De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Comenius… …in het “Een Leven Lang Leren Programma” (LLP) 2007-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Comenius… …in het “Een Leven Lang Leren Programma” (LLP) 2007-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Comenius… …in het “Een Leven Lang Leren Programma” (LLP) 2007-2013

2 Het “Een Leven Lang Leren Programma” (LLP)… Duur: Januari 2007 – December 2013 Deelnemende landen: 27 Lidstaten van de EU Noorwegen, IJsland, Liechtenstein Turkije (Landen van de westelijke Balkan) (Zwitserland) Deelnemende landen: 27 Lidstaten van de EU Noorwegen, IJsland, Liechtenstein Turkije (Landen van de westelijke Balkan) (Zwitserland)

3 Het “Een Leven Lang Leren Programma” (LLP): structuur Comenius Schoolonderwijs Erasmus Hoger onderwijs & voortgezet onderwijs Grundtvig Volwassenen- onderwijs Leonardo da Vinci beroepsonderwijs en - opleiding Transversale programma’s 4 kernactiviteiten: Beleidssamenwerking en vernieuwing, taalonderwijs, ICT, verspreiding en benutting van resultaten Jean Monnet programma 3 kernactiviteiten – Jean Monnet Actie; Europese instituten; Europese associaties

4 Nationaal LLP-Agentschap (NA) voor Vlaanderen: EPOS vzw = Agentschap voor Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking Via een hervorming van het vroegere Leonardo da Vinci Agentschap Het vroegere Socrates-Agentschap hield op te bestaan Adres : nog 2 “zetels”: H. Consciencegebouw (COM, ERA, LDV, GRU, Studiebezoeken) Europass – NEC (VDAB)

5 Wie was Comenius? Jan Amos Comenius 1592 - 1670 Bisschop in Tsjechië een “founding father” van het moderne onderwijs”

6 Comenius – Algemene doelstellingen Bij jongeren en onderwijspersoneel de kennis en het begrip ontwikkelen over de culturele en taalkundige diversiteit in Europa en de waarde daarvan Jongeren de vaardigheden en competenties bijbrengen die nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling, toekomstige tewerkstelling en actief Europees burgerschap

7 Comenius – Operationele doelstellingen Mobiliteit van leerlingen en onderwijspersoneel in de verschillende Lid-Staten kwantitatief en kwalitatief doen toenemen Partnerschappen tussen scholen in de verschillende Lid-Staten kwantitatief en kwalitatief doen toenemen Het leren van moderne vreemde talen bevorderen; De ontwikkeling van vernieuwende op ICT gebaseerde inhoud, diensten, pedagogische benaderingswijzen en praktijken De kwaliteit van en de Europese dimensie in de opleiding en nascholing van leerkrachten versterken; Verbeteringen in pedagogische benaderingswijzen en van schoolmanagement ondersteunen

8 Iedereen die betrokken is bij het schoolonderwijs: Scholen van het schoolonderwijs (van het kleuter- tot en met het secundair onderwijs), hun personeel en hun leerlingen De initiële lerarenopleidingen, hun personeel en hun studenten De organisaties voor de nascholing van leraren, en hun personeel Andere organisaties (en hun personeel) actief op het terrein van het schoolonderwijs en/of de initiële opleiding en/of nascholing van onderwijspersoneel (van lokale en regionale overheden over centra voor leerlingenbegeleiding en ouderverenigingen tot onderzoekscentra). Comenius – Wie kan deelnemen?

9 Comenius Acties 1.Multilaterale Samenwerkingsprojecten (gecentraliseerd) 2.Comenius Schoolpartnerschappen en Comenius Regio Partnerschappen (vanaf 2009) 3.Individuele mobiliteit: van leerlingen (vanaf 2010); nascholing voor onderwijspersoneel; Comenius Assistent(schappen) 4.Comenius Netwerken (gecentraliseerd) 5.Begeleidende maatregelen (o.a. eTwinning)

10 Comenius - Nascholing voor personeel in het schoolonderwijs en de lerarenopleiding Deelname aan Europese nascholingsactiviteiten (in het buitenland!) Thema’s: onderwijstechnieken en –methodologieën, elementen van schoolbeleid en –bestuur,… Naast cursussen ook (volg)stages Duur: 5 dagen – 6 weken (doorgaans 1-2 weken) Budget: individuele beurs = tegemoetkoming in reis- en verblijfs- en inschrijvingskosten Selectie : door het Nationaal Agentschap Prioriteiten: cf. Schoolpartnerschappen ! Deadlines: 07/01/2009, 30/04/2009, 15/09/2009 (start nascholing vanaf 1/4/2009, 1/9/2009 en 01/01/2010) Cursusdatabank (= mogelijkheden maar niet de enige!) : https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/search.cfm

11 Ontvangen van een Comenius Assistent Ontvangen van een leerkracht-in-opleiding uit een ander Europees land Duur: 3 maanden tot max. 1 volledig schooljaar Budget: Assistent krijgt individuele beurs Selectie: door het Nationaal Agentschap Prioriteiten: voorrang voor aanvragen uit het kleuteronderwijs, TSO, (D)BSO en buitengewoon (basis- en secundair) onderwijs; van scholen die nog nooit eerder een Comenius (taal)Assistent ontvingen; van scholen die een Comenius Assistent vragen om een "kleinere" taal (dus bvb. niet het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools of Turks) te geven of die een "kleinere" taal als moedertaal heeft Deadline: ± januari 2010

12 eTwinning: schoolpartnerschappen via het Internet Samenwerkingsprojecten tussen scholen rond eender welk thema Minstens 2 scholen uit 2 verschillende landen Geen formele selectie(procedure) Scholen krijgen ondersteuning, advies, ICT tools en opleiding (o.a. via Europese en nationale workshops voor leerkrachten rond samenwerking tussen scholen en rond onderwijskundig gebruik van ICT.

13 Schoolpartnerschappen Multilaterale* partnerschappen tussen scholen (= min. 3 scholen uit 3 verschillende landen) Activiteiten kunnen Leerling-georienteerd en/of school-georienteerd zijn (* uitz.: bilaterale partnerschappen indien focus op talen leren via een klasuitwisseling – enkel met leerlingen +12j)

14 Kenmerken Activiteiten: lokale projectactiviteiten en internationale mobiliteit van personeel en leerlingen (evt. Klasuitwisseling) Duur: 2 jaar Budget: forfait in functie van het geplande aantal mobiliteiten Selectie: door de Nationale Agentschappen Deadline: ± februari 2010

15 Kunst en ambachten Europees burgerschap Literatuur Media Milieu Cultureel erfgoed Wetenschap & technologie School - werk Talen … Specifieke pedagogische thema’s Schoolbeleid Gelijke kansen Mogelijke thema’s

16 …mobiliteit van onderwijspersoneel Project meeting Leerkrachtenuitwisseling Lerarenstage Studiebezoek v/d schooldirectie …mobiliteit van leerlingen … lokale projectactiviteiten (begeleiding van een) klasuitwisseling (ENKEL BILATERALE PROJECTEN!) Comenius – School partnerschappen: financiële steun voor 2 jaar met…

17 Schoolpartnerschappen: - leerling-georiënteerd - zonder klasuitwisseling Gezamenlijke onderwijs- en leeractiviteiten Geïntegreerd in de dagdagelijkse schoolactiviteiten Element van het schoolbeleid Betrokkenheid van 1 of meerdere klassen/groepen Impact op de hele schoolpopulatie Min. 3 scholen van 3 verschillende landen

18 Schoolpartnerschappen - leerling-georiënteerd - mét klasuitwisseling 2 x 10 dagen klasuitwisseling (>12 jaar) actief leren van vreemde talen Bilaterale projecten: 2 scholen van 2 verschillende landen

19 Schoolpartnerschappen - school-georiënteerd - zonder klasuitwisseling Over school- & pedagogisch beleid Schoolleiding (in brede zin) Uitwisselen en toepassen van “goede praktijken” Min. 3 scholen van 3 verschillende landen

20 Budget voor Schoolpartnerschappen (2009-2011): Multilaterale projecten (vrnl. onderwijspersoneel, enkele lln): 4 8 12 24 Budget voor Vlaamse scholen: 7.000 EUR 11.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR Bilaterale projecten: 12 (incl. 10 lln in één groep) 24 (incl. 20 lln in één groep) Budget voor Vlaamse scholen: 15.000 EUR 20.000 EUR

21 Europese prioriteiten Partnerschappen met “nieuwkomers” Projecten met specifieke maatregelen rond –de 8 kerncompetenties (EP/Raad 2006) (communicatie in de moedertaal; communicatie in vreemde talen; wiskundige competenties en basiscompetenties inzake exacte wetenschappen en technologie; digitale competenties; leercompetenties; sociale competenties en competenties m.b.t. burgerschap; zin voor initiatief en ondernemerschap; cultureel bewustzijn en culturele expressie) –bestrijden van socio-economische achterstelling en vroegtijdig schoolverlaten –Ontdekken, ontwikkelen en versterken van creativiteit en innovatie –verbreden van onderwijskansen via sportactiviteiten

22 Vlaamse prioriteiten 2009  (enkel) doelgroepgebonden prioriteiten:  Aanvragen uit het kleuteronderwijs en het TSO en (D)BSO +  Aanvragen van scholen met extra middelen o.b.v. het Gelijke Onderwijskansen (GOK)-decreet (“GOK-uren”) OF  Aanvragen uit het buitengewoon onderwijs

23 Aanvraag- en selectieprocedure  ± februari 2010: alle partnerscholen dienen hun gezamenlijke aanvraag in bij hun eigen NA  Ontvankelijkheidscontrole door elk NA  Kwaliteitsbeoordeling en ranking door het NA van de coördinerende school (=> belangrijke rol voor de coördinerende school!)  Europese “matching” om nationale prioriteiten toe te passen en budgetten toe te kennen  Einde van de selectieprocedure rond eind juli 2010 (?)  September 2010: start van de projecten

24 Comenius Regio 1.Bilaterale samenwerkingsprojecten 2.Gemeentelijke of provinciale diensten 3.Minstens 1 school en 1 niet-school per regio 4.Deadline: ± 02/10

25 Hoe beginnen?  Contactseminarie / voorbereidend bezoek  Advies van Ryckevelde / Alden Biesen  www.epos-vlaanderen.be www.epos-vlaanderen.be

26 BUURLANDENBELEID (bas.) / GROS (sec.)  Studiedagen  Personeelsbezoeken  Uitwisseling van leerlingen EUROKLASSEN (sec.)

27 KLAVERTJE DRIE  Intercommunautaire samenwerking  Leerlingen  Leerkrachten  directies  www.prins-filipfonds.org www.prins-filipfonds.org


Download ppt "Comenius… …in het “Een Leven Lang Leren Programma” (LLP) 2007-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google