De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste reeks resultaten van de Vlaamse Erasmus enquête 07-08 met enkele bedenkingen omtrent mogelijke belemmeringen van de Vlaamse studentenmobiliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste reeks resultaten van de Vlaamse Erasmus enquête 07-08 met enkele bedenkingen omtrent mogelijke belemmeringen van de Vlaamse studentenmobiliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste reeks resultaten van de Vlaamse Erasmus enquête 07-08 met enkele bedenkingen omtrent mogelijke belemmeringen van de Vlaamse studentenmobiliteit Artevelde Hogeschool Johan Geentjens en A.M. Van den dries Donderdag 18 december 2008

2 Eerste reeks? Inderdaad! De resultaten die we hier bespreken betreffen niet de ganse groep van Erasmusstudenten 2007-2008. Door heerkracht is de enquête niet vervolledigd kunnen worden en werken we slechts met een populatie van 1981 studenten. Daarom ook een eerste “statische benadering”, die vervolledigd zal worden met een meer dynamische uitwerking, waarbij elementen van de enquête onderling geconnecteerd zullen worden. Vandaag, in een eerste aanloop zullen we de “open vragen” kort bespreken, nl. de vragen op het einde van de elektronische enquête

3 Bondige bespreking van de “open vragen” Na het invullen van de gedetailleerde elektronische enquête kunnen de studenten aanvullen met extra opmerkingen? Specifieke problemen? Aanbevelingen? (616) Verbeterpunten? (533) We resumeren deze 1149 “hits” als volgt: het is een uitlaatklep om alle “gal” uit te spuwen over – bepaalde gastinstellingen in het algemeen en omtrent de manke begeleiding (thuis en elders) in het bijzonder, – de ongelooflijk ingewikkelde administratie, – de vaak onvindbare) te volgen programma’s – de al dan niet erkenning van de studieperiode en van de afgelegde examens en de extra’s, – de buitenmatige uitgaven – de hopeloze zoektocht naar huisvesting

4 Bondige bespreking van de “open vragen” (2) Het algemeen gevoel dat men er aan overhoudt is: onze Vlaamse studenten zijn niet rijp om over de grens te gaan… Dan komt de allerlaatste vraag of er nog opmerkingen zijn omtrent de enquête zelf? En dan draait de stemming om en de 288 studenten die dit deel hebben ingevuld zijn - vol lof over de enquête zelf, – blij dat er mogelijkheid is om feedback te geven – wijzen op het verschil in bevraging stage/studie – mekkeren wel even over de verzendknopen, – missen het Turks bij de talen – En…o wee..eentje vraagt zich af wat een ToR wel is… Daarom pakken we nu toch maar de volledige enquête aan!

5 De statische analyse van de studentenmobiliteit 07-08

6 De voorbereiding van de studentenmobiliteit!

7 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Motieven? (in rangorde!) Het aanleren van een andere taal (1223) Een andere culturele omgeving (1220) De kans om je zelfstandigheid te vergroten (1137) Andere leeromgeving (810) Een meerwaarde op de arbeidsmarkt (691) Een vroegere internationale ervaring (219) Complementair aanbod opleidingsonderdelen (204) De aanzet van vrienden of omgeving (131) De faam van een buitenlandse instelling (129)

8 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Motieven? (2) Bedenkingen - Hebben we nu allemaal linguïsten in spe? Of komt het omwille van de plaats in de bevraging (de eerste hit)? - Zou ranking al ingeburgerd zijn in de EU, zou dan de “faam van de buitenlandse instelling” nog altijd zwak scoren?

9 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Wie speelde een rol bij het nemen van de beslissing? (in rangorde) Je ouders en kennissen (1336) Je medestudenten (752) Je internationale coördinator (251) Je docent (en) (238) Bedenkingen - Hoe komt het dat de docenten zo laag scoren? Zijn zij niet internationaal-minded? - En de internationale coördinator enthousiasmeert ook niet al te veel? Dit zegt misschien wel heel veel over de plaats van deze coördinator in het “academisch” organigram? Of is die functie enkel “faciliterend”?

10 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Determinerende aspecten bij de keuze van het gastland De taal (1506) De cultuur (1244) Het imago van het gastland (701) De voorbeeldrol (in sector of studiegebied) (356) De levensduurte (80) Bedenkingen - de fascinatie voor de taal is merkwaardig! - zou de vraag over de levensduurte verkeerd begrepen worden? - moet de “voorbeeldrol” niet meer geaccentueerd worden?

11 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Determinerende aspecten bij de keuze van de gastinstelling De ervaringen van Erasmusstudenten die reeds aan de gastinstelling verbleven (921) Geen andere bestemming beschikbaar (453) Aanraden eigen docenten (439) Aanbod extra-elementen in buitenlands studieprogramma (401) De internationale bekendheid (372) Inpassen bij thesis, eindwerk, stage (338) De reputatie en internationale uitstraling van docenten (190) Uniek studiemateriaal en/of onderzoeksfaciliteiten (99)

12 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Determinerende aspecten bij de keuze van de gastinstelling (2) Bedenkingen -Dat de mond-aan-mond reclame schijnbaar essentieel is, houdt toch ook een gevaar in – wat is het juist dat aangeprezen wordt? Enkel de academische kwaliteiten??? -Merkwaardig is de bedenking dat er “geen andere bestemming” beschikbaar was… -Extra bedenking: Zal er een periode komen dat de bilaterale akkoorden niet meer nodig zijn, en dat men door een doorgedreven transparantie de juiste opleiding zal vinden voor de juiste student? En hoe moet het dan met de begeleiding? Of zullen we dan enkel nog mature studenten hebben?

13 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Wat heeft je doen twijfelen? De eventuele negatieve weerslag op je studieresultaten aan de eigen instelling (670) Je financiële situatie (668) Je gebrekkige talenkennis (499) De schrik voor heimwee (470) Je sociale situatie (302) Je handicap (13) Bedenkingen - Realistische twijfels! - Anderzijds hoeveel studenten met een beperking zijn weggeweest ? (andere cijfergegevens)

14 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Voor vertrek: info ingewonnen over? Het onthaal, huisvesting en accommodatie (1490) Het studieprogramma en de studiekalender (1017) De LA en de overdracht van de te behalen studiepunten (971) De buitenlandse gastinstelling (835) De cultuur en samenleving van het gastland (717) De voorbereidende taalcursussen (419) De studieprogramma’s of modules voor buitenlandse studenten (360)

15 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Voor vertrek: info ingewonnen over? (2) Bedenking: Wat een voorbeeldige voorbereiding! En toch zijn huisvesting en de programma’s dé grote knelpunten bij de open bevraging!

16 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Voor vertrek beschikte je over info over? De buitenlandse gastinstelling (1250 of 63,1% van 1981) De cultuur en samenleving van het gastland (1224 of 61,79%) Het onthaal, huisvesting en accommodatie (1222 of 61,69%) Het LA en de overdracht van de te behalen studiepunten (1110 of 56,03%) Het studieprogramma en de studiekalender (914 of 46,14%) De voorbereidende taalcursussen (628) De studieprogramma’s of modules voor buitenlandse studenten (405)

17 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Voor vertrek beschikte je over info over? (2) Bedenkingen Bieden deze cijfers het antwoord op de vele opmerkingen (open vragen) in verband met huisvesting, programma’s, transfer van punten? Enkel info – 63,1% over gastinstelling, – 61,79% over de cultuur en de samenleving van het gastland – 61,69% over de huisvesting – 56,03% over de LA en overdracht van punten – 46,14% over de programma’s Hoe komt het dat de student wel “gezocht” heeft naar info, maar in feite toch niet over info “beschikte“ ? Kan hier aan gewerkt worden?

18 De voorbereiding van het buitenlands studieverblijf Bijkomende voorbereidende inspanningen? Je zocht bijkomende informatie op over de gastinstelling, de stad of regio (1587) Je zocht zelf contact met de gastinstelling (1059) Je bezocht de instelling vooraf in functie van opvang en huisvesting (433) Bedenkingen: - Merkwaardig dat 1 of 5 Erasmus’ers al eens een kijkje ging nemen op voorhand!

19 Het buitenlands verblijf (in deze enquête nog: studie én stage)

20 Het buitenlands studieverblijf Bij aankomst was er Een onthaalsessie (1006) Een informatiesessie (904) Een oriëntatieprogramma (479) Niets (450)! Bedenking: - 450 studenten die “niets” “kregen” is toch verontrustend veel? In een verder onderzoek, kunnen we nagaan of dit mogelijks gelinked is aan het tijdstip van aankomst, aan de gastinstelling, …

21 Het buitenlands studieverblijf Speciale activiteiten voor Erasmusstudenten? Van de 1981 ingevulde enquêtes vullen 1604 in : JA (81%) 365: NEE 12: geven geen antwoord! Bedenking: Toch 18% van onze studenten zijn ergens in de kou blijven staan (of hebben ze de valven niet gelezen, was er geen goede integratie binnen de groep van Erasmusstudenten?)

22 Het buitenlands studieverblijf Huisvesting – Type Studentenresidentie (806) Privé, gedeeld met andere studenten (126) Andere (87) Privé, individueel (27) Bedenking Merkwaardig genoeg antwoorden 935 studenten niet op deze vraag!

23 Het buitenlands studieverblijf Huisvesting – Hoe gevonden? Via de huisvestingsdienst van de gastinstelling (947) Op eigen initiatief (850) Via vrienden, familie (169) Bedenkingen Op 12 na heeft iedereen nu wel geantwoord! De huisvestingsdienst van de gastinstelling komt dus maar voor iets minder dan de helft tussen bij het zoeken naar accommodatie. Vlaanderen mag hier wel een ganse verenhoed opsteken….

24 Wat met de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de contactpersonen in de gastinstelling? ScoresBedenkingen Niet van toepassing12 Onvoldoende201 Voldoende459 Goed690Aanmoedigend! Uitstekend610Aanmoedigend!

25 Hoe zit het met de voorbereiding van de gastinstelling op je komst? ScoresBedenkingen Niet van toepassing28 Onvoldoende306Toch nog veel! voldoende554 Goed670 uitstekend413

26 Hoe was de eerste opvang en begeleiding door de contactpersonen? ScoresBedenkingen Niet van toepassing26 Onvoldoende287 Voldoende475 Goed669Aanmoedigend! Uitstekend515Aanmoedigend!

27 Hoe verliep de afhandeling van alle noodzakelijke administratieve formaliteiten? ScoresBedenkingen Niet van toepassing15 Onvoldoende400Toch heel veel “onvoldoendes”! Voldoende639 goed639Aanmoedigend! uitstekend278

28 Hoe waren de getroffen voorzieningen voor huisvesting en verblijf? ScoresBedenkingen Niet van toepassing155 Onvoldoende483 Voldoende413 Goed529Evenwicht tussen positieve en negatieve scores!? Uitstekend389

29 Kreeg je info over het studieprogramma? ScoresBedenkingen Niet van toepassing89 Onvoldoende370Toch heel veel! Voldoende705 Goed645Aanmoedigend! Uitstekend160

30 Hoe verliep de integratie in het lokale studentenleven? ScoresBedenkingen Niet van toepassing48 Onvoldoende212 Voldoende373 Goed761Excellent! Uitstekend575Oef!

31 Hoe beoordeel je de gastvrijheid van de instelling, stad en regio? ScoresBedenkingen Niet van toepassing17 Onvoldoende43 Voldoende283 Goed818Excellent! Uitstekend807Excellent!

32 Hoe beoordeel je voorzieningen voor studenten met een beperking? ScoresBedenkingen Niet van toepassing1199Logisch antwoord Onvoldoende83 Voldoende248 Goed293 Uitstekend144Vraag terzijde: hoe zouden buitenlandse studenten over Vlaanderen oordelen?

33 Hoe verliep de bemiddeling van het lokale internationale bureau? ScoresBedenkingen Niet van toepassing463? Onvoldoende178Jammer! Voldoende529Kan dus beter? Kennen we “ze” voldoende? Goed584Gelukkig maar! Uitstekend206

34 Hoe beoordeel je de informatie van de betrokken docenten/academische coördinator? ScoresBedenkingen Niet van toepassing 57 Onvoldoende262 Voldoende662 Goed752Goed zo! Maar toch precair evenwicht tussen goed en net niet goed genoeg (983 tov 924) Uitstekend231

35 Hoe verliep de opvang door lokale studenten en andere Erasmusstudenten? ScoresBedenkingen Niet van toepassing69 Onvoldoende127 Voldoende293 Goed743Excellent! Uitstekend737Excellent!

36 Hoe was de kwalitatieve begeleiding bij theoretisch onderzoek, practica of stages? ScoresBedenkingen Niet van toepassing548 Onvoldoende187Op te volgen? Voldoende486 Goed514 Uitstekend231

37 Hoe beoordeel je de samenstelling van het studieprogramma of lessenpakket? ScoresBedenkingen Niet van toepassing195 Onvoldoende260 Voldoende596 Goed710Aanmoedigend! Uitstekend203

38 Hoe beoordeel je de flexibiliteit bij de aanpassing van het studiepakket? ScoresBedenkingen Niet van toepassing305 Onvoldoende167 Voldoende352 Goed719Dit is zeer aanmoedigend! Vraagje terzijde: zijn onze collega’s het ook? Uitstekend419

39 Hoe beoordeel je de op maat geschreven studieopdrachten? ScoresBedenkingen Niet van toepassing438 Onvoldoende190 Voldoende574 Goed563Goed zo! Uitstekend195

40 Hoe beoordeel je de toegang tot bibliotheek en studiemateriaal? ScoresBedenkingen Niet van toepassing110 Onvoldoende98 Voldoende252 Goed711Erg aanmoedigend! Uitstekend794Erg aanmoedigend!

41 Hoe beoordeel je de toegang tot internet, e-mail en faxfaciliteiten en andere technologieën inzake onderzoek en communicatie? ScoresBedenkingen Niet van toepassing49 Onvoldoende171Internet op eigen kamer…? Voldoende325 Goed694Goed zo! Uitstekend731Erg aanmoedigend!

42 Werd er bijzondere zorg besteed aan voorzieningen voor gehandicapten, andersvaliden en studenten met bijzondere noden? ScoresBedenkingen Niet van toepassing1241 Onvoldoende91 Voldoende242 Goed254Goed zo! Uitstekend128

43 En hoe beoordeel je de voorbereiding en de informatie die je van je thuisinstelling kreeg voor het verblijf? ScoresBedenkingen Niet van toepassing36 Onvoldoende452 Voldoende705ISO-normen halen zit er niet in!!! 1157 versus 772 (+) Goed605 Uitstekend167

44 Hoe beoordeel je het contact dat je onderhield met je thuisinstelling tijdens het verblijf in het buitenland? ScoresBedenkingen Niet van toepassing40 Onvoldoende315Toch jammer dat er meer dan 15% beweren geen adequate opvolging te hebben gekregen! Voldoende721 Goed655 Uitstekend235

45 Examens!

46 Examens Vond er een evaluatie plaats? – Ja: 1714 – Neen: 230 (no comment!) – Geen antwoord: 37 Werd ECTS toegepast? – Ja: 1611 – Neen: 294 (oei, Bologna!) – Geen antwoord: 76 Bedenkingen: Het hoge aantal niet-respondenten (zie ook volgende slide) kan te wijten zijn aan het tijdstip van het invullen van de enquête (bv. voor sommige juist na het eerste semester)

47 Examens (2) Werd een AF (application form) gebruikt? – Ja: 1548 – Neen: 349 – Geen antwoord: 84 Werd er een LA (learning agreement) gebruikt? – Ja:1761 – Neen: 156 – Geen antwoord: 64 Werd er een ToR (transcript of records) gebruikt? – Ja: 1230 – Neen: 663 – Geen antwoord: 88 Bedenking: Zijn we toch een beetje “illegaal” bezig? Of is de student niet bewust van de administratieve mallemolen? Of verschuilen we ons achter “stage” versus “studie”

48 Bij de evaluaties/examens aan de gastinstelling: Afspraken! a. waren er reeds afspraken gemaakt in je thuisinstelling? Ja: 655 b. werden die afspraken nagekomen? Ja: 598 c. waren er afspraken gemaakt in de gastinstelling? Ja: 1139 d. werden die afspraken nagekomen? Ja: 1030 e. waren er conflicten tussen de afspraken aan de thuis- en de gastinstelling? Ja: 137 Bedenkingen: Merkwaardig de geringe afwijkingen bij het nakomen van de afspraken, maar toch… Wel erg voor die 137!

49 Bij de evaluaties/examens aan de gastinstelling : Examenvorm f. kreeg je een andere examenvorm dan de lokale studenten? Ja: 391 g. diende je je aan te passen aan een voor jou andere methode van evalueren (dan aan de thuisinstelling)? Ja: 774 h. kon je de examens afleggen in je moedertaal? Ja: 62 i. kon je de examens afleggen in een voor jou vreemde taal mits gebruik van een woordenboek? Ja: 786 Bedenking: Heeft de student voldoende info omtrent andere examen- en evaluatie vormen? Hebben we die zelf?

50 Bij de evaluaties/examens aan de gastinstelling: Herkansingen? j. waren er regelingen getroffen voor herkansing ter plaatse? Ja: 402 k. waren er regelingen getroffen voor herkansing via de thuisinstelling? Ja: 192 Bedenking: Hebben we in feite info over het aantal herkansingen? F of FX’s?

51 Bij de evaluaties/examens aan de gastinstelling : Overdracht en inschrijving van credits l. was er een probleemloze overdracht en inschrijving van de studiepunten (credits) aan de thuisinstelling? Ja: 1018 Bedenking : En de andere studenten? 1018 is toch maar grosso modo de helft van de groep….

52 Bij de evaluaties/examens aan de gastinstelling: A anpak? m.werd je milder behandeld dan de lokale student? Ja: 473 n. Werd je strenger behandeld dan de lokale student? Ja: 68 Bedenking: Toch 68 gefrustreerde studenten….

53 Taalvoorbereiding!

54 Wat waren de onderwijstalen van de gevolgde cursussen? 17 Deens 206 Duits 940 Engels 51 Fins 442 Frans 13 Grieks 1 IJslands 158 Italiaans 113 Nederlands 15 Noors 82 Portugees 474 Spaans 35 Zweeds

55 Wat waren de onderwijstalen van de gevolgde cursussen? (2) 1 Bulgaars 2 Ests 6 Hongaars 1 Lets 0 Litouws 11 Pools 4 Roemeens 4 Slowaaks 4 Sloveens 19 Tsjechisch

56 Wat waren de onderwijstalen van de gevolgde cursussen? (3) 1 Baskisch 42 Catalaans 2 Gallego 4 Iers (Gaelic) 0 Letzeburgs 0 Macedonisch 0 Rheto-Romaans 10 Russisch 0 Welsh Plus (via open vragen) 1 Turks

57 Wat waren de onderwijstalen van de gevolgde cursussen? (4) Bedenkingen – Engelstalige (IRL + UK) (940) – Spaanstalige (ES) (474) – Franstalige (FR) (442) – Duitstalige (DE + AT) (206) – Italiaans (IT) (158) En dit in correlatie brengen met de bezochte instellingen….meer specifiek: er werden 92 studenten gezonden naar UK en 20 naar IRL… Dus: 940 volgden Engelstalige cursussen waarvan 112 “noodgewongen”…. Aansluitend: Hoe zit het dan met onze eigen Vlaamse situatie??? In vergelijking met andere landen met ook een “minder algemene”taal?

58 Taalvoorbereiding vóór vertrek Volgde je een specifieke taalvoorbereidende cursus voor je vertrok met het oog op het Erasmusverblijf? Ja: 546 (dus slechts ong. 28%): Waar? - eigen instelling: 35.48 % - andere HO instelling: 13.51% - via onderwijs sociale promotie: 16.95% - via zomercursus in buitenland: 8.63% - via privé-lessen: 5.18% - via persoonlijke voorbereiding : 20.25%

59 Taalvoorbereiding vóór vertrek (2) Inlichtingen over die cursus: -Minder dan zestig uur? 38,01 % -Was het volgen van die cursus een selectie criterium? 13,56 % -Was de cursus gratis? 18,17 % -Had de taalcursus ook een cultureel component? 30,25 % Bedenking: Eén van de eerste slides toont aan dat onze studenten naar het buitenland willen gaan om de taal te leren. Zouden ze niet beter aangemoedigd worden om die taal reeds hier aan te leren of toch te perfectioneren in functie van communicatie vaardigheden?

60 Taalcursus in het gastland Volgde je een taalcursus tijdens het verblijf in het gastland? Ja: 896 Indien ja, waar? - aan de partnerinstelling: 792 - aan een andere buitenlandse instelling dan de partnerinstelling : 104

61 Taalcursus in het gastland (2) Inlichtingen over de taalcursus: -Was de cursus minder dan 60 u? 530 -Was de cursus gratis? 626 -Certificaat afgeleverd? 477 -Krijg je ECTS punten van je thuisinstelling voor het volgen van deze cursus? 386 -Had de taalcursus ook een culturele component? 517 Bedenking: aanmoedigen via ECTS punten? Of er een selectiepunt van maken?

62 Taalproblemen in het gastland? Heb je taalhinder ondervonden bij het leggen van sociale contacten? 340 Heb je taalhinder ondervonden bij het studeren van de leerstof? 336 Heeft de taal een negatief effect gehad op het afleggen van je examens? 211 Bedenking Dit is een aspect dat bij gelegenheid beter zou moeten uitgespit worden. Want het houdt verband met de selectie of de aanmoedigingspremie via ECTS!

63 Financiering

64 Financiering: algemeen 1.Had je vooraf voldoende informatie over de levensduurte van het gastland en de kosten van je verblijf? – Ja: 1375 – Neen: 570 (= 28,77%) – Geen antwoord: 36 2.Ging het studieverblijf in het buitenland gepaard met een aanzienlijke meeruitgave t.o.v. de studie in België? – Ja: 1388 (= 70,07%) – Neen: 562 – Geen antwoord: 31

65 Financiering : de meeruitgaven Voor huisvesting: 1248 Voor ontspanning: 1098 Voor vervoer: 993 Voor voeding: 977 Voor studiemateriaal: 191 Bedenkingen: Zijn onze studenten van thuis uit charter toeristen met een all- in formule? Kost-onbewust? Bijna ontroerend dat “ontspanning” praktisch zo hoog scoort als huisvesting wat betreft extra-uitgave! Een bijkomend aandachtspunt bij de info-briefing zouden de vervoerskosten moeten zijn.

66 Financiering: naast Erasmusbeurs… Meeruitgave gedekt door: Extra tussenkomst ouders/familieleden: 1612 Spaargeld: 914 Vakantiejob: 807 Studentenjob tijdens het jaar: 342 Lening: 26 Je had een Erasmusbeurs! Zou je ook zonder die beurs vertrokken zijn? 1290 zeggen JA! Maar 587 zeggen NEE! En 104 onthouden zich… Bedenking: Stel dat de credit crunch zich doet gevoelen bij de sponsors, wat zal dit geven voor 2008-2009 (2 de semester) en nog meer voor 2009-2010?

67 Financiering: extrakosten aan de gastinstelling? Voor studentenvereniging? 206 Andere? (niet gespecifieerd) 200 Voor verzekering? 151 Voor bibliotheekgebruik? 51 Voor computergebruik? 43 Voor labokosten? 7 Bedenking Al bij al valt dit goed mee – wel aandacht voor die extra kosten voor verzekeringen…(over welke zou het gaan? Zou het hier om stage-studenten gaan?)

68 Bij terugkeer!

69 Terugkeer: problemen? Het tijdig bekomen van je studieresultaten van de gastinstelling: 540 De overdracht van je studieresultaten aan de thuisinstelling: 246 Omzetten van de studiepunten in het studiepunten systeem van de thuisinstelling: 150 De verschillen in de curricula tussen de gastinstelling en de thuisinstelling: 126 Bedenking: Vaak liggen de problemen bij de gastinstelling die een ander jaarkalender volgt. Maar hoe leg je dit uit aan je eigen administratie, aan de student die zich gedupeerd voelt en zijn ouders die dachten dat flexibilisering overal in de EU doorgevoerd was….

70 Terugkeer: extraatjes? Bij terugkeer in België moest je één of meerdere examens of extra taken afleggen voor die opleidingsonderdelen die je niet aan de thuisinstelling kon volgen? – 1144 antwoorden met Neen – 577 zeggen ja – dus hebben extra’s “gekregen” – 260 studenten antwoorden hier niet op Bedenking: Hier komt toch de verantwoordelijkheid van departementshoofden en decanen in het gedrang?

71 Hoe beoordeel je de doorzichtigheid van de selectieprocedure? ScoresBedenkingen Niet van toepassing265 Onvoldoende201 Voldoende656Lijkt best goed te zijn! Goed624 Uitstekend130

72 Hoe beoordeel je de administratieve voorbereiding en afhandeling vanuit de thuisinstelling (beurstoekenning, contracten, betaling…) ScoresBedenkingen Niet van toepassing15 Onvoldoende239 Voldoende501Lijkt ook best mee te vallen! Goed835 Uitstekend311

73 Hoe beoordeel je de administratieve voorbereiding en begeleiding vanuit de gastinstelling (huisvesting, informatie, formulieren) ScoresBedenkingen Niet van toepassing25 Onvoldoende354Toch wat minder goed! Voldoende620Voor de rest lijkt dit globaal ook goed. Goed663 Uitstekend241

74 Hoe beoordeel je de academisch voorbereiding aan de thuisinstelling? ScoresBedenkingen Niet van toepassing132 Onvoldoende225 Voldoende592Prettig om weten! Goed774 Uitstekend177

75 Hoe beoordeel je de academische begeleiding aan de gastinstelling ScoresBedenkingen Niet van toepassing70 Onvoldoende209 Voldoende636Valt ook goed mee! Goed767 Uitstekend221

76 Hoe beoordeel je de overdracht en erkenning van je studieresultaten ScoresBedenkingen Niet van toepassing174Eerste semester studenten? Onvoldoende296Opletten! Toch een aanzienlijke groep Voldoende493 Goed661 Uitstekend242

77 Hoe beoordeel je de kennis van de taal van het gastland voor het studieverblijf Scores Bedenkingen Niet van toepassing82 Onvoldoende657 Nodig van er iets aan te doen! Voldoende581 Goed432 Uitstekend151

78 Hoe beoordeel je kennis van de taal van het gastland na het studieverblijf ScoresBedenkingen Niet van toepassing51 Onvoldoende134 Voldoende336 Goed811Boeiende vooruitgang! Uitstekend573

79 Eindbeoordeling

80 Hoe beoordeel je globaal je Erasmuservaring? ScoresBedenkingen Niet van toepassing1 Onvoldoende9 Voldoende79 Goed475 Uitstekend1305Hoera voor al onze moeite!

81 Academisch oogpunt: hoe beoordeel je je Erasmuservaring in functie van de verruiming van je wetenschappelijke en of professionele kennis? ScoresBedenkingen Niet van toepassing 46 Onvoldoende190 Voldoende442 We zijn geslaagd! Goed739 Uitstekend499

82 Academisch oogpmunt: was je Erasmuservaring een kennismaking met nieuwe vakinhouden? ScoresBedenkingen Niet van toepassing110 Onvoldoende167 Voldoende485Hopelijk geassimileerd in het eigen vak ofwel via DS! Goed754 Uitstekend396

83 Academisch oogpunt: was je Erasmuservaring een kennismaking met nieuwe onderwijsmethodes en leermiddelen? ScoresBedenkingen Niet van toepassing143 Onvoldoende160 Voldoende413Boeiend! Goed742 Uitstekend453

84 Academisch oogpunt: had je Erasmuservaring een gunstig effect op je motivatie? ScoresBedenkingen Niet van toepassing15 Onvoldoende68 Voldoende254Op weg naar het LLL!!! Goed709 Uitstekend869

85 Sociaal en cultureel oogpunt: je Erasmusverblijf geeft uitzicht op ruimere kansen binnen de Europese arbeidsmarkt ScoresBedenkingen Niet van toepassing59 Onvoldoende61 Voldoende336The EU World: here we come! Goed880 Uitstekend519= 1735

86 Sociaal en cultureel oogpunt: je Erasmusverblijf heeft je gemotiveerd om in een ander Europees land te werken. ScoresBedenkingen Niet van toepassing30 Onvoldoende99 Voldoende269Bye bye Mum! Goed743 Uitstekend779= 1791

87 Sociaal en cultureel oogpunt: je Erasmusverblijf betekent een verrijking van je culturele inzichten binnen Europa ScoresBedenkingen Niet van toepassing13 Onvoldoende23 Voldoende118 Goed741En dit in het Jaar van het Intercultureel dialoog! Uitstekend1024

88 Sociaal en cultureel oogpunt: je Erasmusverblijf heeft je maturiteit en persoonlijkheid versterkt ScoresBedenkingen Niet van toepassing10 Onvoldoende8 Voldoende101 Goed674Ontroerende scores! Uitstekend1127

89 Sociaal en cultureel oogpunt: je Erasmusverblijf heeft je vriendenkring verruimd ScoresBedenkingen Niet van toepassing6 Onvoldoende31 Voldoende159 Goed581Kijk eens aan! Uitstekend1140

90 Sociaal en cultureel oogpunt: je Erasmusverblijf was de (meer) uitgave waard! ScoresBedenkingen Niet van toepassing5 Onvoldoende15 Voldoende84 Goed478Deze scores zeggen alles! Uitstekend1332

91 Vond je je Erasmusverblijf ? Te kort : 48,51% Te lang: 1,71% Net goed: 42,91% Geen antwoord: 6.87 %

92 Conclusies Wat is voor verbetering vatbaar? Welke belemmeringen kunnen we identificeren? Wat hebben we zelf in handen ?

93 Voorbereiding Ideeën…afhankelijk van de aard van het “beestje” natuurlijk… nadruk leggen op het academisch waardevolle van een specifieke opleiding in het buitenland en collega’s er rechtstreeks bij betrekken (TS) (en niet zozeer oud- erasmus’ers) en ook de stage-collega’s erbij betrekken omwille van hun contacten in binnen- en buitenland. uitgebreide realistische info ter beschikking stellen over de gastinstelling, de opleidingen, het programma, het land, de regio, het vervoer, de cultuur, de huisvestingsmogelijkheden (idem dito voor bedrijven en dienstencentra) taal op zich is geen reden om naar het buitenland te gaan (tenzij in specifieke opleidingen), maar zonder die taal te beheersen gaat het ook niet! Dus een selectiecriterium of een aanmoedigingspremie via bv. ECTS huisvesting grondig aanpakken en bespreken met plaatselijke coördinator die dame of die heer “kennen” meer tranparantie verschaffen in verband met de administratieve mallemolen (in eigen land en in het buitenland)

94 Verblijf en Examens Hier ook: afhankelijk van instellingsstructuren Eigen departementale coördinatoren internationalisering verplichten tot coaching! Wijzen op mogelijkheden van ICT-contacten! Studenten niet wegzenden zonder AF, LA! LA extensief uitleggen aan student en “extraatjes” ten allen tijde vermijden. Belang van ToR aantonen en van ECTS Buitenlandse evaluatie-systemen bespreken Verder ook: Eventueel verwijzen naar “budgetplanning” Aandacht schenken voor verzekeringen vooral bij placement. Hierbij ook het probleem van de verplaatsingen niet uit de weg gaan. Ook begrippen van bedrijfscultuur bijbrengen.

95 Bij thuiskomst Zorgen dat de student kan “ontladen” en terug “roots” schieten – Algemene bevindingen – Academische meerwaarde ontleden en bespreken met collega’s – Stageplaatsen leren kennen – Sociaal en cultureel: tips noteren – Lengte Erasmusverblijf bespreken – Tijd vinden om de ToR te ontleden…en over te hevelen in eigen administratie Kortom: intensief aan internationale trajectbegeleiding doen! En op de barricades springen om deze job te bekomen van het Departement, naast coachen innovatie, diversiteit, onderzoek, enz… Zo eenvoudig is het! (= MiL speaking)

96 Van 1848 over 1968 naar 2008...

97 Aanvullende bemerkingen: “Dicht bij Mama” Zie tekst van Minister Frank Vandenbroucke, over Vlaamse en buitenlandse Erasmusstudenten (14/01/2008), – refererend naar de studie van Kirsch, Beernaert en Van den Berghe, waarbij gesteld wordt dat één student op acht een deel van zijn of haar opleiding in het buitenland heeft gevolgd. De Minister ontleedt ook hoe de nog bestaande hinderpalen voor internationale mobiliteit kunnen weggewerkt worden en hoe acties kunnen ondernomen worden om die mobiliteit nog verder te bevorderen. De minister wil werken rond:

98 Interne randvoorwaarden de inbedding van internationalisering in de hele universiteit of hogeschool. Elk niveau moet nog meer doordrongen zijn van het belang van internationalisering en mobiliteit. Dat geldt trouwens ook voor de studenten zelf en hun omgeving de taalvaardigheid van studenten en docenten de openheid naar buitenlandse instellingen en opleidingen en waardering van studieperiodes in het buitenland (o.a. via meer docentenmobiliteit) de ontwikkeling van flexibele curricula zodat studieperiodes in het buitenland vlotter inpasbaar zijn. het effectieve gebruik van de instrumenten voor de bevordering van de mobiliteit zoals ECTS en het diplomasupplement. de aanwezigheid van goede studie-informatie en van goede informatie over de curricula (zoals de beschrijving van de opleidingen in termen van leerresultaten)

99 Externe randvoorwaarden de vergelijkbaarheid en transparantie van de kwalificatiestructuren voor het hoger onderwijs ook de ranking komt in aanmerking (20/11/08 Univ. Stichting) de aanwezigheid van een raamwerk voor de erkenning van diploma’s, bidiplomering en gezamenlijke diplomering. de toepassing van het vrij verkeer van personen, met onder andere een betere oplossing voor de visa- problematiek. de aanwezigheid van goede informatie over de verschillende hoger onderwijssystemen in Europa. en uiteraard ook de financiële omkadering.

100 Question Time! Thanks! Epos-Vlaanderen: Johan Geentjens Croco - AM Van den dries – Group of Crosscountries’ ex-relations officers caring for exchange opportunities and services in Flanders and abroad


Download ppt "Eerste reeks resultaten van de Vlaamse Erasmus enquête 07-08 met enkele bedenkingen omtrent mogelijke belemmeringen van de Vlaamse studentenmobiliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google