De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERWIJSCONFERENTIE KHLim 15 MEI 2014 WERELDBURGERSCHAP KIEZEN VOOR EEN PROFIEL - streven naar een specifieke en een oprechte meerwaarde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERWIJSCONFERENTIE KHLim 15 MEI 2014 WERELDBURGERSCHAP KIEZEN VOOR EEN PROFIEL - streven naar een specifieke en een oprechte meerwaarde."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERWIJSCONFERENTIE KHLim 15 MEI 2014 WERELDBURGERSCHAP KIEZEN VOOR EEN PROFIEL - streven naar een specifieke en een oprechte meerwaarde

2 TOESPRAAK PRESIDENT OBAMA IN BOZAR BOODSCHAP AAN DE JONGEREN

3 denk op geen enkel ogenblik dat je eigen vrijheid je eigen welvaart je eigen morele verbeelding beperkt worden door de grenzen van je gemeenschap, je afkomst of zelfs je land. jullie zijn meer dan dat jullie kunnen ons helpen om te kiezen voor een betere geschiedenis.

4 Gouden Cirkel Simon Sinek

5

6 Opdracht en Focus Hogeschool debat en dialoog Is er consensus rond de driedubbele helix? Onderwijs, Onderzoek, Dienstverlening aan gemeenschap en werkveld Beweging en verandering Kennis en vaardigheden voor de 21e Eeuw Bologna- en andere veranderingsprocessen Gemeenschap en maatschappij Nood aan ‘Academic Enterprise/Leadership’ Noden van werkveld en samenleving: participatieve ontwikkeling Focus op student Student-centraal: noden en talenten Wat is ‘employability’? Sleutel: PERSONEEL docenten, onderzoekers en alle anderen

7 Employability - Inzetbaarheid Opdracht: studenten vormen en opleiden Professional én Mens (Ausbildung en Bildung) Drieledige opdracht I.Directe inzetbaarheid in werkveld II.In staat zijn om zelf professionele kennis bij te houden en om zelf te evolueren als mens (LLL) III.In staat zijn de werkplek te doen groeien en de gemeenschap te doen bloeien UITDAGING definiëren van de meerwaarde om bij ons een vorming en een opleiding te behalen Welk “profiel” willen we nastreven en hoe doen we dat? De specifieke eigenschappen die ze bij ons verwerven

8 Profiel

9 Mensen die begrip en inzicht in leven en maatschappij verwerven, kennis opbouwen, vaardigheden ontwikkelen, en een kosmopolitische levenshouding, om op een actieve en verantwoordelijke manier hun burgerschap te kunnen opnemen als geëngageerde en kritische professionals om te leven en werken in een gemondialiseerde, interdependente en cultureel diverse wereld.

10 Stakeholders

11 Groei Profiel Wereldburger Is een evolutie geweest –missie KHLim Vorig academiejaar werd hiervoor een werkgroep (hogeschoolbreed) opgestart Heeft geleid tot beschrijving, beleidsafbakening en aanbevelingen Keuze voor een holistisch model Wordt meegenomen in de fusie

12 Intermezzo In de beleving zit meerwaarde Meerwaarde door “beleving” Plannen voor gewenste resultaten Imbedden en integreren

13 Student

14 Student staat centraal Hieraan wordt de werking opgehangen m.b.t. De student wordt op een holistische manier benaderd Internationalisering Diversiteit Onderwijs(filosofie), met name Universeel Ontwerp – UDL Universal Design in Learning Student Experience (inzetten op ervaring, beleving en leerlijnen) Onderwijsmethodes Sociaal constructivisme Service Learning Curriculum, enz, Identiteit Zorg voor de student

15 Wereldburger: een dubbel begrip Wereld: kosmopolitisme verbondenheid met de mensheid in het algemeen Burger actief engagement in het doen groeien en bloeien van de maatschappij en de gemeenschappen waarin we leven

16

17 Organisatie-Ethische Dilemma Is er zoiets als een maakbare maatschappij? Waar en hoe zit het met engagement? Hoe creëren we bewustwording en realiseren we betrokkenheid? Van inspirerende modellen naar eigen modellen vb CDSL UBUNTU Sociaal Constructionisme Participatieve ontwikkeling Sociaal ondernemen Ervaringsgericht werken Domeinspecifieke leerresultaten Generieke leerresultaten

18

19 Inbedden en Integreren 1 Student experience Aansluiten met ervaringsgericht leren Beleving en reflectie Socratische methode 2 Curriculum Open Verborgen ‘Interstitial’ 3 Windows of opportunity creëren 4 Academic enterprise individueel (academic) leiderschap Dienstbaar Leiderschap CDSL

20 Kennis en Competenties: ICOMs Kader voor Internationale competenties en leerresultaten 1.Persoonlijke groei en ontwikkeling 2.Interculturaliteit 3.Taal en taalhantering 4.Disciplinary Learning (domeinspecifiek in een internationaal kader) 5.Engagement en burgerschap én Leren de lat hoog leggen (doelstellingen bepalen) Handen uit de mouwen (innovatief en creatief)

21

22 Wereldburger in onze hogeschool STUDENT en DOCENT 1.Je rol in de wereld kennen 2.Waarderen van diversiteit 3.Kennis van de wereld hebben 4.Nastreven van duurzaamheid 5.Geen sociaal onrecht verdragen 6.Participeren aan het bouwen aan de gemeenschap (lokaal en mondiaal) en verantwoordelijkheid opnemen (actief engagement, dienend leiderschap)

23

24 Wereldburger in onze hogeschool Zes ontwikkelingsgebieden-concretisering HS 1.Kaders creëren voor het ontwikkelen van een kritische blik 2.Opnemen van maatschappelijk engagement 3.Ondersteunen van initiatieven 4.Inzetten op strategische projecten en netwerken (lokaal, nationaal en internationaal) 5.Zorgen voor positieve impact en duurzaamheid 6.Valoriseren van de projecten en de bereikte resultaten

25

26 Terug naar Simon Sinek Waarom? – Hoe? – Wat? Nu: lezingen en sessies met enkele voorbeelden van hoe? en wat? Eigen activiteiten Activiteiten van vrienden en partners Dank u voor uw aandacht michael.joris@khlim.be


Download ppt "ONDERWIJSCONFERENTIE KHLim 15 MEI 2014 WERELDBURGERSCHAP KIEZEN VOOR EEN PROFIEL - streven naar een specifieke en een oprechte meerwaarde."

Verwante presentaties


Ads door Google