De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'liederen en bijbellezing worden geprojecteerd'

Verwante presentaties


Presentatie over: "'liederen en bijbellezing worden geprojecteerd'"— Transcript van de presentatie:

1 'liederen en bijbellezing worden geprojecteerd'
Welkom in deze OpenHuisKerkdienst Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries De preek gaat over: 'Het leven is (g)een feest' Het eerste lied: Psalm 146: 1, 4, 5 'liederen en bijbellezing worden geprojecteerd'

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 . .

3 Psalm 146: 1, 4, 5

4 Psalm 146: 1, 4, 5

5 Psalm 146: 1, 4, 5

6 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed Zingen: Nearer to thee Luisterlied: Alles wat er is Lezen: Mattheus 1: 1 Timotheüs1: 1, 2 en 3:16 Preek Zingen: Opwekking 574 (canon) . .

7 Joy to the World , the Lord is come! Let earth receive her King;
Let e-very he-art prepa-re Him ro-om, And Heaven and nature sing, And Heaven, and He-aven, and nature sing. He rules the world with truth and grace, And makes the nations prove The glo-ries o-f His ri-ghteousne-ss, And wonders of His love, And wonders, and wo-nders, of His love.

8 en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk?
wonderlijk dichtbij De vogels in de lucht: U houdt ze in het oog. Ze dansen in de wind. U tilt ze naar omhoog. Zij zingen over U en ik hoor wie U bent en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij.

9 Het kind in mamaʼs buik: het is nog maar zo klein.
wonderlijk dichtbij Het kind in mamaʼs buik: het is nog maar zo klein. U hebt het al gezien, U bent er nu al bij. U geeft het Uw gezicht en ik zie wie U bent en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij.

10 De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij.
wonderlijk dichtbij Gloria in excelsis Deo Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij.

11 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed Zingen: Nearer to thee Luisterlied: Alles wat er is Lezen: Mattheus 1: 1 Timotheüs1: 1, 2 en 3:16 Preek Zingen: Opwekking 574 (canon) . .

12 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed Zingen: Nearer to thee Luisterlied: Alles wat er is Lezen: Mattheus 1: 1 Timotheüs1: 1, 2 en 3:16 Preek Zingen: Opwekking 574 (canon) . .

13 Nearer, my God, to thee, nearer to thee:
. . Nearer to Thee Solo Nearer, my God, to thee, nearer to thee: E’en though it be a cross, that raiseth me, Still all my song shall be, nearer, my God to thee Nearer my God to thee ! Nearer to thee! . .

14 Though like the wanderer, the sun gone down
. . Nearer to Thee Allen Though like the wanderer, the sun gone down Darkness be over me, my rest a stone, Yet in my dream I’d be, nearer my God to thee Nearer my God to thee ! Nearer to Thee. . .

15 . . Nearer to Thee Allen Nader tot U o Heer, nader tot U     drukt mij de zorg terneer, ik kom bij U in al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart dichterbij U te zijn, nader tot U . .

16 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed Zingen: Nearer to thee Luisterlied: Alles wat er is Lezen: Mattheus 1: 1 Timotheüs1: 1, 2 en 3:16 Preek Zingen: Opwekking 574 (canon) . .

17 Alles wat er is, is lucht en leegte
. . Alles wat er is Alles wat er is, is lucht en leegte wat is nu het doel van dit bestaan? Zie, de zon komt op, de zon gaat onder en snelt weer naar de plek om op te gaan Alles wat er is zal eens verdwijnen en komt weer terug zoals het ooit begon de geschiedenis zal zich steeds herhalen Nee, er is niets nieuws onder de zon . .

18 Maar voor alles wat er is onder de hemel
. . Alles wat er is Maar voor alles wat er is onder de hemel voor alles wat gebeurt is er een tijd God heeft het een juiste plek gegeven en wat Hij doet is tot in eeuwigheid wat Hij doet, dat doet Hij voor altijd Alles wat er is onder de hemel alles wat gebeurt onder de zon Nee, ik kan de zin ervan niet vinden ik wou dat ik het nu begrijpen kon . .

19 Alles wat er is wil ik doorgronden maar ook dit is jagen naar de wind
. . Alles wat er is Alles wat er is wil ik doorgronden maar ook dit is jagen naar de wind Met heel mijn hart ben ik op zoek naar wijsheid ik hoop dat ik het ooit nog eens vind Ik eet en ik drink geniet van het leven en van de tijd die God heeft gegeven Het leven is meer dan dat ik besta Heb eerbied voor God en leef zijn geboden na Want voor alles wat er is onder de hemel ... . .

20 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed Zingen: Nearer to thee Luisterlied: Alles wat er is Lezen: Mattheus 1: 1 Timotheüs1: 1, 2 en 3:16 Preek Zingen: Opwekking 574 (canon) . .

21 18 De afkomst van Jezus Christus was als
. . Mattheus 1: 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van . .

22 de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David,
Mattheus 1: de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon . .

23 baren, en men zal hem de naam Immanuel
. . Mattheus 1: baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. . .

24 1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus in
. . 1 Timotheüs 1: 1, 2 1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop. 2 Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer! . .

25 16 Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof:
. . 1 Timotheüs 3: 16 16 Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. . .

26 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 4, 5 Kinder kantory: joy to the world wonderlijk dichtbij Gebed Zingen: Nearer to thee Luisterlied: Alles wat er is Lezen: Mattheus 1: 1 Timotheüs1: 1, 2 en 3:16 Preek Zingen: Opwekking 574 (canon) . .

27 . . . .

28 De vijf Christelijke feesten: Kerst geboorte Goede Vrijdag kruisdood
. . De vijf Christelijke feesten: Kerst geboorte Goede Vrijdag kruisdood Pasen opstanding Hemelvaart terug naar de hemel Pinksteren Jezus zendt zijn Geest . .

29 God verlegt en doorbreekt grenzen: Kerst God / mens
. . God verlegt en doorbreekt grenzen: Kerst God / mens Goede Vrijdag God / dood Pasen dood / leven Hemelvaart aarde / hemel Pinksteren God / ik . .

30 Christelijke feesten en het echte leven .... Het leven is (g)een feest
Het leven is (g)een feest . .

31 Christelijke feesten en het echte leven .... Kerst leven is moeilijk
Kerst leven is moeilijk Goede Vrijdag schuld weegt zwaar Pasen de dood het laatste woord? Hemelvaart eigen baas zijn werkt niet Pinksteren ik wil anders zijn . .

32 Het grote mysterie van ons geloof: Jezus is ...
Jezus is ... geopenbaard in een sterfelijk lichaam Kerst in het gelijk gesteld door de Geest Goede Vrijdag en Pasen is verschenen aan de engelen Hemelvaart verkondigd onder de volken Pinksteren vond geloof in de wereld Pinksteren is opgenomen in majesteit Van Hemelvaart naar Wederkomst . .

33 Jezus - Uitnodiging & Opdracht: Kom tot Mij Geloof in Mij
. . Jezus - Uitnodiging & Opdracht: Kom tot Mij Geloof in Mij . .

34 Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte
. . Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte Kinder kantory: een kind is ons geboren Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

35 . Opwekking 574 1, 2, 3 . .

36 . Opwekking 574 1, 2, 3 . .

37 . Opwekking 574 1, 2, 3 . .

38 . canon Groep 1 Groep 2 . .

39 . canon Groep 1 Groep 2 . .

40 . canon Groep 1 Groep 2 . .

41 . canon Groep 1 Groep 2 . .

42 Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte
. . Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte Kinder kantory: een kind is ons geboren Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

43 In het midden van de nacht Heer, fluister ik Uw Naam heel zacht
. . Stilte In het midden van de nacht Heer, fluister ik Uw Naam heel zacht Want U neemt mij aan zoals ik ben U kent mij zoals niemand kent Ik ben bang, Heer Want de nacht is kil en koud, Zo benauwd, Ik hoor alleen maar stilte . .

44 Mensen gaan gewoon maar door Er is niemand die mij hoort
. . Stilte Mensen gaan gewoon maar door Er is niemand die mij hoort Niemand die mij verwarmen kan Heer, wat duurt de nacht ontzettend lang Want ik zie geen ster aan de donkere hemel staan en zelfs geen maan ik hoor alleen maar stilte . .

45 Maar in de stilte zegt U mij Mijn lieve kind, Ik ben dichtbij
. . Stilte Maar in de stilte zegt U mij Mijn lieve kind, Ik ben dichtbij In de stilte zal Ik bij je zijn Met je delen in je angst en pijn Door te zwijgen zal je horen wat Ik wil Wees daarom stil Ik spreek tot jou, in stilte . .

46 Dank U Heer, dat ik nu weet Dat U nimmer mij vergeet!
. . Stilte Dank U Heer, dat ik nu weet Dat U nimmer mij vergeet! Dat door zwijgen ik spreken kan! Dat door luist’ren ik horen kan! Dat de stilte waardevol kan zijn U vult mij, met Uw woord in stilte… . .

47 Is de nacht dan nu voorbij? Nam U mijn angst weg van mij?
. . Stilte Is de nacht dan nu voorbij? Nam U mijn angst weg van mij? Ja, de stilte is anders stil De nacht is koud, maar niet meer kil En ik weet dat hier in de stilte Gods woorden juist aanwezig zijn Dank U voor: de stilte….! . .

48 Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte
. . Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte Kinder kantory: een kind is ons geboren Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

49 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag . .

50 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag . .

51 Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte
. . Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte Kinder kantory: een kind is ons geboren Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

52 En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen:
. . een kind is ons geboren Een kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman Goddelijke held, Eeuwige Vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij! Aan de vrede zal geen einde komen. . .

53 En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen:
. . een kind is ons geboren Een kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman Goddelijke held, Eeuwige Vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij! Aan de vrede zal geen einde komen. . .

54 In de mensen, een welbeha-agen.
een kind is ons geboren Vrede op aarde, Vrede op aarde In de mensen, een welbeha-agen. . .

55 Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte
. . Zingen: Opwekking 574 (canon) Luisterlied: Stilte Gebed Collecte Kinder kantory: een kind is ons geboren Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

56 . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 . .

57 . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 . .

58 . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 . .

59 . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 . .

60 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

61 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil,
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, 1ste kerstdag woensdag 25 december om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

62 24 december 19.00 uur

63


Download ppt "'liederen en bijbellezing worden geprojecteerd'"

Verwante presentaties


Ads door Google