en een Lam

16 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Over vier paarden en een Lam

17 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Over vier paarden en een Lam Openbaring 3: 5: “Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek des levens schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen”.

18 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

19 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Lezen Openbaring 6 De eerste zes zegels 1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’

20 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Lezen Openbaring 6 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5 Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’

21 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Lezen Openbaring 6 7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.

22 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Lezen Openbaring 6 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

23 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Lezen Openbaring 6 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.

24 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Lezen Openbaring 6 15 Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

25 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

26 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 65: 1-5 1Wij weten dat God alles keert ten goede op termijn voor wie Hem liefheeft. Hij regeert en leert ons dit geheim. 2Wie naar Gods voorbedachte raad gerechtigheid ontvangt en zo op Christus lijken gaat draagt glorie mee en glans.

27 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 65: 1-5 3Als God de Heer nu voor ons is wie zal ons tegenstaan? Als Christus treedt in ons gemis, wie klaagt ons dan nog aan? 4Wat zal ons van U scheiden, Heer, als slechts uw liefde telt, vervolging, ziekte, honger, meer ellende en geweld?

28 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 65: 1-5 5De mantel van Gods liefde past in alle tegenspoed. In Christus staat de zege vast, geen macht die dat verhoedt.

29 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

30 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

31 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

32 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

33 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

34 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën.

35 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.”

36 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

37 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

38 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam “Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die „Trouw en betrouwbaar‟ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde „Woord van God‟.

39 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam “Toen zei één van de oudsten tegen mij: “Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen”.

40 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

41 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

42 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam “Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Maar één ding mag u niet ontgaan, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat”.

43 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam

44 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam “God fluistert in de schepping. Hij spreekt in ons geweten. Hij schreeuwt ons wakker door het lijden”.

45 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Het is biddag. Biddag in de eindtijd. Waar zullen we om bidden? Om welvaart? Om vrede?

46 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Over vier paarden en een Lam Dat ik mijzelf gewonnen geven aan Christus, om het Lam te volgen.

47 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

48 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

49 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 179b opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

50 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

51 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Collecte Eredienst

52 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

53 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 160: 1, 2 1Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

54 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 160: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

55 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 160: 1, 2 2Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

56 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Gezang 160: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

57 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160

58 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Amen A-men, a-men, a-men.

59 Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160


Download ppt "Liturgie Ps.93 Lz.Openb. 6 Gz.65 Gz.179b Gz.160 Welkom – Biddag 2013 Voorganger:br. E. Wagenaar Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google